A urmări

A urmări gândurile unui om de seamă – este știința cea mai interesantă. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

Arta nu urmărește reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru. (Immanuel Kant)

Auzind AvramLot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, trei sute optsprezece, și a urmărit pe vrăjmași până la Dan. Și năvălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului. Și au întors toată prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile și oamenii. (Facerea 14.14-16)

Când se află în dubiu, omul bun urmărește drumul indicat de intuiție. (Kalidasa)

Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veți sfârși cetățile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. (Matei 10.23)

Două sunt criteriile care arată dacă ținta pe care o urmărim este un lucru bun și cinstit, și anume: la timp și cu măsură. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Fugi de purtarea cu multe fețe, urmărește adevărul, sinceritatea și simplitatea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Iar Egiptenii urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui. (Ieșirea 14.23)

Israel a disprețuit milostivirea mântuitoare; dușmanul să-l urmărească! Ei și-au ales rege fără voința Mea, și-au pus căpetenii fără ca Eu să fi știut. Din aurul și din argintul lor și-au făcut idoli, ca ei să se prăbușească. (Osea 8.3, 4)

Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în fața ochilor, pe care-l urmăresc și pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)

Nenorocirea urmărește pe cei păcătoși, iar fericirea răsplătește pe cei drepți. (Solomon 13.21)

Răul nu poate rezista într-un monolog. El urmărește întotdeauna un dialog. (Maica Gavrilia Papaiannis)

Și eu m-am silit și inima mea a cercetat și a urmărit știința și înțelepciunea și buna chibzuială și mi-am dat seama că răutatea este o nebunie, iar prostia este zănatică răutate. (Ecclesiastul 7.25)