A zăbovi

Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu; Dumnezeul meu nu zăbovi. (Psalmi 39.23)

Ajutorul meu și Izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi! (Psalmi 69.7)

Ca să știi, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)

Când te afli în mijlocul proștilor, cruță-ți vremea; iar cu cei înțelepți zăbovește fără teamă. (Ecclesiasticul 27.12)

Fiule! Cât vei putea fă-ți bine ție și adu Domnului prinoase vrednice. Adu-ți aminte că moartea nu zăbovește și hotărârea morții nu ți s-a arătat. Mai înainte de a muri fă bine prietenului și după cât poți întinde și dă lui. (Ecclesiasticul 14.11-13)

Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toți iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine și stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăși! Și eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia Lui și să vezi pe Cel Drept și să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în fața tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut și auzit. Și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele, chemând numele Lui. (Faptele Apostolilor 22.12-16)

Nu te socoti împreună cu mulțimea păcătoșilor; adu-ți aminte că mânia nu va zăbovi. (Ecclesiasticul 7.17)

Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putința să-i ajuți. (Solomon 3.27)

Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristați? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să guste băuturi cu mirodenii. (Solomon 23.29, 30)

Strigă către Domnul, tu fecioară, fiică a Sionului! Să curgă lacrimile tale ca un șuvoi, zi și noapte; nu înceta, ochiul tău să nu zăbovească! (Plângeri 2.17)

Și Bagoas a ieșit de dinaintea lui Olofern și a intrat la ea și i-a zis: „Să nu zăbovească această tânără frumoasă să vină la stăpânul meu, ca să fie cinstită în fața lui și să se desfăteze bând vin cu noi și într-această zi să fie ca una din fiicele Asirienilor, care sunt în palatul lui Nabucodonosor„. Și Iudita i-a răspuns: „Cine sunt eu să mă împotrivesc domnului meu? Căci tot ce este plăcut ochilor săi mă voi grăbi să fac, și aceasta va fi o bucurie pentru mine până în ziua morții mele!” (Iudita 12.13, 14)

Și Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga răbdarea peste ei, până nu va zdrobi mijlocul celor nemilostivi. (Ecclesiasticul 35.20)

Și mulți se vor lua după învățăturile lor rătăcite și, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită; și din poftă de avere și cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăbovește și pierzarea lor nu dormitează. (II Petru 2.2, 3)