Cantitatea

Alături de hidrogen, prostia e cea care se găseşte în cea mai mare cantitate în univers. (Thomas Alva Edison)

Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii. (Alfred North Whitehead)

Calitatea nu este decât cantitate condensată. (Iulia Haşdeu)

Cei ce vorbesc cel mai mult despre progres îl măsoară în cantitate şi nu în calitate. (George Santayana)

Puterea banilor nu stă în calitate, ci în cantitate. (Mladen Fain)