A vărsa

Blestemul este o revărsare de răutate. 10.3

Ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele. (Psalmi 21.14)

Ca un câine care se întoarce unde a vărsat, așa este omul nebun care se întoarce la nebunia lui. (Solomon 26.11)

Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală: Câinele se întoarce la vărsătura lui și porcul scăldat la noroiul mocirlei lui. (II Petru 2.21, 22)

Cel care ia aproapelui hrana trebuitoare este ca și cel care omoară pe aproapele său, și cel care oprește simbria slugii, ca acel care varsă sânge. (Ecclesiasticul 34.24)

Cel ce ține grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde. (Solomon 11.26)

Cine poartă în sine pacea de la Dumnezeu, acela o va putea revărsa și asupra celor din jur. 11.4

Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur și simplu, varsă-ți inima ta în fața Lui. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cît îți trebuie, ca nu cumva să te saturi și s-o verși. (Solomon 25.16)

Glasul Domnului, cel ce varsă para focului. Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii și în locașul Lui, fiecare va spune: Slavă! (Psalmi 28.7-9)

Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)

Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Știu faptele tale; că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă ești căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea. (Apocalipsa 3.14-16)

Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. (Psalmi 50.15)

Limba celor înțelepți picură știință, iar gura celor nebuni revarsă prostie. (Solomon 15.2)

Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toți păcătoșii pământului. (Psalmi 74.8)

Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde Iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)

Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoșul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta – în oglinda dimineții s-a arătat că din viața ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ți dai seama. (Omar Khayyam)

Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. (Psalmi 141.2)