A stărui

Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți. (Romani 12.12)

Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: Viață veșnică celor ce, prin stăruință în faptă bună, caută mărire, cinste și nestricăciune, iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptății: mânie și furie. (Romani 2.6-8)

Cea mai stăruitoare și urgentă întrebare este: ce faci tu pentru ceilalți? (Martin Luther King)

Cele trei lucruri esențiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverența și bunul simț. (Thomas Alva Edison)

Cu acest Trup S-a și înălțat la cer, mai presus de toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor, și șade împreună cu Dumnezeu și Tatăl, acum și în veacurile nesfârșite, după ce a străbătut cerurile și a ajuns mai presus de toate. Și iarăși va Să vină ca să prefacă și să preschimbe totul și ca să mântuiască sufletele și trupurile noastre, cum am crezut și credem și stăruim pururea să credem. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)

Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, și strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. (Luca 23.23, 24)

De ce dar poporul acesta, Ierusalime, stăruie în rătăcire? De ce ține tare la minciună și nu vrea să se întoarcă? (Ieremia 8.5)

El poruncește zăpezii: „Cazi pe pământ „, și ploilor îmbelșugate: „Stăruiți cu putere!” (Iov 37.6)

În anul întâi al domniei lui – eu, Daniel, am citit în cărți numărul de șaptezeci de ani, pentru care a fost cuvântul Domnului către proorocul Ieremia, ani care trebuia să se împlinească de la dărâmarea Ierusalimului. Și mi-am îndreptat fața către Domnul Dumnezeu, stăruind în rugăciune și în rugi fierbinți, cu post, sac și cenușă. Și m-am rugat Domnului Dumnezeu și m-am mărturisit și am zis: „O, Doamne, Dumnezeule cel mare și minunat, Care păzești legământul și îndrumarea pentru cei ce Te iubesc pe Tine și iau aminte la poruncile Tale! (Daniel 9.2-4)

Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfințfii. (Efeseni 6.17, 18)

Omul de viță bună sfătuiește cele cuviincioase și stăruiește în cuviința lui. (Isaia 32.8)

Orice om poate greși, dar numai cel fără minte stăruie în greșeală. (Cicero)

Rugăciunea stăruitoare 4.9, 9.10

Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare și pentru izbăvirea de ea dacă așa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să cerem și altora să se roage pentru noi și în special preoților, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, așa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

Stăruința în rugăciune 3.6

Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)

Și mi-am îndreptat fața către Domnul Dumnezeu, stăruind în rugăciune și în rugi fierbinți, cu post, sac și cenușă. (Daniel 9.3)

Trebuie să punem și diagnoza gândurilor pătimașe, prin care se săvârșește păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deșarte și al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)