Arta

Arta – dar adevărata artă – este ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă a sufletului unui popor. (Barbu Ştefănescu Delavrancea)

Arta adevărată este aceea care se ascunde. (Anatole France)

Arta ascunde efortul sub aparenţa firescului. (Carlo Goldoni)

Arta cere nu numai observarea vieţii, ci şi o participare activă. (Ilya Ehrenburg)

Arta completează defectele naturii. (Giordano Bruno)

Arta de a fi fericit îşi are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. (Henry Ward Beecher)

Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice. (Mihai Eminescu)

Arta de a trăi presupune o combinaţie subtilă între a ţine şi a da drumul. (Havelock Ellis)

Arta depinde de noroc şi de talent. (Francis Ford Coppola)

Arta e o plăcere, plăcerea nu-i o artă. (Luigi Casian)

Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura însăşi este animată. (Auguste Rodin)

Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor. (Marc Chagall)

Arta este mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii omeneşti. (Michelangelo)

Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi şi a se reţine de la distrugere. (Evelyn Waugh)

Arta este triumful asupra haosului. (John Cheever)

Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii. (David Hilbert)

Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)

Arta medicinei nu poate fi moştenită şi nici nu pote fi copiată din cărţi. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alţii să vadă. (Edgar Degas)

Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Hermann Hesse)

Arta nu este o imitaţie a realităţii, ci o descoperire a acesteia. (Ernst Cassirer)

Arta nu ne învaţă nimic cu excepţia sensului vieţii. (Henry Miller)

Arta nu se potriveşte cu mediocritatea: ea dă aripi, nu cârje. (Victor Hugo)

Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru. (Immanuel Kant)

Arta purifică sufletul de praful vieţii de fiecare zi. (Pablo Picaso)

Arta rămâne o taină şi o credinţă. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuşi)

Arta teatrului are nevoie de firi de structură excepţională. (Camil Petrescu)

Arta vieţii este arta de a evita durerea. (Thomas Jefferson)

Arta: o altă natură, tot atât de tainică, dar mai inteligentă, căci purcede din intelect. (Johann Wolfgang von Goethe)

A şti să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)

A te transforma pe tine însuţi şi a te desface în vitrina tiparului altfel de cum eşti, este culmea artei. (Gala Galaction)

Adevărata operă de artă este umbra perfecţiunii divine. (Michelangelo)

Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă. (Emile Zola)

Birocraţia este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo)

Ce altceva este arta, decât un mod de a privi? (Thomas Berger)

Cea mai înaltă artă este întotdeuna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană devotată credinţei. (Abraham Lincoln)

Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)

Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute. (Aristotel)

Cultura este arta înălţată la un set de credinţe. (Tom Wolfe)

Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viaţa şi arta vindecării pentru a proteja şi a o menţine. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuţilor. (Geoge Bernard Shaw)

Este treaba artistului ca întotdeauna să adâncească misterul. (Francis Bacon)

Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist şi după ce va creşte. (Pablo Picaso)

Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)

Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte. (Henri Poincaré)

Ingineria este arta sau ştiinţa de a face util. (Samuel C. Florman)

În viaţă, frumuseţea dispare. În artă, nu. (Leonardo da Vinci)

Înţelepciunea este o ştiinţă desăvârşită a lucrurilor dumnezeieşti şi omeneşti. Ea cuprinde totul şi întrucât supravegheză pe toţi oamenii, înţelepciunea este o artă despre viaţă şi ca  atare este alături de noi tot timpul cât trăim, îndeplinindu-şi lucrarea ei, adică să ne facă viaţa fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. (Ludwig van Beethoven)

Literatura, ca orice artă, descoperă viaţa. (Ion Agârbiceanu)

Logica este arta de a da greş cu încredere. (Joseph Wood Krutch)

Luxul este lupul de la uşă şi colţii săi sunt vanităţile şi orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist îşi dă seama de asta, el ştie unde este pericolul. (Tennesse Williams)

Marea artă începe unde se termină natura. (Marc Chagall)

Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Ţuţea)

Misterul este elementul cheie al oricărei opere de artă. (Luis Bunuel)

Mozart – geniul său excepţional îl situează mai presus de orice maestru în toate domeniile artei. (Richard Wagner)

Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)

Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial. (Platon)

Muzica este o artă autonomă şi un mijloc de ordonare a timpului. (Igor Stravinski)

Muzica este o artă sublimă. (Richard Strauss)

Muzica nu va înceta a fi cea mai eliberatoare dintre arte. (Richard Wagner)

Muzica! Ce artă frumoasă! Dar ce meserie nenorocită! (Georges Bizet)

Natura este arta lui Dumnezeu cel Veşnic. (Dante Alighieri)

Natura este o artă încă necunoscută omului. (Alexander Pope)

Nicio artă nu are o înrâurire aşa de mare asupra omului ca muzica. (Arthur Schopenhauer)

Nu este o ruşine să ai un insucces. Eşecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)

O operă de artă este o bucurie veşnică. (John Keats)

Opera de artă este exagerarea unei idei. (André Gide)

Pentru a fi desăvârşite, arta şi meşteşugul medicinii trebuie să izvorască din dragoste. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Piciorul omului e o capodoperă inginerească şi artistică. (Leonardo da Vinci)

Plăcerea cu care lucrează artistul este însăşi inima artei sale. (Constantin Brâncuşi)

Poezia este ambasadorul artelor frumoase. (David Boia)

Poezia este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor. (Arthur Schopenhauer)

Poezia este cea mai antică artă a spiritului omenesc. (Grigore Alexandrescu)

Preoţia este ştiinţa ştiinţelor şi arta artelor. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Prudenţa este arta de a controla riscul. (Alexandru Paleologul)

Puţini sunt cei care ştiu să sufere. A şti să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaşte reţete. (Vladimir Ghika)

Rugăciunea este lucrare nesfârşită, mai presus de orice artă sau ştiinţă. Prin rugăciune intrăm în legătură cu Fiinţa Cea fără de început, sau altfel spus, însăşi viaţa lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înţelepciune, care întrece orice frumuseţe şi vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

Să exişti este normal, să trăieşti este o artă. (Sri Sri Tanka)

Să ştii! Şi a trăi e o artă. (Henrik Ibsen)

Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară. (Aristotel)

Simplitatea în artă este în general o complexitate rezolvată. (Constantin Brâncuşi)

Simţul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înţelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun sfârşit. (Dwight David Eisenhower)

Ştiinţa este analiză spectrală. Arta este sinteza luminii. (Karl Kraus)

Ştiinţa este sediul utilului, arta este sediul plăcerii, iar religia este sediul adevărului. (Petre Ţuţea)

Ştiinţa nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Tăcerea este marea artă a conversaţiei. (William Hazlitt)

Tăcerea este una din marile arte ale conversaţiei. (Cicero)

Trebuie să jerfeşti, trebuie necontenit să jertfeşti artei tale toate nimicurile vieţii. (Ludwig van Beethoven)

Un alt criteriu al  spiritualităţii autentice este înţeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existenţială în faţa necazului şi a suferinţei. Viaţa spirituală include înţelegerea spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viaţă. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. Înseamnă să nu o cauţi, să nu te lauzi cu ea, să nu te pedepseşti prin cruce, să nu faci pe eroul ajutâdu-i cu orice preţ pe ceilalţi să şi-o poarte pe a lor. ….     (Teologul catolic Marko Rupnik,   vezi Crucea)

Viziunea este arta de a vedea lucruri invizibile. (Jonathan Swift)

Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă şi o răsuceşte cum vrea el. (Modest Musorgski)