A voi

A avea voință nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ții de treabă. (André Maurois)

A răspunde agresiunii prin nonviolență e un act de voită indiferență, dar de indiferență bine practicată. (Andrei Pleșu)

Acela (Ioan) era făclia care arde și luminează, și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)

Aici este boala cea mai gravă pentru oameni, când vor să vindece răul prin rău. (Sofocle)

Ardoarea în rugăciune vine de la propia voință, pe când bucuria vine de la har. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Ascultarea de voia proprie, opusă ascultării de Dumnezeu. 2.5

Așa vreau, așa ordon, voința să fie în serviciu rațiunii. (Juvenal)

Atunci a zis Iosif către Faraon: „Visul lui Faraon este unul: Dumnezeu a vestit lui Faraon cele ce voiește să facă. Cele șapte vaci frumoase înseamnă șapte ani; cele șapte spice frumoase înseamnă șapte ani; visul lui Faraon este unul. Cele șapte vaci urâte și slabe, care au ieșit după ele, înseamnă șapte ani; de asemenea și cele șapte spice, seci și pălite de vântul de răsărit, înseamnă șapte ani. Vor fi șapte ani de foamete. Iată pentru ce am spus eu lui Faraon că Dumnezeu a arătat lui cele ce voiește să facă. Iată, vin șapte ani de belșug mare în tot pământul Egiptului. După ei vor veni șapte ani de foamete și se va uita tot belșugul acela în pământul Egiptului și foametea va secătui toată tara. (Facerea 41.25-30)

Atunci când cineva voiește să-și rânduiască viața după voia lui Dumnezeu, se bucură de atâta ajutor de Sus, încât i se împlinește tot ceea ce voiește. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Bunăvoința după putere este bine plăcută lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Ca să înlături mândria, trebuie să te rogi cu lacrimi, să nu disprețuiești pe nimeni și să primești necazurile cele fără de voie. (Sfântul Talasie Libianul)

Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți, după a Lui bunăvoință. (Filipeni 2.13)

Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. (Romani 7.19)

Când îți dorești ceva, nu e foarte ușor. Trebuie să știi ce vrei și să tot încerci să-l obții. (Taylor Hanson)

Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ține sub o stăpânire ne-văzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta.” Numai când iubește pe Dumnezeu și pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăște pe semeni și când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

Când vrei să păcălești lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)

Ce ești te privește la urma urmei numai pe tine; ce vrei, privește și pe ceilalți; ce faci, aceea poate privi pe toți. (Nicolae Iorga)

Ce răsplată Îi vom da lui Dumnezeu, sau ce rod vrednic de ceea ce ne-a dat El nouă? … Ne-a chemat când nu eram și a voit să venim de la neființă la ființă. (Sfântul Clement Romanul)

Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sala. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poți. (André Maurois)

Ci toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor, că aceasta este Legea și proorocii. (Matei 7.12)

Cine face totdeauna ce vrea, face rareori ceea ce trebuie. (Oxenstierna)

Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exercițiu zilnic. (Denis Diderot)

Cine vrea să-I împărtășească slava lui Hristos, trebuie să-I împărtășească și viața. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. (Sfinții Părinți)

Cu voința superioară dorim numai lucruri bune. 10.8

Curățirea de reaua-voință. 10.6

Dacă știați ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați. (Matei 12.7)

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-Mi urmeze Mie. (Luca 9.23)

Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă! (Henri Lacordaire)

Dacă vrei să te știe Dumnezeu, fii după putință necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)

Dacă vrei să zbori ca un fluture, nu te zbate ca un cocoș. (Proverb chinezesc)

Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poți face! (Sasha Azevedo)

Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta, și Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. (Luca 16.25, 26)

Dar mergând, învățați ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. (Matei 9.13)

De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze și să ne adune, să ne cuprindă gândurile și inima și voința în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)

Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie L-au dat în mâna lui. (Matei 27.17, 18)

Deci luați seama cu grijă, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci

zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. (Efeseni 5.15-17)

Deci, dar, Dumnezeu pe cine voiește îl miluiește, iar pe cine voiește îl împietrește. Îmi vei zice deci: De ce mai dojenește? Căci voinței Lui cine i-a stat împotrivă? (Romani 9.18, 19)

Deși corpul vrea să fie pământ în pământ, sufletul vrea să fie cer în cer. (Lope de Vega)

Diavolul folosește Scriptura când vrea să-și atingă scopul. (William Shakespeare)

Diavolul voiește să facă rău, dar iese întotdeauna bine. 7.10

Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)

Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4

Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. 9.4

Doamne, voiesc să voiesc voia Ta! (Fericitul Ieronim)

Dragostea nu se arată cu sărutarea, ci cu bunăvoința. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. (Matei 15.26-28)

Eva dorea să devină savantă, că mărul dă știință! (Leon Shestov, filosof din prima jumătate a secolului 20, citat de părintele Constantin Galeriu)

Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară și mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)

Fă ce vrei, că după 10 ani vei regreta. (Socrate)

Fără voința omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect față de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.(Jonathan Swift)

Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Fii tu însuți schimbarea pe care o vrei să o vezi în lume. (Mahatma Gandhi)

Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza, și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! (Luca 12.49, 50)

Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul și ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă, nepătata și preaînalta Lui Față, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa și întunecata noastră minte înflorește la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoștința cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)

Iar El a zis: Mergeți în cetate, la cutare și spuneți-i: Învățătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)

Iar sora copilului a zis către fata lui Faraon: „Voiești să mă duc să-ți chem o doică dintre evreice, ca să alăpteze copilul?” Fata lui Faraon i-a zis: „Du-te!” Și s-a dus copila și a chemat pe mama pruncului. Atunci fata lui Faraon i-a zis: „Ia-mi copilul acesta și mi-l alăptează, că eu am să-ti plătesc! ” și a luat femeia copilul și l-a alăptat. După ce a crescut copilul, doica l-a dus la fata lui Faraon și i-a fost ca fiu și i-a pus numele Moise, pentru că își zicea: „Din apă l-am scos!” (Ieșirea 2.7-10)

Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. (Luca 18.13)

Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoiește sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul Meu și El va propovădui popoarelor legea Mea. (Isaia 42.1)

Ispita în sine nu este păcat, însă învoirea cu ispita este un păcat pe care ni-l asumăm. (Sfinții Părinți)

În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrănește spre credință, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Și iarăși amestecul celor două, a băuturii și a Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat și frumos. Iar cei care se împărtășesc cu credință își sfințesc și trupul și sufletul, pentru că voința Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul și cu Cuvântul acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

În voința superioară constă tot războiul nevăzut. 10.8

Încearcă să știi totdeauna ce vrei. (Paulo Coelho)

Începutul vindecării depinde de voința noastră. 10.17

Întâmplare este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze. (Anatole France)

Între oamenii buni și Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i unește. Am spus prietenie? E totuși un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soț și soție. La o așa unire sunt chemați toți oamenii, fiindcă așa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu și al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfințenia vieții noastre. (Seneca)

Jertfa nu vrea moarte pentru moarte, ci moarte pentru viață. (V. Jankélévitch)

Lepădarea de sine este lepădarea de sinea mea, care vrea să se substituie lui Dumnezeu. (Părintele Constantin Galeriu)

Munca trebuie să fie conformă cu voința lui Dumnezeu. 8.16

Nici vrăjmașul nu lucrează fără voia și îngăduința lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3

Nimic nu rezistă voinței omului care știe adevărul și vrea binele. (Eliphas Levi)

Nu dori nimic și vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)

Nu lăsa voia lui Dumnezeu, ca să înfăptuiești voia oamenilor. (Sfântul Antonie cel Mare)

Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. (Ecclesiasticul 6.2)

Numai în situații deosebit de grele, dar și atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca și în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăși cu puțin puterile noastre. Dar și în astfel de cazuri puterea binelui biruiește până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor. (Părintele Teodor Bodogae)

Odată, Diogene se încălzea la soare. Alexandru Macedon, care trecea pe acolo, s-a oprit asupra lui și a zis: Cere-mi ce vrei tu. Diogene a răspuns: Nu-mi fă umbră. (Diogene din Sinope)

Omul încearcă câte poate după voia sa; iar Dumnezeu le sfârșește după dreptate. (Sfântul Marcu Ascetul)

Omul, pe orice drum ar porni, ar vrea să cuprindă infinitul. (Ion Agârbiceanu)

Omul, prin voința sa a căzut. 10.17

Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)

Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege și ne-o dăruiește, pentru a ne face să cunoaștem voința Sa. 9.22

Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârșești un bine este nevoie de voință, dorință și dreaptă socotință. (Părintele Dumitru Păduraru)

Preadesfrânaților! Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)

Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. (Evrei 11.24-26)

Rațiune, sentiment, voință. 3.1

Renunțarea la voia proprie. 5.1

Rugaţi-vă pentru cei care nu vor, nu ştiu şi nu pot să se roage! (Patriarhul Justinian Marina)

Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoința lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Să ne rânduim viața după voia lui Dumnezeu, pentru că numai așa ni se pot împlini dorințele, mai ales cele care țin de viața veșnică și de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare și pentru izbăvirea de ea dacă așa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să cerem și altora să se roage pentru noi și în special preoților, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, așa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

Secretul succesului constă în a vrea să câștigi și a ști să pierzi. (Niccolò Machiavelli)

Stăpân al puterii cum ești, judeci cu blândețe și ne cârmuiești cu multă cruțare, că la Tine este puterea, când voiești. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 12.18)

Sufletul tânjește să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. (Scriitorul american Dan Brown)

Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți faci nici un rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila; și scoțându-i afară (după ce pe ceilalți i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)

Și Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curățește-te. Și îndată s-a curățit lepra lui. (Matei 8.3)

Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze.

Și îndată trimițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. (Marcu 6.26, 27)

Și, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)

Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)

Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21

Toți proorocii și Legea au proorocit până la Ioan. Și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit să audă. (Matei 11.3-5)

Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuși)

Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă țelurile și principiile esențiale și să știm unde suntem și unde vrem să ajungem. Astfel ne vom menține pe drumul cel bun al pozitivității. (Colin Turner)

Un fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, dar lumea întreagă? 4.9

Un om de geniu nu face greșeli. Erorile lui sunt voluntare și sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)

Vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. (Matei 6.10)

Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viața este un lut căruia voința îi dă forma. (Liviu Rebreanu)

Voiesc să fiu biruit și să am smerenie decât să fiu biruitor și să am mândrie. (Patericul)

Voința divină devine însăși voința omului. 8.15

Voința inferioară (irațională), voința poftelor, a lucrurilor rele. 10.8

Voința lui Dumnezeu devine voința omului. 6.14

Voința superioară (rațională) are ca scop pe Dumnezeu. 10.8

Vreau să mor creștin! (Sfântul Martir Matei Brâncoveanu, înainte de a fi decapitat. Era fiul cel mai mic al Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu)

Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)

Vrei să stii cine ești? Nu întreba! Acționează! Acțiunea te va delimita și defini. (Witold Gombrowicz)

Vrei să-i faci rău cuiva? Nu-l bârfi, ridică-l în slăvi. (André Siegfried)

Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă și o răsucește cum vrea el. (Modest Musorgski)

Zadarnic vei vrea să-l înveți pe cel ce nu e dornic să fie învățat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăța. (Jan Amos Comenius)

Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. (Matei 19.20-22)