A scoate

Adevărul este ca mașinile de epocă, le scoatem din garaj numai ocazional. (Jean-François Marmontel)

Arta de a fi fericit își are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. (Henry Ward Beecher)

Ce ușor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună și ce greu e să le-o scoți din cap. (Mark Twain)

Dacă nu ești pregătit să greșești, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)

Fățarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. (Luca 4.42)

Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în fața muzicii lui și voi îngenunchia cu umilință la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)

Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. (Psalmi 142.10, 11)

Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma și pavăza și scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!” (Psalmi 34.1-3)

Nebunul scoate ochii cu dojenile lui și darul celui pizmaș face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbești, învață, și mai înainte de boală te îngrijește. (Ecclesiasticul 18.18)

Necazurile inimii mele s-au înmulțit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. (Psalmi 24.18-20)

Nenorocirile scot la iveală oameni mari și sfinți, așa cum războiul îi naște pe eroi. (Mitropolitul Filaret)

O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deștept știe s-o scoată. (Solomon 20.5)

Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laț picioarele mele. (Psalmi 24.16)

Pe cel care se bucură în Domnul, niciun necaz nu-l va scoate din bucuria lui. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Și iată un om având mâna uscată. Și L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie și, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca și o va scoate? Cu cât se deosebește omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)

Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i; în dar ați luat, în dar să dați. (Matei 10.8)

Zis-a Avva Antonie: Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El, căci dragostea scoate afară frica.