Accesul

Fiind mereu activă, intuiţia are acces la banca de date a spiritului universal. (Colin Turner)

Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie. (Petre Ţuţea)

Orice succes îţi oferă un bilet de acces către o problemă şi mai dificilă. (Henry Kissinger)

Prostul nu are acces la ironie. El se opreşte la insultă. (Vasile Ghica)