A ține

A avea voință nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ții de treabă. (André Maurois)

Arta de a trăi presupune o combinație subtilă între a ține și a da drumul. (Havelock Ellis)

A iubi ține puțin, a uita ține mult. (Pablo Neruda)

A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputință, mâhnire, îndoială, frică, tristețe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ține de conditiile existenței noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

Am o concepție simplă despre viață: ține-ți ochii deschiși și mergi înainte. (Laurence Olivier)

Atunci s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. (Matei 22.15)

Boieria și prostia cu mare cheltuială se țin. (Proverb)

Ca să reușești, găsește-ți un drum și ține-te de el. (Andrew Carnegie)

Că așa este ocrotirea înțelepciunii și a banului; dar folosul științei este că înțelepciunea ține cu viață pe stăpânul ei. (Eclesiastul 7.12)

Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ține sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta.” Numai când iubește pe Dumnezeu și pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăște pe semeni și când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; și cel care dă din punga sa, ține poruncile. Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; și iarăși înapoiază aproapelui la vremea sa. (Ecclesiasticul 29.1, 2)

Cel ce își stăpânește cuvintele sale are știință și cel ce își ține cumpătul este un om priceput.(Solomon 17.27)

Cine nu ține postul Bisericii, ajunge să țină postul doctorului. (Sfântul Vasile cel Mare, medic de profesie)

Cine ține la sufletul lui îl va pierde, iar cine-și pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi. (Matei 10.39)

Dacă omul va ține minte textul Sfintei Scripturi: “Din cuvintele tale te vei îndrepta, și din cuvintele tale te vei osândi”, atunci el se va hotărî ca mai bine să tacă. (Avva Pimen)

Dacă spui adevărul nu trebuie să ții minte nimic. (Mark Twain)

Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul. (Vasile Conta)

Doar Sfânta Liturghie mai ține lumea. (Părintele Arsenie Boca)

E mai bine să fie ținuți în frâu copiii prin sentimentul rușinii și prin îngăduință decât prin frică. (Terențiu)

Fericirea nu ține de lumea aceasta. Fericirea e ceva care vine de la Dumnezeu, ca răsplată a încercărilor noastre de a fi alături de El. (Sfinții Părinți)

Grăitorul de rele dă pe față lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ține ascunse. (Solomon 11.13)

Împărăția lui Dumnezeu ține mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinții Părinți)

În mâna Lui El ține viața a tot ce trăiește și suflarea întregii omeniri. (Iov 12.10)                                               

În multele tale îndeletniciri nu te ține de lucrurile zadarnice, că ți s-au descoperit destule din cunoștințele omenești. (Ecclesiasticul 3.22)

În pântecele maicii sale, Iacov a ținut de călcâi pe fratele său, și ca un viteaz s-a luptat el cu Dumnezeu. (Osea 12.4)

La unii aroganța ține loc de măreție, neomenia de fermitate și viclenia de spirit. (Jean de la Bruyère)

Liniștea ține de o împăcare cu sine și cu Dumnezeu, iar acest pas, această liniște, este începutul curățirii. (Sfântul Vasile cel Mare)

Mai mare este a putea ține gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate. (Părintele Savatie Baștovoi)

Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să țină ritmul cu pasul celor mici. (Hans Christian Andersen)

Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viața omului decât consecințe care țin de același subiect, de demon. 9.11

Multe lucruri are omul, / Dar virtutea cea mai mare / E să nu se ție mândru / Cu virtuțile ce are. (George Coșbuc)

Noi nu avem nevoie de înfățișare văzută, deoarece credința noastră ține loc de minuni, că n-au nevoie de minuni credincioșii, ci necredincioșii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu avem nevoie de minuni în viața noastră pentru a ne mântui. Credința ține loc de minuni și chiar face câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susținea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovnicește și urechile oamenilor surzi față de virtute.

Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ține ochii deschiși, numai așa vei fi îndestulat de pâine. (Solomon 20.13)

Nu piroanele L-au ținut pe Hsistos răstignit, ci iubirea Sa pentru lume. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Nu ține lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta. (Sfântul Vasile cel Mare)

O femeie poate să țină un singur secret: vârsta ei. (Voltaire)

Patimile nu țin de suflet, chiar dacă ele se mișcă în el. (Sfântul Isaac Sirul)

Pictura este doar un alt fel de a ține un jurnal. (Pablo Picasso)

Postul trebuie ținut în chip deosebit numai pentru Dumnezeu, spre umilința inimii și curățirea de păcate. (Sfântul Ioan Casian)

Precum cangrena cuprinde trupul și nu se mai vindecă, la fel și ținerea de minte a răului cuprinde sufletul omului (Sfântul Efrem Sirul)

Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputință, mâhnire, îndoială, frică, tristețe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ține de conditiile existenței noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

Sau te va ține Biblia departe de păcat, sau păcatul te va ține departe ce Biblie. (Jim Smith)

Să ne rânduim viața după voia lui Dumnezeu, pentru că numai așa ni se pot împlini dorințele, mai ales cele care țin de viața veșnică și de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Să-i mulțumești făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ține nu-l uita. (Rabindranath Tagore)

Somnul este lanțul de aur care ne ține sănătatea și trupul împreună. (Thomas Dekker)

Suferința ține de pedagogia lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. (Psalmi 138.10)

Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. (Ioan 20.22, 23)

Ticăloșia și luxul se țin de mână. (Mihail Sadoveanu)

Trebuie să ne menținem întotdeauna speranța, credința, convingerea că există o viață mai bună, o lume mai bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)

Ține cu tărie învățătura și nu o părăsi, păzește-o căci ea este viața ta. (Solomon 4.13)

Ține-ți mintea ta în iad și nu deznădăjdui. 6.15, 12.1

Ținerea de minte a răului se dizolvă în aducerea aminte de frica lui Dumnezeu și de frica sfârșitului. (Sfântul Efrem Sirul)