A stârpi

Că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai Săi; în veac vor fi păziți. Iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită. (Psalmi 36.28)

Ce puneți la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori.(Naum 1.9)

Dar ochiul Meu nu s-a îndurat să-i piardă și nu i-am stârpit în pustiu. (Iezechiel 20.17)

Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu brațul Lui cel veșnic El te sprijină și din fața ta gonind vrăjmașii, zice: „Stârpește-i!” (Deutoronomul 33.27)

Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. (Psalmi 142.12)

Fericit este acela care a putut să stârpescă lăcomia, rădăcina viciilor. Acesta în chip sigur nu se va teme de cântarul judecății de apoi. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

Iată ziua Domnului, ea vine aprigă, mânioasă și întărâtată la mânie ca să pustiiască pământul și să stârpească pe păcătoși de pe el. (Isaia 13.9)

Înmulțirea binelui în viața noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nisa)