A trage

Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine. (Ioan 12.31, 32)

Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. (Faptele Apostolilor 20.29, 30)

Cât este de mare Dumnezeu! Dar noi nu putem să-L înțelegem și numărul anilor Săi nu se poate socoti. El atrage picăturile de apă, El le preface în aburi și dă ploaia. Iar norii o trec prin sita lor și o varsă picături peste mulțimile omenești. (Iov 36.26-28)

Cea mai mare înșelătorie căreia îi sunt supuși oamenii se trage din propriile lor opinii. (Leonardo da Vinci)

Cel ce gândește să-și păstreze curățenia în mijlocul săturării și luxului, este asemenea omului care, culcânduse în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenție)

Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)

Ferice de acela care, pentru a deveni înțelept, trage învățătură din pățania altuia. (Oxenstierna)

În zilele noastre am ajuns să confundăm foarte mult Sfânta Liturghie cu un moment în care te retragi pur și simplu într-un colț, te mânii pe toți care se mișcă în jurul tău, îi judeci pe cei care nu sunt îmbrăcați corespunzător și, în același timp, îți repeți cât ești de păcătos și nevrednic de a te apropia de Sfintele Taine, refuzând primirea Euharistiei cu anii. (Teologul Alexander Schmemann)

Lupta contra lui Saul ajunsese cumplită și arcașii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu. Atunci a zis Saul purtătorului său de arme: “Trage-ți sabia și mă străpunge cu ea, ca să nu vină acești netăiați împrejur să mă ucidă și să-și bată joc de mine„. Purtătorul de arme însă n-a voit, căci se temea cumplit. Atunci Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat și el în sabia sa și a murit cu el. Așa a murit în ziua aceea Saul și cei trei fii ai lui și purtătorul de arme al său, precum și toți oamenii lui. (I Regi 31.3-6)

Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală și să fii găsit de minciună! (Solomon 30.6)

Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău și înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: „A fost o rătăcire!” Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău și să nimicească lucrul mâinilor tale? (Ecclesiastul 5.5)

Nu vă grăbiți moartea prin rătăcirile vieții voastre și nu vă atrageți pieirea prin fapta mâinilor voastre. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 1.12)

O retragere înțeleaptă este la fel de glorioasă ca și un atac cutezător. (Baltasar Gracian)

Orice succes este rezultatul învățămintelor trase din eșecuri. (Colin Turner)

Prin post și priveghere diavolul este dezarmat și se retrage. (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există mândrie. (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoința lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)