A săpa

Ascultați altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. (Matei 21.33)

Asemenea este unui om care, zidindu-și casă, a săpat, a adâncit și i-a pus temelia pe piatră, și venind apele mari și puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. (Luca 6.48)

Cine sapă groapa (altuia) cade singur în ea și cel ce rostogolește o piatră se prăvălește (tot) peste el. (Solomon 26.27)

Cel ce rătăcește pe cei drepți pe o cale rea va cădea în groapa (pe care a săpat-o); cei fără prihană vor fi fericiți. (Solomon 28.10)

Eșecul ne învață despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)

Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. (Matei 25.18)

Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)

Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. (Psalmi 7.14, 15)

Înainte să pornești pe calea răzbunării, sapă două morminte. (Confucius)

Judecata divină ne învață cine suntem; sapă adânc în pământ si ne lasă să vedem din ce anume suntem făcuți. (Charles Haddon Spurgeon)

Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. (Matei 6.19, 20)

O picătură de apă ce cade neîncetat sapă și piatra. (Bion)

Preferă să ai un nume bun decât bogăție. Este greu de purtat o faimă rea și este greu să scapi de ea. (Hesiod)

Săpat-au înaintea mea groapă și au căzut în ea. (Psalmi 56.9)

Săpați adânc! (Mitropolitul Hristodulos)

Și când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând: Dacă ai fi cunoscut și tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi. Căci vor veni zile peste tine, când dușmanii tăi vor săpa șanț în jurul tău și te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile. Și te vor face una cu pământul, și pe fiii tăi care sunt în tine, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. (Luca 19.41-44)

Și l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. (Matei 27.60)

Talentul este un subțirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră și să-l captezi cu înaltă osteneală. (Gala Galaction)

Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. El a săpat-o, a curățit-o de pietre și a sădit-o cu viță de bun soi. Ridicat-a în mijlocul ei un turn, săpat-a și un teasc. Și avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. (Isaia 5.1, 2)