A susține

Chiar și atunci când este susținută de cincizeci de oameni, o prostie tot prostie rămâne. (Anatole France)

Dar, ca să nu te ostenesc mai mult, te rog să ne asculți, pe scurt, cu bunăvoința ta. Căci am aflat pe omul acesta ca o ciumă și urzitor de răzvrătiri printre toți iudeii din lume, fiind căpetenia eresului nazarinenilor, care a încercat să pângărească și templul și pe care l-am prins și am voit să-l judecăm după legea noastră. Dar venind Lysias comandantul l-a scos cu de-a sila din mâinile noastre, poruncind pârâșilor lui să vină la tine. De la el vei putea, cercetând tu însuți, să cunoști toate învinuirile aduse de noi. Iar iudeii împreună susțineau, zicând că acestea așa sunt. Și, procuratorul făcându-i semn să vorbească, Pavel a răspuns: Fiindcă știu că de mulți ani ești judecător acestui neam, bucuros vorbesc pentru apărarea mea. (Faptele Apostolilor 24.4-10)

E mai ușor să practici virtutea decât să susții ipocrizia. (Jean Antoine Petit Senn)

Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L cunosc. Și după puțin timp, văzându-l un altul, i-a zis: Și tu ești dintre ei. Petru însă a zis: Omule, nu sunt. Iar când a trecut ca un ceas, un altul susținea zicând: Cu adevărat și acesta era cu El, căci este galileian. Și Petru a zis: Omule, nu știu ce spui. Și îndată, încă vorbind el, a cântat cocoșul. Și întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese că, mai înainte de a cânta cocoșul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei ori. Și ieșind afară, Petru a plâns cu amar. (Luca 22.57-62)

În general, inteligența noastră nu este garantul opiniilor pe care le împărtășim. (Leonhard Euler)

Lupta este vitalitatea care susține viața. (Morihei Ueshiba)

Nu avem nevoie de minuni în viața noastră pentru a ne mântui. Credința ține loc de minuni și chiar face câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susținea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovnicește și urechile oamenilor surzi față de virtute.

Orice societate bazată pe dominare susține violența. (Bell Hooks)

Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoșaților, ar dovedi de dimineață până seara frumusețea, minunăția, necesitatea cocoșaților. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susțină părerile. (Honoré de Balzac)

Perseverența este obiceiul succesului dobândit prin muncă susținută. (Herbert Harris)

Rugăciunea este susținătoarea întregii lumi. (Sfântul Ioan Scărarul)

Speranța este stâlpul care susține lumea. Speranța este visul omului treaz. (Plinius cel Bătrân)

Sufletul are iluzii, precum pasărea are aripi; e ceea ce îl susține. (Victor Hugo)

Vom putea goni din noi patima ucigătoare numai dacă, susținuți de speranța celor viitoare și de contemplarea fericirii făgăduite, vom păstra mintea noastră stăpânită de o necontenită meditație spirituală. (Sfântul Ioan Casian)