A spune

A spune adevărul, este cel mai mare dar al iubirii. (Patriarhul Fotie)

A avea voință nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ții de treabă. (André Maurois)

A fost întrebat avva Mios de un ostaș dacă primește Dumnezeu pocăința. – Spune-mi, iubitule, de ți se va rupe haina, o lepezi afară? – Nu, ci o cos și o port. – Deci, dar, dacă îți este milă de haină, lui Dumnezeu nu-I va fi milă de zidirea Sa?

A știut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)

Adevărul spus cu intenția de a răni e mai rău decât orice minciună. (William Blake)

Adevărul spus pe jumătate e mai rău decât minciuna. (Proverb)

Adu-ți la lumină inconștientul, altfel îți va conduce el viața, și tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, și devii foarte tăcut, vei ajunge să înțelegi că ești conectat la tot. (Alan Wats)

Am stat lângă multe persoane care și-au dat sfârșitul, am stat lângă mulți muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toți, invariabil toți, cereau o clipă în plus de viață, ca să-și rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i știm numele.) Este cutremurător! Și spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poți face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

Avva, spune-ne un cuvânt de pocăință. Încă n-am învățat cum să mă pocăiesc. (Sfântul Antonie cel Mare, în ultimele clipe ale vieții)

Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă. (Solomon 12.19)

Ca să-ți faci dușmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândești. (Martin Luther King)

Căci, mai ales, spunea el, prin aceea se deosebește prietenul de lingușitor; unul vorbește numai ce știe că place, pe când celălalt nu ezită să spună și cuvinte care supără. De aceea Sfântul Vasile cel Mare îl numește pe adevăratul prieten bărbat înțelept, și spune despre el că dacă ar locui într-o țară îndepărtată, și chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aș socoti. Așa spunea și Euripide. (Din emisiunea “Cuvântul care zidește” de la postul de radio “Trinitas”. Multe din învățăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele Narcis Stupcanu, precum și din alte emisiuni transmise de același post de radio.)

Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu și măgarul una sunteți. Precum măgarul se bate și nu grăiește, se ocărăște și nimic nu spune, așa și tu. După cum zice psalmistul: dobitoc m-am făcut la Tine și eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)

Când cauți tămăduire, ia seama la conștiință și tot ce-ți va spune ea, fă, și vei avea folos. (Sfântul Marcu Ascetul)

Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ține sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta.” Numai când iubește pe Dumnezeu și pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăște pe semeni și când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăște. (Johann Wolfgang von Goethe)

Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Când vrei să păcălești lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)

Ceea ce omida numește sfârșit, restul lumii îi spune fluture. (Lao Tse)

Cel ce spune adevărul vestește dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înșelăciunea. (Solomon 12.17)

Cel mai bine te învață cel care nu-ți spune ce să gândești, ci cum să gândești. (Alan Gregg)

Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)

Cine l-a vândut pe Iosif? – Frații lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este și să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine și smerenia l-a făcut ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)

Cine vrea să spună adevărul să se pregătească de suferință. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Conștiința este glasul lui Dumnezeu, care ne spune ce e bine și ce e rău în noi. (Părintele Arsenie Boca)

Cu cât crești și devii mai mare și mai important prin creațiile tale, cu atât îi privești cu mai mult respect și cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenților cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu și Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

Cultura înseamnă să știi ce s-a spus și ce s-a gândit mai bun și valoros în lume. (Matthew Arnold)

Cumpătarea spune să nu te robești poftelor, să trăiești cu puțin și modest. (Platon)

Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziția l-ar fi lăsat în pace. (Thomas Hardy)

Dacă spui adevărul nu trebuie să ții minte nimic. (Mark Twain)

Dar, venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, am greșit la cer și înantea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. (Luca 15.17-19)

Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)

Dumnezeu ți-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulțumesc?”. (William George Ward)

Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i spui cât ești de fericit sau de trist. (Panait Istrati)

Eu spun adevărul. Și știu despre ce vorbesc. De asta sunt o amenințare. (Snoop Dogg)

Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui Dumnezeu sunt adunati drepții pentru că există un singur Dumnezeu și un singur Domn. De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una este moștenitoarea Celui care prin fire este Unic și pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche și Universală este una și în ce privește ființa ei, si în ceea ce privește începutul ei, și în ceea ce privește superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Experiența este cel mai dur profesor, pentru că întâi îți dă testul și apoi îți spune care era lecția. (Vernon Sanders Law)

Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard Shaw)

Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)

Fuga de răutate, exercițiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziție internă a sufletului de a face rău, opusă bunătății. Termenul a fost folosit de mai multe ori vizând oameni și lucruri în Noul Testament. Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înțelege prin răutate grija, munca și necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, așa ca să nu mai adăugăm și grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii și cu lucruri spirituale. Nu numai vicleșugul este numit răutate, ci și cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)

Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. (Sigmund Freud)

Iar El a zis: Mergeți în cetate, la cutare și spuneți-i: Învățătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)

Iată, taină vă spun vouă: Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbița cea de apoi. Căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire. (I Corinteni 15.51-53)

Ironia este încărcată de subînțeles: ea spune una, dar dă de înțeles (cui pricepe) altceva. (George Pruteanu)

În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. (Matei 3.1, 2)

Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)

Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune. (Proverb turcesc)

Îți zic un secret, dragul meu: nu aștepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)

La oameni adevărul să-l spui fără sfială. (Grigore Alexandrescu)

Legiutorule! Să cunoști tainele aritmeticii și geometriei, căci nu trebuie să rostești decât axiome. (Pitagora)

Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 și 9.1) nu înseamnă o desființare a eului propriu,nu înseamnă o negare a identității proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, dea vorbi și de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existență egoist într-un mod de existență generos, trecerea de la o viață centrată pe eul propriu la o viață atentă la nevoile celor din jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înțeles. …. (Patriarhul Daniel)

Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafața conștiinței obișnuite, o voce mică și liniștită ne spuneCeva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri. (Otto von Bismarck)

Niciodată să nu spui rugăciuni, ci să te rogi. (Richard Wurmbrand)

Nu spune aproapelui tău: „Du-te și vino, mâine îți voi da!”, când poți să-i dai acum. (Solomon 3.28)

Nu spune puține cuvinte în vorbe multe, ci mult în vorbe puține. (Pitagora)

Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. (Nicolae Iorga)

Păcatul nu se spune, ci se spovedește. (Sfinții Părinți)

Poetul este un mincinos care spune întotdeauna adevărul. (Jean Cocteau)

Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică și demonstrează. Profesorul perfect inspiră. (William George Ward)

Rar se întâlnește un om căruia îi place mâncarea de regim. Și mai rar se întâlnește omul care știe să spună sau să audă un adevăr neplăcut. (Proverb sanscrit)

 Religia este, ca să spunem așa, adâncul liniștit al mării, care rămâne liniștit oricât de înalte ar fi valurile. (Ludwig Wittgenstein)

Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua și noaptea, în orice loc și în orice lucrare ne-am afla. (Părintele Sofian Boghiu)

Să nu eziți să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ți oferi Împărăția,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)

nu spui că nu ai timp destul. Ai exact același număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson și Albert Einstein. (H. Jackson Brown Jr.)

nu spui tot ce știi, să nu faci tot ce poți, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai. (Părintele Paisie Olaru)

Se cuvine să te mărturisești fără rușinare, căci rușinarea pe care o înfrângi când te mărturisești îți aduce mărire și dar de la Dumnezeu. De ce te rușinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai rușinat și acum când cauți să-l ușurezi, te rușinezi? Nu știi că rușinea aceasta este de la diavol care, când face păcatul, îți dă îndrăzneală și nerușinare, iar când îl mărturisești îți dă frică și rușinare? Deci, să-ți mărturisești păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un duhovnic și jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meșteșugite ca să-ți împuținezi rușinea, căci să știi că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă și păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăși, după puțină vreme. (Sfântul Nicodim Aghioritul)

Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Țuțea)

Scopul vieții este fericirea. (Platon) Și tot Platon spunea că “Fericirea este asemănarea cu Dumnezeu, atât cât este cu putință”.

Spun și înțelepții prostii, dar le mai selectează. (Grigore Vieru)

Spune-mi, Doamne, trebuie să fac acest lucru sau nu? 6.5

Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună și mulți alții care nu pot face diferența între adevăr și minciună. (Plutarh)

Și întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi; și dealurilor: Acoperiți-ne. (Luca 23.28-30)

Trei feluri de oameni spun adevărul: proștii, copiii și bețivii. (Proverb german)

Tu, împărate, ne prigonești, dar noi ne rugăm pentru tine, fiindcă tu ești stăpânit de duh rău și de aceea duhurile diavolești te îndemnă să ne persecuți pe noi. Dar noi ne rugăm pentru tine, ca duhul rău care este în tine, care te îndemnă să ne prigonești, să se elibereze, să plece de la tine. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful spunea împăratului roman persecutor aceste cuvinte)

Un om poate înfrunta nespus de multe, câtă vreme se poate înfrunta pe el însuși. (Axel Munthe)

Un prost care nu spune niciun cuvânt nu se deosebește de un savant care tace. (Molière)

Un prost nu spune lucruri inteligente dar un om inteligent spune multe prostii. (Garabet Ibrăileanu)

Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi mai mult de viață. (Vasile Conta)

Unde ispita bântuie mai aprig, acolo se poate spuneși virtutea este mai mare. (Sf. Ioan Gură de Aur)