A risipi

A studia și a nu gândi e o risipă. A gândi și a nu studia e periculos. (Confucius)

Atunci Iisus le-a zis: Voi toți vă veți sminti întru Mine în noaptea aceasta căci scris este: „Bate-voi păstorul și se vor risipi oile turmei”. (Matei 26.31)

Atunci s-a risipit poporul în tot Egiptul, ca să strângă trestie în loc de paie. (Ieșirea 5.12)

Cereți și nu primiți, pentru că cereți rău, ca voi să risipiți în plăceri. Preadesfrânaților! Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. (Iacob 4.3, 4)

Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește. (Matei 12.30)

Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească.(Marcu 13.2)

Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și întru neamuri ne-ai risipit; vândut-ai pe poporul Tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. (Psalmi 43.13)

Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în același timp, Evanghelia iertării păcătosului pocăit și a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)

Făcut-a tărie cu brațul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. (Luca 1.51)

Fiul Risipitor 9.19, 11.9

Iar pe voi vă voi risipi printre popoare; în urma voastră Îmi voi ridica sabia și va fi pământul vostru pustiu și orașele voastre dărâmate. (Leviticul 26.33)

În vremea aceasta a spus Aman regelui Artaxerxe: „Este un popor risipit și împrăștiat printre popoare, prin toate țările regatului tău. Legile lui sunt deosebite de legile tuturor popoarelor, legilor regelui nu se supun și regele nu se cuvine să-l lase așa. (Estera 3.8)

Rugăciunea atentă, fără risipire. 1.3

Sârguiți-vă, dar, să vă adunați mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu și spre slava Lui. Când vă adunați des sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței voastre se risipește prăpădul lui. (Sfântul Ignatie Teoforul)

Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)