A se îndepărta

Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creștin este unire cu Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Căci au mers atât de departe pe căile rătăcirii, încât socoteau drept dumnezei dobitoacele cele mai respingătoare, înșelându-se ca pruncii cei fără de înțelepciune. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 12.24)

Cei ce voiți să vă îndreptați prin Lege v-ați îndepărtat de Hristos, ați căzut din har; căci noi așteptăm în Duh nădejdea dreptății din credință. (Galateni 5.4, 5)

De aceea Sfântul Vasile cel Mare îl numește pe adevăratul prieten bărbat înțelept, și spune despre el că dacă ar locui într-o țară îndepărtată, și chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aș socoti. Așa spunea și Euripide.

Depărtați-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. Iar după ce mulțimea a fost scoasă afară, intrând, a luat-o de mână, și copila s-a sculat. (Matei 9.24, 25)

Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuților și în același timp îl ferește pe om de loviturile păcatului. Omul care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase și nici nu va fi prins de prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)

Efectele rugăciunii: energia aceasta luminătoare, provenind de la Cel Luminos, inundă acest organ mic și de acolo până la cele mai îndepărtate simțuri ale inimii. 3.1

El va înlătura moartea pe vecie! Și Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și rușinea poporului Său o va îndepărta de pe pământ, căci Domnul a grăit! (Isaia 25.8)

Este sădită în noi o lege naturală, care ne învață să ne apropiem de bine și să ne depărtăm de cele care ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)

Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu. (Psalmi 54.7)

Îndepărtarea de Dumnezeu, o lucrare drăcească. 9.11

Nici moartea nu mă va îndepărta de la dreapta credință în Hristos. (Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic, torturată până și-a dat sufletul în mâinile Domnului)

Obișnuiește-ți urechea să audă des cuvinte duhovnicești și mintea ta se va depărta de gânduri necurate. (Sfântul Talasie Libianul)

Pune față în față aceste două: postul, care apropie de Dumnezeu, și desfătarea, care îndepărtează de mântuire. (Sfântul Vasile cel Mare)

Puțina știință duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa știință duce la apropierea de Dumnezeu. (Albert Einstein)

Răul înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu. 12.17

Răutatea și de la Dumnezeu pe oameni i-a îndepărtat și pe unii de alții ne-a dezbinat. De aceea, cu toată osârdia să căutăm fapta cea bună, care și la Dumnezeu ne aduce și pe unii cu alții ne unește. (Avva Isidor)

Să nu vă îndepărtați de Hristos, căci este o fericire a suferi pentru El. (Sfântul Mucenic Trifon a refuzat să aducă jertfă zeilor și-i îndemna și pe ceilalți creștini să nu se îndepărteze de Hristos. A murit în urma torturilor în anul 202)

Și a făcut Domnul după cum zisese Moise: a îndepărtat tăunii de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui și n-a mai rămas nici unul. Dar Faraon și-a învârtoșat inima și de data aceasta și n-a lăsat poporul să se ducă. (Ieșirea 8.31)

Și acum, fiul meu, ascultă-mă și nu te îndepărta de la cuvintele gurii mele. (Solomon 5.8)

Și ea era văduvă, în vârstă de optzeci și patru de ani, și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. (Luca 2.37)

Și făcându-I-se milă, a întins mâna și S-a atins de el și i-a zis: Voiesc, curățește-te. Și îndată s-a îndepărtat lepra de la el și s-a curățit. (Matei 1.41, 42)

Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. (Luca 15.13)

Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; și mi-a zis: Îți este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)

Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21

Trândăvirea este îndepărtată prin lacrimi. (Evagrie Ponticul)

Viciul este îndepărtarea virtuții. (Sfântul Ioan Damaschin)