A tăia

Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului Tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. (Psalmi 73.7)

Dar Domnul Cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. (Psalmi 128.4)

Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile, ca să fiu altoit eu. Bine! Din cauza necredinței au fost tăiate, iar tu stai prin credință. Nu te îngâmfa, ci temete; căci dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. (Romani 11.19-21)

De multe ori limba taie mai mult decât sabia. (Anton Pan)

Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)

Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)

Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. (Matei 3.10)

Nu te sfiești, călăule, a tăia piept de femeie pe care și tu l-ai supt la maica ta? (Sfânta Muceniță Agata a adresat aceste cuvinte dregătorului care a poruncit să-i taie sânii. A murit în urma torturilor la anul 251)

Prin deznădejde, omul își taie orice putință de îndreptare. 9.21

Să vă tăiați împrejur și acesta va fi semnul legământului dintre Mine și voi. (Facerea 17.11)

Și iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia și, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. (Matei 26.51, 52)

Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. (Psalmi 88.23)

Taie prieteșugul celor mulți, ca să nu se ridice război asupra minții tale și va tulbura chipul liniștii.(Avva Dula)