A vinde

Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei treizeci de arginți, zicând: Am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne privește pe noi? Tu vei vedea. Și el, aruncând arginții în templu, a plecat și, ducându-se, s-a spânzurat. (Matei 27.3-5)

Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, și, mulțumind, a frânt și a zis: Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea. (I Corinteni 11.23-25)

Cine l-a vândut pe Iosif? – Frații lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este și să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine și smerenia l-a făcut ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)

Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și întru neamuri ne-ai risipit; vândut-ai pe poporul Tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. (Psalmi 43.13)

Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul și a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că unul dintre voi Mă va vinde. (Ioan 13.21-26)

Înțelepciunea n-a părăsit pe dreptul cel vândut, ci l-a ferit de păcat. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 10.13)

Mita e-n stare să pătrundă orișiunde în țara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administrației vând sângele și averea unei generații. (Mihai Eminescu)

Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Și nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. (Luca 12.6)

Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din tinerețile mele pentru o viață de încă puține zile. Pentru aceste vorbe bătrânul Achepsima care avea peste 80 de ani, a fost bătut crunt și aruncat în temniță, unde a murit după trei ani de tortură. (Sfântul mucenic Achepsima, episcopul cetății Anisa, care a refuzat să se închine idolilor)

Numai pământurile preoților nu le-a cumpărat Iosif, căci preoților le era rânduită de la Faraon porție și se hrăneau din porția lor, pe care le-o da Faraon; de aceea nu și-au vândut ei pământul. (Facerea 47.21)

O dată însă a fiert Iacov linte, iar Isav a venit ostenit de la câmp. Și a zis Isav către Iacov: „Dă-mi să mănânc din această fiertură roșie, că sunt flămând!” De aceea Isav s-a mai numit și Edom. Iacov însă i-a răspuns lui Isav: „Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi-născut!” Și Isav a răspuns: „Iată eu mor. La ce mi-e bun dreptul de întâi-născut?” Zisu-i-a Iacov: „Jură-mi-te acum!” Și i s-a jurat Isav și a vândut lui Iacov dreptul său de întâi-născut. (Facerea 25.29-33)

Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoșaților, ar dovedi de dimineață până seara frumusețea, minunăția, necesitatea cocoșaților. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susțină părerile. (Honoré de Balzac)

Și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei. (Matei 21.12)

Și, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și pe toate câte le are, ca să se plătească. (Matei 18.24, 25)

Vândut-ai pe poporul Tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. (Psalmi 43.14)

Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. (Matei 19.20-22)