A sili

Când căile omului sunt plăcute înaintea Domnului, chiar și pe vrăjmașii lui îi silește la pace. (Solomon 16.7)

Cel care se silește să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de șaptezeci de ori câte șapte, adică tot timpul vieții și în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta înseamnă numărul șapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. (Matei 5.40, 41)

Diavolul poate înșela, poate pune piedici celor trândavi, dar nu poate opri, nu poate sili. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. (Matei 11.12)

Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl silește. (Solomon 16.26)

Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. (Luca10.40-42)

Împărăția cerurilor se silește, și silitorii o răpesc pe ea. 3.4

Legea și proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. (Luca 16.16)

Liniștește-ți inima mânioasă și înfuriată, silește-ți mânia să asculte de rațiune, ca și calul de frâu. 12.2

Marea înțelepciune e să-ți alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. (Camil Petrescu)

Nu grăi de rău pe slugă la stăpânul său, ca nu cumva să te blesteme și să te silească să-ți ceri iertare. (Solomon 30.10)

Pentru ce, o, împărate, chinuiești fără de omenie oameni nevinovați și-i silești să se lepede de dreapta credință? (Sfântul Mare Mucenic Artemie a adresat aceste cuvinte împăratului Iulian Apostatul, care pornise o mare prigoană împotriva creștinilior, prefăcându-se bisericile în temple păgânești și omorându-se mulțime mare de creștini. Artemie era mare dregător împărătesc și comandant militar la Alexandria, încă din vremea împăratului Constantin cel Mare, cu care era prieten. Din porunca împărtatului a fost scos din dregătorie, torturat și apoi decapitat, la anul 362. Moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie au fost aduse la București, pe Dealul Mitropoliei, în anul 2013, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou.)

Răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și dânsul e rău. (Bogdan Peticeicu Hașdeu)

Să se silească omul a-și obișnui sufletul cu bunătatea, din care să facă o datorie. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Silește-te să te arăți încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu fața curată, drept învățând cuvântul adevărului. (II Timotei 2.15)

Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea. După ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă, zicând: Doamne, deschide-ne! – și el, răspunzând, vă va zice: Nu vă știu de unde sunteți. (Luca 13.24, 25)

Și mi-am silit inima ca să pătrund înțelepciunea și știința, nebunia și prostia, dar am înțeles că și aceasta este vânare de vânt, că unde este multă înțelepciune este și multă amărăciune, și cel ce își înmulțește știința își sporește suferința. (Ecclesiastul 1.17, 18)

Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinții Părinți)