Absenţa

Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)

Cei absenţi sunt asasinaţi prin bârfă. (Paul Scarron)

Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)

Întunericul absenţei lui Dumnezeu.  2.7

Libertatea nu este absenţa regulilor, iar ordinea nu este absenţa libertăţii. (Antoine de Saint-Exupery)

Sănătatea nu este doar absenţa bolii. (Hannah Green)

Secularizarea lumii (absenţa lui Dumnezeu din inima omului).  7.7

Una din etapele fericirii trebuie să fie absenţa gândurilor. (Liviu Rebreanu)

Virtutea este perfecţiunea stării umane, iar nu absenţa defectelor. (Antoine de Saint-Exupéry)