A ști

A ști la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Țuțea)

A ști să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)

A ști să suferi înseamnă a putea iubi totul. (Vladimir Ghika)

A ști să taci, e o virtute mai mare decât a ști să vorbești. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten știe să te asculte, poate să te ierte și să te înțeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greșești. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

A știut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)

Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci acela nu știe să înțeleagă. (Alvin Toffler)

Așteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferință este aceea de a nu ști ce să faci. (Paulo Coelho)

Beția este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beția este mama păcatului și vrăjmașa virtuții. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu știe de dreptate și ucide chibzuința. După cum apa stinge focul, așa și vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: De ce, dar, n-ați crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan de prooroc. Și răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu știm. Zis-a lor și El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. (Matei 21.25-27)

Bună parte din vorbirea meșteșugită consistă în a ști cum să minți. (Erasmus)

Ca să știe urmașii voștri că în corturi am așezat Eu pe fiii lui Israel, când i-am scos din pământul Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”. (Leviticul 23.43)

Ca să știi, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevărului. (I Timotei 3.15)

Ca să te îndoiești de linia dreaptă trebuie să știi mai întâi din câte puncte este făcută. (Nichita Stănescu)

știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri. (Psalmi 1.6)

Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului. (I Timotei 3.5, 6)

Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebește prietenul de lingușitor; unul vorbește numai ce știe că place, pe când celălalt nu ezită să spună și cuvinte care supără. (Sfântul Vasile cel Mare)

Când îți dorești ceva, nu e foarte ușor. Trebuie să știi ce vrei și să tot încerci să-l obții. (Taylor Hanson)

Când se va slobozi mintea de toată nădejdea din lumea văzută, să știi că a murit în tine păcatul. (Sfântul Isaia Pustnicul)

Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

Când vezi vreun gând că-ți făgăduiește slava omenească, să știi sigur că-ți pregătește rușine. (Sfântul Marcu Ascetul)

Ceea ce știm este ca o picătură. Ceea ce nu știm este ca un ocean. (Isaac Newton)

Cei lipsiți de judecată nu știu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)

Cel ce cunoaște adevărul nu se împotrivește necazurilor, care vin asupra lui. Căci știe că-l conduc pe om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel mândru, viclean, rău nu știe să ceară iertare, nici să ierte. 10.4

Cele ce ți se întâmplă să le primești ca bune, știind că nimic nu se face fără Dumnezeu. (Din “Învățăturile celor 12 Apostoli”)

Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24.35, 36)

Cine a știut să trăiască, trebuie să știe și să moară. (Henryk Sienkiewicz)

Cine știe să asculte are mai mulți prieteni decât cel care vorbește. (Sfinții Părinți)

Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți, și dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și întru aceasta știm că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. (I Ioan 2.1-3)

Credem că știm ce este pictura, dar numai pictorii mari știu. (Drieu La Rochelle)

Cu trupul, cu darul lui Dumnezeu mă simt curat, dar nu știți ce luptă lăuntrică am. (Mitropolitul Catechin, la spovedanie)

Cultura înseamnă să știi ce s-a spus și ce s-a gândit mai bun și valoros în lume. (Matthew Arnold)

Cultura nu înseamnă să citești mult, nici să știi multe; înseamnă să cunoști mult. (Fernando Pessoa)

Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu știu; fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – Că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)

Dacă nu știi să ierți, rămâi în brațele satanei. 10.4

Dacă oamenii ar ști cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria, munca mea nu le-ar mai părea la fel de minunată. (Michelangelo)

Dacă oamenii ar ști ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferință și ar suporta în liniște orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima, patroana Americii Latine, a statului Peru și a Insulelor Filipine)

Dacă știați ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați. (Matei 12.7)

Dacă știi să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ți se petrece. (Vladimir Ghika)

Dacă știi să te bucuri de viață, nu-ți este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)

Dacă taci atunci când trebuie să vorbești, să știi că ești fricos. (Abraham Lincoln)

Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. (Ioan 15.18, 19)

Dacă vrei să te știe Dumnezeu, fii după putință necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)

Dar ca să știți că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și, sculându-se, s-a dus la casa sa. (Matei 9.6, 7)

De asemenea și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinți. (Romani 8.26, 27)

De obicei oamenii care știu puțin sunt foarte vorbăreți, în timp ce aceea care știu multe spun puțin. (Jean Jeacques Rousseau)

Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie L-au dat în mâna lui. (Matei 27.17, 18)

Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)

Diavolul știe că tinerețea este primăvara vieții, atunci când toate lucrurile sunt noi și că tinerii sunt cei mai vulnerabili. (Ezra Taft Benson)

Dumnezeu și conștiința știu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea. (Sfântul Marcu Ascetul)

E mare lucru să știi să-ți trăiești viața. Majoritatea oamenilor doar există. (Oscar Wilde)

Este minunat când te vizitează inspirația, însă scriitorul trebuie să știe să acționeze și în restul timpului. (Leonard Bernstein)

Este un lucru destul de dureros să te uiți la propiile necazuri și să știi că tu ți le-ai creat. (Sofocle)

Este un semn de noblețe mentală să știi să admiri ceea ce te depășește. (Gabriel Liiceanu)

Eu spun adevărul. Și știu despre ce vorbesc. De asta sunt o amenințare. (Snoop Dogg)

Fățarnicilor! Fața pământului și a cerului știți să o deosebiți, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiți? (Luca 12.56)

Fericirea la oamenii inteligenți este cel mai rar lucru pe care-l știu. (Ernest Hemingway)

Fericirea nu depinde de ce ești sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândești. Mulțumirea aduce fericire chiar și săracului, iar nemulțumirea aduce sărăcie chiar și bogatului. Viitorul vine către noi bucățică după bucățică, puțin câte puțin. Nu știm niciodată ce ne așteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu loc pentru o nouă șansă și vom putea fi mulțumiți. (Confucius)

Fericit e sufletul care zi și noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a ști cum va sta în fața judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)

Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună și un fagure de miere este dulce gurii tale. Să știi că înțelepciunea este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândești, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută. (Solomon 24.13, 14)

Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? (I Corinteni 6.18, 19)

Găsește curajul de a fi tu însuți, chiar dacă încă nu știi cine ești! (Paulo Coelho)

Iar Petru și cei ce erau cu el erau îngreuiați de somn; și deșteptându-se, au văzut slava Lui și pe cei doi bărbați stând cu El. Și când s-au despărțit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe: una Ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit; și ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultați! (Luca 9.32-35)

Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim și i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns și i-a zis: Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? (Ioan 3.5-10)

Inteligența este ceea ce folosești când nu știi ce să faci. (Jean Piaget)

Întâi știm că Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine; iar binele este cu neputință să fie crezut și săvârșit altfel decât în Hristos Iisus și Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

Încearcă să știi totdeauna ce vrei. (Paulo Coelho)

Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, și smerenie, despre care nici tu nici eu nu știu nimic, deci nu te pot învăța, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie și smerenie, poartă numele de recunoștință. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)

Înțelepciunea înseamnă să știi când nu poți fi înțelept. (Paul Engle)

Înțelepciunea înseamnă să știi unde să te oprești, să știi ce este permis și ce e interzis. (Lev Tolstoi)

Înțelept nu este acela care știe multe, ci acela ale cărui cunoștințe sunt folositoare. (Eschil)

Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune. (Proverb turcesc)

Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși. (Marcu 13.28, 29)

Îți faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, așa ca să nu se știe ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ți toate gândurile și întreaga ta persoană în acest semn. … (Romano Guardini, 8.7)

„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce știam despre religii și I-am încredințat existența mea. Am hotărât să devin creștin, dar creștin-ortodox, influențat de Lossky și de Părinți, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea Olivier Clément studenților, prietenilor sau jurnaliștilor, dar fără să omită trecutul său. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)

Laudele și ocările îl înnebunesc pe om pentru că îl fac să nu mai știe cine este. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-și cunoască starea lăuntrică și să știe la ce treaptă a ajuns, și astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, și câte îi mai rămâne de făcut până la împărăția cerurilor. (Sfinții Părinți)

Lumea e atât de tare ocupată cu aparența, încât prea puțin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înșelat de aparențe, pentru că nu știi niciodată cine este în fața ta. Ferește-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată. (Jean de La Fontaine)

Luxul este lupul de la ușă și colții săi sunt vanitățile și orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist își dă seama de asta, el știe unde este pericolul. (Tennesse Williams)

Mai bine e să nu știi bine decât să știi rău. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc și care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum știți, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)

Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)

Mare este omul acela care știe să-și gestioneze timpul liber. (Aristotel)

Mulți sunt lacomi să știe când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare, dar de norii păcatului din viața lor nu se neliniștesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

Mulți și-au mărit nenorocirea din cauză că nu au știut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul, le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)

Muzica mă transpune fulgerător și nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o. Mă contopesc sufletește cu el și împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac asta, nu știu. (Lev Tolstoi)

Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. (Solomon 9.13)

Niciodată nu știi ce e viața până când nu mori. (Charles Dickens)

Niciodată nu știi ce înseamnă viața, până când nu mori. (Robert Browning)

Nimic nu rezistă voinței omului care știe adevărul și vrea binele. (Eliphas Levi)

Nu este virtute pe care calomnia să nu știe să o atingă. (William Shakespeare)

Nu există frumusețe decât atunci când mintea și inima știu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)

Nu judeca aproapele! Nu știi de ce a păcătuit și nici nu cunoști întoarcerea lui cu lacrimi. 9.1

Nu judeca oamenii după ceea ce nu știu, judecă-i după ceea ce înțeleg. (Luc de Clapiers, marchis de Vauvenargues)

Nu lua aminte la toate vorbele pe care cineva le spune, ca nu cumva să auzi că sluga ta te grăiește de rău; căci inima ta singură știe de câte ori și tu ai defăimat pe alții. (Ecclesiastul 7.21, 22)

Nu știi tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost așezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege ține foarte puțin și bucuria fățarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)

Nu știți, oare, că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: Nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)

Nu știu ce e durerea, căci n-am cunoscut plăcerea. (Barbu Ștefănescu Delevrancea)

Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu știi la ce poate da naștere. Să te laude altul și nu gura ta, un străin și nu buzele tale. (Solomon 27.1, 2)

Nu urci niciodată atât de sus decât atunci când nu știi încotro te îndrepți. (Napoleon Bonaparte)

Numai cei ce știu să aibă răbdare sunt fericiți cu adevărat. (Pablo Neruda)

Numai fumul știe că există vânt. (Jules Renard)

O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deștept știe s-o scoată. (Solomon 20.5)

Omul nu este ceea ce știe, nici ceea ce învață sau propovăduiește; el este ceea ce iubește, ceea ce trăiește. (Mitropolitul Nicolae Mladin)

Omul sfătuiește pe aproapele precum știe; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut. (Sfântul Marcu Ascetul)

Orice prost știe. Scopul este să înțelegi. (Albert Einstein)

Păcatul este un bumerang pe care știi când îl arunci, dar nu știi când se întoarce și te lovește în cap. (Robert Frost)

Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. 10.3

Pentru aceasta, bucurați-vă ceruri și cei ce locuiți în ele. Vai vouă, pământule și mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci știe că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)

Preadesfrânaților! Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)

Prefer un om care a păcătuit și știe că a păcătuit și se pocăiește decât un om care nu a păcătuit și se crede că este drept. (Avva Sarmata)

Prieteni are cel ce știe să și-i facă! (Ioan Slavici)

Primirea de oaspeți să n-o uitați căci prin aceasta unii, fără ca să știe, au primit în gazdă, îngeri. (Evrei 13.2)

Privegheați, că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. (Matei 25.13)

Puțini sunt cei care știu să sufere. A ști să suferi este o artă care, ca orice altă artă, nu cunoaște rețete. (Vladimir Ghika)

Rar se întâlnește un om căruia îi place mâncarea de regim. Și mai rar se întâlnește omul care știe să spună sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)

Rugaţi-vă pentru cei care nu vor, nu ştiu şi nu pot să se roage! (Patriarhul Justinian Marina)

Să nu spui tot ce știi, să nu faci tot ce poți, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai. (Părintele Paisie Olaru)

Să știi! Și a trăi e o artă. (Henrik Ibsen)

Să știți, iubiții mei frați: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. (Iacob 1.19)

Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o păzească, deși aproape toți se nasc cu ea. (Hipocrate)

Se cuvine să te mărturisești fără rușinare, căci rușinarea pe care o înfrângi când te mărturisești îți aduce mărire și dar de la Dumnezeu. De ce te rușinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai rușinat și acum când cauți să-l ușurezi, te rușinezi? Nu știi că rușinea aceasta este de la diavol care, când face păcatul, îți dă îndrăzneală și nerușinare, iar când îl mărturisești îți dă frică și rușinare? Deci, să-ți mărturisești păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un duhovnic și jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meșteșugite ca să-ți împuținezi rușinea, căci să știi că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă și păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăși, după puțină vreme. (Sfântul Nicodim Aghioritul)

Se știe că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ți se pară ușoare. (Grigore Moisil)

Secretul creativității stă în a ști cum să-ți ascunzi sursele. (Albert Einstein)

Secretul succesului constă în a vrea să câștigi și a ști să pierzi. (Niccolò Machiavelli)

Silește-te să te cunoști pe tine însuți, că atunci vei cunoaște multe. Cine-și vede păcatele va vedea pacea. Mulți vor să știe ce se petrece în țările străine, dar ce se găsește în sufletul lor nu vor să caute. (Sfântul Macarie Egipteanul, 6.6)

Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea. După ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă, zicând: Doamne, deschide-ne! – și el, răspunzând, vă va zice: Nu vă știu de unde sunteți. (Luca 13.24, 25)

Și iudeii se mirau zicând: Cum știe Acesta carte fără să fi învățat? (Ioan 7.15)

Și îndată și-a deșertat urciorul în adăpătoare și a alergat iar la fântână să scoată apă și a adăpat toate cămilele. Iar omul acela se uita la ea cu mirare și tăcea, dorind să știe de i-a binecuvântat Domnul călătoria sau nu. (Facerea 24.20, 21)

Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde Iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)

Și văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și știind că sunt oameni fără carte și simpli, se mirau, și îi cunoșteau că fuseseră împreună cu Iisus. (Faptele Apostolilor 4.13)

Știința este pentru cei care învață, poezia, pentru cei care știu. (Joseph Roux)

Știm că cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credința care, pe temelia credinței, zidește cunoașterea cea măreață a adevărului. (Cuviosul Clement Alezandrinul)

Știm și cunoaștem ce e bun, dar nu-l practicăm. (Euripide)

Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)

Știu ce parfum ceresc răspândesc trandafirii martirajului. (Anatole France)

Tace cu adevărat doar cine știe vorbi. (Jean-Paul Sartre)

Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu știu să folosească timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)

Tinerii știu destule lucruri pentru a fi prudenți, și totuși încearcă să realizeze imposibilul; și își împlinesc dorința, generație după generație. (Pearl Sydensricker Buck)

Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)

Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără știrea Lui. Căci Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmașe și potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în anumite timpuri, față de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul și Dreptul Iov)

Toți au nevoie de Tine, chiar cei ce nu știu. Cei ce nu știu, mai amarnic decât cei ce știu. Flămândul își închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvnește sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio șansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate își găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)

Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă țelurile și principiile esențiale și să știm unde suntem și unde vrem să ajungem. Astfel ne vom menține pe drumul cel bun al pozitivității. (Colin Turner)

Tu știi să învingi, Hannibal, dar nu știi să profiți de ea. (Titus Livius)

Un bărbat care știe să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deștept decât unul care se îndoiește de realitate. (Alphonse Allais)

Un om nu trebuie judecat după calitățile lui, ci după felul în care știe să și le folosească. (François de La Rochefoucauld)

Unde-i multă ezitare, este greu de știut momentul potrivit. (Pindar)

Vrei să stii cine ești? Nu întreba! Acționează! Acțiunea te va delimita și defini. (Witold Gombrowicz)

Zâmbește, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai ști să zâmbești. (Mahatma Gandhi)