A se elibera

A mântui înseamnă a elibera, a scăpa de ceva. 8.13, 10.19

Asceza este omorârea mortii din noi, ca să se elibereze firea de sub robia ei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit și L-a dat să fie răstignit. (Matei 27.26)

Când se va elibera mintea, se va înlătura tot ce e la mijloc între ea și Dumnezeu. (Sfântul Isaia Pustnicul)

Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni și va afla un alt veac nou și va cugeta la cele noi și nestricăcoase. (Sfântul Isaia Pustnicul)

Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie L-au dat în mâna lui. (Matei 27.17, 18)

Iar Mardoheu a răspuns Esterei următoarele: „Să nu socoți că ai să scapi tu singură în casa regelui, dintre toți Iudeii. Dacă tu vei tăcea în vremea aceasta, atunci izbăvirea și eliberarea vor veni pentru Iudei din altă parte, iar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă tu n-ai ajuns la vrednicia de regină tocmai pentru vremile acestea?” (Estera 4.13, 14)

Iar tu, Iacove, robul Meu, nu te teme și nu te înspăimânta Israele! Căci iată, Eu te voi elibera din țară depărtată și neamul tău îl voi aduce din țara robiei lui; Iacov se va întoarce și va trăi liniștit și pașnic și nimeni nu-l va înspăimânta. (Ieremia 46.27)

În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înșeală, alta instruiește. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănțuie mințile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoașterea fericirii fragile, eliberează. … (Betius, scriitor bisericesc)

Postul ne eliberează de patimi. 10.14

Prin Iisus Hristos tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Tu, împărate, ne prigonești, dar noi ne rugăm pentru tine, fiindcă tu ești stăpânit de duh rău și de aceea duhurile diavolești te îndemnă să ne persecuți pe noi. Dar noi ne rugăm pentru tine, ca duhul rău care este în tine, care te îndemnă să ne prigonești, să se elibereze, să plece de la tine. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful spunea împăratului roman persecutor aceste cuvinte)