Admiraţia

Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii. (Albert Camus)

Admitaţia este un sentiment pe care îl simţim atunci când ne uităm într-o oglindă. (Pierre Véron)

Admiraţia este un vin generos pentru sufletele nobile. (Auguste Rodin)

Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)

Este un semn de nobleţe mentală să ştii să admiri ceea ce te depăşeşte. (Gabriel Liiceanu)

Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de dispreţuit. (Albert Camus)

Nu trebuie să fii admirat, ci crezut. (Tudor Vianu)

Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)

Puţină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admiraţia întregii lumi. (Otto von Bismarck)

Toate lucrurile sunt admirate, fie pentru că sunt noi, fie pentru că sunt mari. (Francis Bacon)