A târî

Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: „Pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci bine, oare nu-ți este fața senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te târască, dar tu biruiește-l!” (Facerea 4.6, 7)

De ce te lași târât de inima ta și de ce privești așa trufaș cu ochii tăi? De ce întorci spre Dumnezeu mânia ta și dai drumul din gura ta la astfel de cuvântări? (Iov 15.12, 13)

Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însușirile înalte, ci se târăște jos, pe pământ, ca vipera ce se ascunde. (Ovidius)

Istoviți vor fi de foame și prăpădiți de lingoare și molimă rea; voi trimite asupra lor dinții fiarelor, veninul târâtoarelor din pulbere voi trimite. (Deutoronomul 32.22)

Izbăvește pe cei ce sunt târâți la moarte și pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere scapă-i! (Solomon 24.11)

În sfârșit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate și pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăște cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciți. (Betius, scriitor bisericesc)

Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)

Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumești, pentru ca atunci când se întoarce acasă să ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu te lăsa în voia patimilor tale, ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. (Ecclesiasticul 6.2)

Pentru că orice fel de fiare și de păsări, de târâtoare și de vietăți din mare se domolește și s-a domolit de firea omenească, dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr; ea este plină de venin aducător de moarte. (Iacob 3.7, 8)

Și Saul pustiia Biserica, intrând prin case și, târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță. (Faptele Apostolilor 8.3)

Toate înaripatele târâtoare sunt necurate pentru voi; să nu le mâncați. (Deutoronomul 14.19)

Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni. Și au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios și al păsărilor și al celor cu patru picioare și al târâtoarelor. (Romani 1.22, 23)

Zis-a Domnul Dumnezeu către șarpe: „Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale! Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul„. Iar femeii i-a zis: „Voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naște copii; atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni”. Iar lui Adam i-a zis: „Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit: „Să nu mănânci”, blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale! (Facerea 3.14-17)