A semăna

Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. (Psalmi 125.5, 6)

Cel ce păzește vântul nu seamănă, și cel ce se uită la nori nu seceră. (Ecclesiastul 11.4)

Cel nelegiuit capătă un câștig înșelător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată. (Solomon 11.18)

Dușmanul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. (Matei 13.39)

Iată vin zile, zice Domnul, când cel ce ară va ajunge din urmă pe cel ce seceră, și cel ce calcă strugurii pe cel ce seamănă și munții vor picura must și toate colinele se vor topi. (Miheia 9.13)

Și El îți va da ploaie pentru semănătura ta pe care vei fi semănat-a pe pământ și pâinea pe care o va rodi pământul va fi gustoasă și hrănitoare. Turmele tale vor paște în ziua aceea pe pajiști întinse. (Isaia 30..23)

Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptății, ca să nu seceri de pe ele cu șapte părți mai mult. (Ecclesiasticul 7.3)

Martorul mincinos care spune minciuni și cel care seamănă vrajbă între frați. (Solomon 6.19)

Omul de nimic, omul necinstit și viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioare, face semne cu degetele. În inima lui e vicleșug, pururea se gândește la rău și seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată și fără leac. (Solomon 6.12-15)

Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe, și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? (Matei 6.26)

Seamănă milostenie cu smerenie și vei secera milă la Judecată. (Sfântul Isaac Sirul)

Seamănă și pe piatră; se va găsi un vânt milostiv, care să ducă sămânța acolo unde pământul o așteaptă. (Nicolae Iorga)

Și zicea: Cum vom asemăna împărăția lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de muștar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ; dar, după ce s-a semănat, crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să sălășluiască păsările cerului. (Marcu 4.30-32)