Absolutul

Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)

A fi creştin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. (Petre Ţuţea)

A te apropia neîncetat de perfecţiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului, este o datorie. (Marie d’Agoult)

Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa. (Constantin Brâncuşi)

Creştinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poţi să-l imiţi, imperfect, dar una e imitarea şi alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total. (Petre Ţuţea)

Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)

Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)

Unele fiinţe merg către absolut aşa cum apa merge către mare. (Henry Millon de Montherlant)