A respinge

Au stat dârji împotriva dușmanilor lor și au respins pe potrivnicii lor. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 11.3)

Dacă ispita plăcerii trebuie respinsă, ispita durerii trebuie acceptată. Ispita plăcerii aduce plăcere simțurilor și întristare sufletului, iar încercarea, adică ispita durerii, aduce întristare simțirii și bucurie sufletului. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Domnul nu lasă să piară de foame sufletul celui drept; însă el respinge lăcomia celor fără de lege. (Solomon 10.3)

Există o bunătate care respinge și o răutate care atrage. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Orice respingere a acestor duhuri rele este o cunună care ne așteaptă. (Părintele Arsenie Papacioc)

Urâtă este trufașului smerenia; tot așa și bogatului îi este urât săracul. Pe bogat, când se clatină, îl reazimă prietenii; iar cel sărac, când cade, este respins de prietenii săi. (Ecclesiasticul 13.23, 24)