A putea

A Lui este înțelepciunea și atotputernicia; cine ar putea să-I stea împotrivă și să rămână teafăr? (Iov 9.4)

A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten știe să te asculte, poate să te ierte și să te înțeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greșești. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

A ști la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Țuțea)

A ști să suferi înseamnă a putea iubi totul. (Vladimir Ghika)

Abia atunci când omul are compasiune față de toate ființele vii se poate numi nobil. (Buddha)

Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)

Această prigoană, mai grea și mai cumplită, pornită din năuntrul omului, este necontenit împreună cu el, iar cel prigonit nu poate scăpa de ea, poartă în el pretutindeni dușmani. (Cuviosul Clement Alexandrinul, vezi Prigoana)

Acțiunea este ultimul refugiu al celor care nu pot visa. (Oscar Wilde)

Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligență. (Henrik Tikkanen)

Adevărata trăsătură după care îl puteți recunoaște pe înțeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)

Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)

Adevărul este în marș și nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)

Adevărul nu poate fi contrazis. (Giordano Bruno)

Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar și prin tăcere. (Cicero)

Am stat lângă multe persoane care și-au dat sfârșitul, am stat lângă mulți muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toți, invariabil toți, cereau o clipă în plus de viață, ca să-și rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i știm numele.) Este cutremurător! Și spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poți face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

Ambiția este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuți. (Quintilian)

Arta medicinei nu poate fi moștenită și nici nu poate fi copiată din cărți. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Atât de mare e înșelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea și nu se gândesc că plăcerea aceasta, ce poate răni, este scurtă și trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea conștiinței, cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc? Și Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunții să fie triști câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. (Matei 9.14, 15

Aurul nu poate face zgomotul ce-l face arama. (Proverb indian)

Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot și agitație.(Maica Tereza)

Ba, ceea ce ar fi și mai grav, însăși crearea omului și înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de niciun rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu și nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice și fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veșnică a sufletului și prelungirea vieții trupești, precum și corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creștin din secolul al doilea)

Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne și face parte din planul creat de El pentru omenire. (Paulo Coelho)

Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu. (Rabindranath Tagore)

Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare chiar a urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curățire de patimi și de înțelegere a lui Dumnezeu. Răbdarea și încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta. (Amma Sincletica)

Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi și orbul îl poate vedea. (Mark Twain)

Ca cei morti să fii, să nu socotești nici lauda și nici ocara, și poți să te mântuiești. 11.2

Caracterul este proprietatea ce nu se poate prețui. (Samuel Smiles)

Caracterul fără înțelepciune poate mult, dar înteligența fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)

Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)

Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Și a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, așa și smerita-cugetare este mai mare decât toate faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăși adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac. Pentru aceea și Domnul mai întâi de toți fericește pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)

Căci dorința cărnii este moarte dar dorința Duhului este viață și pace; fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)

Căci însăși existența lui Dumnezeu nu este câtuși de puțin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată, deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelație. (Arthur Schopenhauer)

Căldura din timpul rugăciunii poate declanșa și patimi, dacă nu e bine controlată. 2.4

Când nu ai nimic de dat, poți să dăruiești însă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune. (Vladimir Ghika)

Când nu poți ocoli primejdia, nu-ți rămâne decât s-o înfrunți curajos. (Friedrich Ruckert)

Când poți să vezi atât de clar defectele altora, înseamnă că le ai. (Jules Renard)

Când voi renunța la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aș putea fi. (Lao Tse)

Ce adevărate sunt cuvintele celor care nu pot minți! (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Ce ești te privește la urma urmei numai pe tine; ce vrei, privește și pe ceilalți; ce faci, aceea poate privi pe toți. (Nicolae Iorga)

Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înțelepciune, dar nu are pricepere. (Solomon 17.16)

Ce poate face Dumnezeu cu puterea, face Maica Domnului cu rugăciunea. (Sfinții Părinți)

Ce onoare pentru bani: pot cumpăra și onoarea! (Stipe Golac)

Ceea ce ești tu este și lumea. Și fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii. (Krishnamurti, filosof indian)

Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sofocle)

Cei care au ajuns la această treaptă a posului (a patra), pot stăpâni cu ușurință trupul și gândurile, și pot spori mult pe calea rugăciunii. 11.11

Cei care nu primesc botezul, nu pot ieși din necurăția păcatului primar săvârșit de Adam si Eva. 9.6

Cei care sunt aproape de Dumnezeu, niciodată nu pot fi blestemați. 10.3

Cei pe care adevărul și înțelepciunea îi conduc în viață, pot aduna miere și de buruieni. (William Cowper)

Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiți. Norocul? De când alergi după el, ți-l făceai singur. (Alexandru Vlahuță)

Cei slabi nu pot niciodată să ierte. Iertarea este atributul celor puternici. (Mahatma Gandhi)

Cei vii nu-i pot învăța nimic pe cei morți; dimpotrivă, cei morți îi învață pe cei vii. (Chateaubriand)

Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare. (Immanuel Kant)

Cel ce vrea să facă ceva și nu poate, e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca și când ar fi făcut. Iar aceasta trebuie să o înțelegem atât cu privire la cele bune, cât și la cele rele. (Sf. Marcu Ascetul)

Cel leneș pune pricini și zice: „Afară este un leu, aș putea să fiu sugrumat în mijlocul ulițelor”. (Solomon 22.13)

Cel mai bun prieten îți poate ajunge cel mai mare dușman, și invers. (Machiavelli)

Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poți. (André Maurois)

Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simțite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)

Cine cunoaște numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creștin. (Nichifor Crainic)

Cine nu cade nu se poate înălța. (Lucian Blaga)

Cine vrea să creadă, ajunge să poată să creadă. 7.15

Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)

Credința e incidența divină care poate revela adevărul. (Petre Țuțea)

Credința în Dumnezeu, care face atât cât e cu putință pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Creștinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poți să-l imiți, imperfect, dar una e imitarea și alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total. (Petre Țuțea)

Crucea este făcută din slăbiciunile și înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea! Poate acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepți așa cum ești. (Teologul Paul Evdochimov)

Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis. (Părintele Dumintru Stăniloae)

Cu cât crești și devii mai mare și mai important prin creațiile tale, cu atât îi privești cu mai mult respect și cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenților cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu și Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

Cu norocul de partea ta, te poți descurca și fáră minte. (Giordano Bruno)

Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepți către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)

Cu prudență se pot comite tot felul de imprudențe. (Jules Renard)

Cu puțină strategie, viața poate fi transfigurată. (Constantin Noica)

Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nicio murdărie. (Richard Wurmbrand)

Cum poți să biruiești un dușman decât făcându-ți-l prieten! (Abraham Lincoln)

Cum să ne rugăm? Cum putem. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cunoașterea de sine este acea frânghie subțire de care ne putem agăța pentru a nu cădea în prăpastia păcatului.(Sfântul Vasile cel Mare)

Cunoașterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranța trebuie să fie în mod necesar infinită. (Karl Popper)

Curajul poate înfrânge nenorocul. (Proverb englezesc)

Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca și tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cuvântul tăcerii este foarte putenic și nu putem să-i prindem frecvența. 7.5

Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu și nu pe puterea omenească. El poate fi auzit oriunde în lume. Materia se transfigurează în duh, cuvântul se transformă în tăcere grăitoare. 7.5

Da, avem mulți savanți și oameni de știință, dar atât de ignoranți în realitățile divine; avem o mulțime de filosofi, dar atât de puțini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul și care pot să arate semenilor, drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

Dacă ai minte, ascultă aceasta, pleacă urechea la cuvintele mele. Unul care prigonește dreptatea ar putea oare să domnească? Și vei osândi tu pe Cel mare și drept? (Iov 34.16, 17)

Dacă ai multe fapte bune, poți ușor să-ți acoperi cu ele păcatele; dar dacă ești gol de fapte bune, fiecare păcat îți face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă există în lume o forță, care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forță este iubirea. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziția l-ar fi lăsat în pace. (Thomas Hardy)

Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci eu nu mă pot îndumnezei. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Dacă lipsește vrăjmașul, atunci lipsește desigur și cununa biruinței, căci nu poate fi vorba de biruință dacă nu este și cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Dacă nu îi lași speranțe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)

Dacă nu poți explica ceva unui copil de șase ani, atunci nici tu nu ai înțeles. (Albert Einstein)

Dacă nu poți să-l ajuți, cel puțin nu-l încurca. (Proverb arab)

Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)

Dacă nu poți vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre ei.(Părintele Arsenie Boca)

Dacă știința nu are patrie, omul de știință trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru gloria patrie sale. (Louis Pasteur)

Dacă te-ai lepădat de tine și te-ai dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai așa poate sufletul să ajungă la sine însuși, la el, cel adevărat, lepădându-se de sine și strămutându-se în Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca, 9.7)

Dacă toată bogăția unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)

Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate. (Jean Jacques Rousseau)

Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poți face! (Sasha Azevedo)

Dacă-ți urmezi steaua, nu poți greși destinația divină. (Dante Alighieri)

Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta, și Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. (Luca 16.25, 26

De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. (I Corinteni 10.12, 13)

De ai inimă trează, poți să te mântuiești. (Avva Pambo)

De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruiește harul, mila și iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăție și izbăvirea de greutatea copleșitoare a conștiinței vinovate, tuturor celor care cu pocăință se apropie de Dumnezeu și de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeții mai putem lupta prin pocăință, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. (vezi Tristețea )

De ce să compătimești în loc să ajuți, dacă poți? (Cicero)

De ce vorbiți deșertăciuni și nu împliniți ceea ce vi s-a poruncit? (înecarea sfântului) Eu văd ceea ce voi nu puteți vedea. Iată, de față stau în slavă cei ce au venit să mă primească. Și așa a fost încununat de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul 372.

De conștiință nu putem fugi niciodată. (Fericitul Augustin)

De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aș fi putut formula teoria relativității. (Albert Einstein)

De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerția celor care ar fi putut acționa, indiferența celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiției când conta cel mai mult. (Haile Selassie)

Deci mulți din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă smintește aceasta? (Ioan 6.60, 61)  

Deci, de la însuși lucrul care se deapănă în minte, poți cunoaște care drac s-a apropiat de tine. (Evagrie Ponticul)

Deși este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)

Diavolul este asemenea unui câine în lanț; latră, se agită, dar nu te poate mușca. Dar dacă te apropii de el, îți poate face mult rău. (Sfinții Părinți)

Diavolul poate înșela, poate pune piedici celor trândavi, dar nu poate opri, nu poate sili. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ți se sparge butoiul în care trăiești? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)

Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poți să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. (Ioan 13.36)

Doamne, Iisuse Hristoase, magii Ți-au adus aur, smirnă și tămâie. Eu ce pot să-Ți dau? – Păcatele tale! (Fericitul Ieronom)

Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, așa cum focul nu poate întreținut fără combustibil. (Ellen G. White)

Dumnezeu este ocrotitorul cel bun al răbdării noastre. Dacă ai lăsat pe seama Lui nedreptatea altora, El este răzbunător, pentru daune – despăgubitor, pentru durere – medic, pentru moarte – dătător de viață. Cât de mult poate răbdarea să-L aibă pe Dumnezeu datornic. (Tertulian)

Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce. 9.14

Dumnezeu poate decide dacă și când survine ispita. 12.17

Dumnezeu poate decide modul în care aceste circumstanțe ne afectează. 12.17

Dușmanii noștri se bucură, bat din palme și se veselesc atunci când, din pricina mulțimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca și renunțăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)

Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării și mama libertății. (Samuel Smiles)

Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)

Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minții și asupra sentimentelor umane este devastator. Așa este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârșit, ne întunecă judecata și ne înșeală mintea, dar după ce a fost săvârșit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă și rușinoasă ne chinuie mereu și ne umple de rușine. (Din emisiunea “Cuvântul care zidește”)

Efectele postului nu se pot simți imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori , ca în cazul proorocului Ilie, trei ani și șase luni, sau poate o viață întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înțelepți, ne poate arăta pregătiți pentru toate ispitele și valurile vieții. Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ți-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostași Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza și fuge, decât atunci când un creștin aruncă postul, arma cea tare și puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)

Ei nu pot lua demnitatea nostră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)

Eu nu pot cinsti pe zeii voștri surzi și muți, închipuiți prin metale, piatră sau marmură și cinstesc pe Domnul meu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care este Adevăratul și Atotputernicul Dumnezeu. (Sfântul Mucenic Donat diaconul, torturat și decapitat, anul 307)

Există două feluri în care poți fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Existența lui Dumnezeu nu se poate dovedi și e păcat să cauți s-o explici cuiva. Crezi numai … și afirmi. (Camil Petrescu)

Experiența este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveți; Doamne, cât de mult poți învăța. (Clive Staples Lewis)

Ezitând, nu poți câștiga nicio bătălie. (Vaclav Havel)

Fă bine cât poți de mult și vorbește despre asta cât poți de puțin. (Charles Dickens)

Fără ajutor haric, nu poți birui nici măcar o patimă. 7.13

Fără de filosofie și fără de rațiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi înțelepciunea. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful)

Fără har nu se poate face nimic. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

Fără milostenie nu poți intra în împărăția cerurulor. 6.7

Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)

Fericirea este un bun pe care dacă-l dobândești, nu mai poți dori nimic altceva. (Berțius, scriitor bisericesc)

Fericirea nu depinde de ce ești sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândești. Mulțumirea aduce fericire chiar și săracului, iar nemulțumirea aduce sărăcie chiar și bogatului. Viitorul vine către noi bucățică după bucățică, puțin câte puțin. Nu știm niciodată ce ne așteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu loc pentru o nouă șansă și vom putea fi mulțumiți. (Confucius)

Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța. (Emile Zola)

Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deșert. (Paulo Coelho)

Fiecare dintre noi este înzestrat cu aceste puteri prin care poate să decidă asupra hotărârilor pe care le ia. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste. (Maica Tereza de Calcuta)

Filosofia este lucrul cel mai mare și mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalțe până la Dumnezeu și să ne apropie de El, iar sfinți cu adevărat sunt numai aceia care-și deprind mintea cu fiolosofia. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful)

Frumusețea cea adevărată se poate contempla numai de cel care are curățită mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Genialitatea poate avea limitele sale, dar prostia nu are acest handicap. (Elbert Hubbard)

Gloria nu-l poate desfăta pe cel ce o câștigă prin furt și nu prin vrednicie. ((Nicolai V. Gogol)

Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. (Sigmund Freud)

Grija și spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9

Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)

Iadul este locul unde nu iubești și nu poți iubi. (Sfinții Părinți)

Iar fariseii și cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăiește hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? (Luca 5.21, 22)

Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim și i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns și i-a zis: Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? (Ioan 3.5-10)

Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutății. Orbia răutății nu are leac, dar are pedeapsă. (Părintele Arsenie Boca)

Imaginația poate să producă boli în om – și poate să le și vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Imoralitatea nu poate fi decât o consecință a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)

Inima are taine pe care nicio rațiune nu le poate pătrunde. (Guy de Maupassant)

Inteligența nu înseamnă să nu faci greșeli, ci să vezi repede cum poți să le îndrepți. (Bertolt Brecht)

Invidia, viciu neputicios, nu se poate ridica până la însușirile înalte, ci se târăște jos, pe pământ, ca vipera ce se ascunde. (Ovidius)

Iubirea nu se poate defini. (Părintele Serafim Joantă)

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, și am putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz și văz, în urma unei boli, pierzându-și apoi și capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu și-a început educația cu Anne Sullivan, care a învățat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muților. În cele din urmă, Keller a învățat să citească și să scrie în alfabetul Braille. A scris mai multe cărți, printre care și Povestea vieții mele.]

În fiecare om Dumnezeu a ascuns o comoară. Să săpăm adânc pentru a o putea descoperi. (Părintele Dumitru Păduraru)

În Hristos putem să cunoaștem această sfântă bucurie. 11.19

În luptă poți pierde totul, în afară de onoare. (Niccolò Machiavelli)

În orice carieră dușmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinși decât prin stăpânire de sine și veselie. (Goethe)

În război, poți fi ucis o singură dată, dar în politică poți fi ucis de mai multe ori. (Winston Churchill)

Înmulțirea binelui în viața noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, și smerenie, despre care nici tu nici eu nu știu nimic, deci nu te pot învăța, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie și smerenie, poartă numele de recunoștință. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)

Însă el, omul, poate să aleagă bine sau poate să aleagă rău, iar asta depinde tot de sufletul său, mai exact de simțurile sufletului său, deoarece, potrivit spuselor Sfântului Macarie Egipteanul, dacă cele cinci simțuri ale sufletului și anume inteligența, cunoașterea, discernământul, răbdarea și mila primesc harul cel de sus și sfințirea duhului sunt cu adevărat fecioare înțelepte, iar dacă se mărginesc la firea lor sunt cu adevărat fecioare neînțelepte și fiice ale acestei lumi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu și nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice și fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veșnică a sufletului și prelungirea vieții trupești, precum și corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creștin din secolul al doilea)

Într-adevăr, intelectualul e cel ce poate ieși din el însuși. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Înțelepciune fără carte și fapte, nu se poate, / Înțelepciune fără credință, nu e cu putință. (Valeria Mahok)

Înțelepciunea înseamnă să știi când nu poți fi înțelept. (Paul Engle)

Înțelepciunea ne oprește să judecăm după simple aparențe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce știm și să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)

Înțeleptul poate învăța mai multe de la o întrebare prostească decât învață prostul dintr-un răspuns înțelept.

La bine nu poți respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)

La început era vrăjmaș ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe față ca fiind dușman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii înșelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul)

Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecțiuni. Dacă apeși butoanele corecte și mai ai și noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi un doar un mecanism. (Raymond Chandler)

Luând în considerare starea actuală a programelor noastre, dezvoltarea software este clar magie neagră și nu poate fi numită știință inginerească. (Bill Clinton)

Lucrurile mai presus de fire pot fi înțelese doar prin puterea credinței. (Sfântul Ioan Damaschin)

Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. (Regele României Mihai-I)

Mai rău decât moartea nimic nu se întâmplă, iar moartea n-o poți ocoli. (Mihail Lermontov)

Martorul mincinos va pieri, iar omul care ascultă va putea vorbi totdeauna. (Solomon 21.28)

Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptățire, că iuțimea mâniei lui cădere îi este. (Ecclesiasticul 1.21)

Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înțelege prin răutate grija, munca și necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, așa ca să nu mai adăugăm și grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii și cu lucruri spirituale. Nu numai vicleșugul este numit răutate, ci și cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)

Mediocritatea poate vorbi, dar numai geniul observă. (Benjamin Disraeli)

Meritul și norocul nu se pot împăca. (Axel Oxenstierna)

Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forțe, cum ar fi rațiunea. (George Washington Carver)

Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta. (David Mamet)

Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viața omului decât consecințe care țin de același subiect, de demon. 9.11

Minunile pot fi înțelese doar prin puterea credinței. (Sfinții Părinți)

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)

Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. (Mihai Eminescu)

Ne putem sustrage, pentru o vreme, regulilor societății; nimic însă nu scapă legilor naturii. (Marie d’Agoult)

Nici eu nu pot să cred că se poate mântui cel care nu muncește pentru mântuirea aproapelui. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)

Niciun dușman nu poate să abată atâta rău ca propriul suflet atunci când se tulbură de nemulțumire sau gelozie. (Părintele Savatie Baștovoi)

Nimeni din cei care nu și-au șters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după cum cei din închisori sunt duși cu lanțurile lor la tribunal, tot așa toate sufletele, când pleacă de aici, sunt duse la înfricoșătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanțuri de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (Jean de La Fontaine)

Nimeni nu poate ajunge la desăvârșirea supremă. 11.17

Nimeni nu poate predica creștinismul, înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veți fi astfel, nu veți mai propovădui creștinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)

Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona. (Matei 6.24)

Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului e prea scumpă și niciodată nu se va putea face, ca să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. (Psalmi 48.7-9)

Nimic nu este atât de ascuns încât să nu poată fi revelat prin fructele sale. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Țuțea)

Nimic nu poate sfâșia trupul Bisericii atât de mult ca mândria. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulțumești cu o viață în care faci mai puțin decât poți. (Nelson Mandela)

Nu căuta plăcerea prietenilor, căci ei nu te pot ajuta când vei muri. Caută pritenia lui Hristos, care ne ajută și după moarte. (Sfântul Ioan Iacob de la Neamț)

Nu cumva poate smochinul, fraților, să facă măsline, sau vița de vie să facă smochine? Tot așa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.12)

Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteți găsi pace în lume. O puteți găsi numai în inima voastră, atunci când ea se deschide. (Paul Ferrini)

Nu lăsa pe mâine ceea ce poți face astăzi. (Proverb)

Nu ni-L putem imagina pe Dumnezeu, dar Îl putem înțelege. (Baruch Spinoza)

Nu pot trăi fără lux intelectual și sufletesc. (Petre Pandrea)

Nu poți cârmui o lume fără Dumnezeu, poți numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)

Nu poți să disprețuiești știința fără să disprețuiești rațiunea; nu poți disprețui rațiunea fără a disprețui pe om. (Anatole France)

Nu poți epuiza creativitatea. Cu cât mai mult folosești, cu atât mai multă ai. (Maya Angelou)

Nu poți omorî timpul fără a insulta eternitatea. (Charles Baudelaire)

Nu poți să crezi în Dumnezeu și să nu postești. 7.11

Nu poți să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot. (Avva Iosif cel din Panefo)

Nu poți vindeca trupul, fără să vindeci sufletul. (Socrate)

Nu putem ajunge la Dumnezeu ocolind pe semenul nostru. (Sfinții Părinți)

Nu putem dobândi înțelepciunea, dacă nu trăim în mod înțelept. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Nu putem fi toți genii. Geniile sunt persoane de lux ale omenirii. (Bogumil Goltz)

Nu rațiunea revoltată față de Dumnezeu, ci rațiunea rugătoare, rațiunea smerită, singura care poate construi comuniunea sinceră și smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamț)

Nu se poate trăi, clipă de clipă, din ură și fleac. (Andrei Pleșu)

Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu știi la ce poate da naștere. Să te laude altul și nu gura ta, un străin și nu buzele tale. (Solomon 27.1, 2)

Nu toți oamenii pot fi Ciceroni și Platoni, Virgili sau Homeri, dar toți pot fi oameni buni. Prefer un om fără cunoștințe literare, decât cunoștințe literare fără om. (Petrarca)

Nu spune aproapelui tău: „Du-te și vino, mâine îți voi da!”, când poți să-i dai acum. (Solomon 3.28)

Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. (Nicolae Iorga)

Nu zice se poate câștiga virtute fără necazuri, căci virtutea neprobată în necazuri, nu este întărită. (Sfântul Marcu Ascetul)

Nu-l pot învăța nimic pe omul matur, dar îl pot ajuta să găsească răspunsul în el însuși. (Galileo Galilei)

Nu-ți fie frică să faci un pas mare. Nu poți trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)

Numai entuziasmul poate da naștere la înfăptuiri mărețe. (Karl Liebknecht)

Numai în situații deosebit de grele, dar și atunci numai cu învoirea lui Dumnezeu ca și în cazul lui Iov, ispitele îngăduite de Dumnezeu pot depăși cu puțin puterile noastre. Dar și în astfel de cazuri puterea binelui biruiește până la urmă, chiar dacă fizic nu ar părea evident, ca în cazul martirilor. (Părintele Teodor Bodogae)

Numai pasiunile mari pot da naștere oamenilor mari. (Claude Adrien Helvetius)

Numai prin credință Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. 11.18

Numai prostia poate să n-aibă intermitențe. (Grigore Moisil)

Numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poți să-l cunoști și într-o singură zi. (Sofocle)

O altă emoție negativă care îți poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)

O clipă poate fi un timp și un suspin poate fi o rugăciune. (Părintele Arsenie Papacioc)

O femeie poate să țină un singur secret: vârsta ei. (Voltaire)

O filosofie a conștiinței nu poate sfârși decât într-una a uitării. (Emil Cioran)

O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este și va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)

O nație care a pierdut încrederea în sine, între toate altele este cea mai mizerabilă, pentru că a frânt bastonul pe care se putea răzima. (Gheorghe Asachi)

O viață nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată și muncită. (Masutatsu Oyama)

Oare ce poate însemna pătimirea mea, pe lângă ceea ce ai pătimit Tu, Doamne, pentru noi toți? (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamț)

Obstacolele nu mă pot strivi; fiecare obstacol produce o rezolvare riguroasă. (Leonardo da Vinci)

Omul încearcă câte poate după voia sa; iar Dumnezeu le sfârșește după dreptate. (Sfântul Marcu Ascetul)

Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu mai poată face încă o prostie. (Woody Allen)

Orgoliul poate conduce la autodistrugere. (Esop)

Orice înălțare îmi dă de gândit, deoarece cred că după ea poate veni căderea. (Petrarca)

Orice om poate greși, dar numai cel fără minte stăruie în greșeală. (Cicero)

Pace în suflet nu poate avea omul care este veșnic nemulțumit de cele ce i se întâmplă în viață, ci numai acela care cu recunoștință mulțumește lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)

Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lucrarea Duhului Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

Paradoxal, astăzi, când confortul și siguranța au devenit valori concrete, Europa este gata să nu recunoască rădăcinile sale creștine, că de o viață creștină nici nu mai poate fi vorba. 7.7

Patimile nu-l pot birui pe acela care are frică de Dumnezeu. 6.5

Patriotismul este sentimentul de mândrie că ceva frumos s-a putut petrece în țara ta. (D. I. Suchianu)

Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la așa numita lui cunoștință științifică. (Thomas Alva Edison)

Pe scara mândriei putem urca atât de sus, încât ne trezim direct în iad. (Sfinții Părinți)

Plagiatul este atunci când nu te poți baza pe mintea ta și te bazezi pe mintea altuia. (Bety Marcovici)

Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)

Poate că adevăratul curaj este curajul de a greși. (Gavriil Stiharul)

Poate că cea mai mare lecție a istoriei este că nimeni n-a învățat lecțiile istoriei. (Aldous Huxley)

Poate că definiția eroismului și a sfințeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Poate că singura demnitate adevărată a omului stă în capacitatea de a se depăși pe sine. (Miguel de Unamuno)

Poate să-ți vină smerenia după slavă și se poate ca, după smerenie, să ridici capul până la slavă. (Ecclesiasticul 20.10)

Pocăința e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăința nu este un accent de remușcări și autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieți pe Sfânta Treime. Căința nu înseamnă privirea în jos la imperfecțiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să privești nu ceea ce n-ai reușit să fii, ci ceea ce poți încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)

Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poți trece în lumea visului. (Vasile Conta)

Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert Louis Stevenson)

Pot să calculez mișcarea corpurilor cerești, dar nu și nebunia oamenilor. (Isaac Newton)

Pot trăi două luni de pe urma unui compliment bun. (Mark Twain)

Poți fi sigur că tot ce inventează cineva este adevărat. Poezia este la fel de precisă ca și geometria. (Gustave Flaubert)

Poți fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuți nu. (Stefan Zweig)

Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să prostești toți oamenii tot timpul. (Abraham Lincoln)

Povara zilei de mâine, adăugată celei de azi, poate face să se clatine și omul cel mai puternic. (Thomas Carlyle)

Practică speranța. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poți obține o permanentă stare de fericire. (Norman Vincent Peale)

Prin iubirea de Dumnezeu putem pătrunde în veșnicie, în bucuria veșnică, în învierea veșnică. 11.19

Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios și o limbă dulce înmoaie oase. (Solomon 25.15)

Privighetoarea înțeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz spontan. (Robert Browning)

Profesor îți este orice om de la care poți învăța ceva. (Nicolae Iorga)

Progresul umanității nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate și adevăr. (Mihail Sadoveanu)

Prostul face ce poate ca să nu treacă neobservat. (Tudor Mușatescu)

Putem studia cât poftim, totuși nu-L putem cunoaște pe Domnul câtă vreme nu vom viețui după poruncile Lui, căci nu prin stiință, ci prin Duhul Sfânt se face cunoscut Domnul. 1.1

Rău este că generozitatea poate fi și o bună afacere. (Ugo Ojetti)

Răul nu poate rezista într-un monolog. El urmărește întotdeauna un dialog. (Maica Gavrilia Papaiannis)

Roagă-te cum poți, ca să ajungi să te rogi cum trebuie. (Sfinții Părinți)

Rugaţi-vă pentru cei care nu vor, nu ştiu şi nu pot să se roage! (Patriarhul Justinian Marina)

Rugăciunea de foc este o rugăciune fără cuvinte, care nu poate fi descrisă în cuvinte. (Sfinții Părinți, vezi Entazul)

Să fii bun și blând la toate, după cum se poate. (Tudor Arghezi)

Să mă apere Dumnezeu de prieteni; de dușmani pot să mă apăr și singur. (Voltaire)

Să ne rânduim viața după voia lui Dumnezeu, pentru că numai așa ni se pot împlini dorințele, mai ales cele care țin de viața veșnică și de bucuria sufletească. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Să nu amânăm niciodată săvârșirea faptelor bune, ca să nu fim întâmpinați cu întrebarea Sfântului Ambrozie al Milanului: “De ce amâi pentru ziua de mâine?”, și apoi cu mustrarea lui: “Poți să lucrezi și azi, fiindcă s-ar putea s-o pierzi pe cea de azi, și pe cea de mâine să n-o mai apuci. Nici pierderea unei singure ore nu înseamnă o pagubă mică. Chiar și o singură oră este o parte din viață”. (Părintele Narcis Stupcanu, la emisiunea “Cuvântul care zidește”)

Să nu spui tot ce știi, să nu faci tot ce poți, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)

Scopul postului – ușurarea inimii, ca să se poată deschide către realitățile spirituale. 10.12

Se cuvine ca atunci când ne aflăm în dureri să ne rugăm pentru întelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare și pentru izbăvirea de ea dacă așa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să cerem și altora să se roage pentru noi și în special preoților, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, așa cum putem citi în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferința, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înțelepciunea crucii în schimb înseamnă să primești zidirea pe care ți-o dă duhul și să fii conștient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubește, suferă. Cine se expune iubirii și în iubire își scrie istoria propriei existențe, intră inevitabil în cruce. … (Teologul catolic Marko Rupnik)

Simplitatea este în sine o complexitate – și trebuie să te hrănești cu esența, ca să poți să îi înțelegi valoarea. (Constantin Brâncuși)

Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)

Smerenia este lumina în care Îl putem vedea pe Dumnezeu. (Cuviosul Siluan Atonitul)

Smerenia este singura faptă bună care nu poate fi imitată de diavol. (Sfinții Părinți)

Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenți să se gândească la faptul că ar putea să piardă. (Bill Gates)

Sufletul bun, gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care i se pot aduce lui Dumnezeu. (Minucius Felix)

Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)

Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună și mulți alții care nu pot face diferența între adevăr și minciună. (Plutarh)

Supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăția inimii. (Sfântul Ioan Casian)

Sunt oameni care execută munci foarte grele, dar care nu pot să reziste unei ispite. 9.23

Și am zis: „Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu”. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. (Psalmi 138.11)

Și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis: „Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?” – Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraiele s-au umplut de apă. „Oare, va putea da și pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?” Pentru aceasta a auzit Domnul și S-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.22-25)

Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-Ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinței mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios, dar era sută la sută sincer.”]

Și l-am dus la ucenicii Tăi și n-au putut să-l vindece. (Matei 17.16)

Știința este ultimul pas în dezvoltarea mentală a omului și poate fi considerată ca cea mai mare realizare a culturii umane. (Ernst Cassirer)

Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ți urma talentul spre zonele întunecate în care te poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)

Toate interesele rațiunii mele, speculative ca și practice, se combină în următoarele trei întrebări: 1. Ce pot să știu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)

Toate mințile lumii sunt neputincioase în fața oricărei prostii care este la modă. (Jean de La Fontaine)

Tot ce există se află în Dumnezeu și nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu. (Baruch Spinoza)

Trebuie să deschidem ușa larg și să facem acei pași care ne pot conduce mai adânc în experiență. (James Redfield)

Trebuie să iubesc sublimul, și nu secularizarea, nu umanizarea omului de dragul meu, al celui slab, care nu pot să mă ridic la Dumnezeu. Să-L primim pe Dumnezeu așa cum este El, și chiar și atunci când lovește parcă în ceea ce iubim noi cu iubirea aceasta trecătoare. ….. (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu)

Trupul poate să supraviețuiscă și fără carne și toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorințele de a mânca de frupt în zi de post și tot acolo se găsesc și argumentele pentru care am fi îndreptățiți să nu postim. Așa dar, să ne cercetăm fiecare și să vedem ceea ce putem face și ce nu. … (vezi Trupul)

Un dar micuț de Crăciun pentru un sărman poate aduce veselie timp de un an. (Walter Scott)

Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am și mi-e teamă de ele. Bătrânul a scos pe frate afară și i-a spus: Întinde-ți mâinile și oprește vânturile, poți? – Nu. – Dar te lași dus de ele? – Nu. – La fel nici gândurile nu le poți opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.

Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat. (Apuleius)

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul. (Regina Maria a României)

Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)

Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinții Părinți)

Un om deștept poate să învețe și de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)

Un om inteligent pe un plan poate fi un prost pe altul. (Albert Camus)

Un om poate înfrunta nespus de multe, câtă vreme se poate înfrunta pe el însuși. (Axel Munthe)

Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)

Uneori, o greșeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. (Henry Ford)

Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)

Ura este o temelie șubredă, iar faima clădită pe ea nu poate dăinui mult. (Hacob Paronian)

Viața ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace. (Charlie Chaplin)

Viața nu are nicio valoare dacă nu poți fi de folos altuia. (Louis Pasteur)

Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viața este un lut căruia voința îi dă forma. (Liviu Rebreanu)

Virtutea poate deveni viciu, dacă nu este cultivată cum trebuie. (Sfântul Ioan Casian)

Viziunea fără acțiune este doar un vis. Acțiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoțită cu acțiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)

Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)

Voința poate fi mai mult decât talentul un motiv de mândrie. (Honoré de Balzac)

Vorbele nu pot să ajungă la înțelesul lucrurilor, dar tăcerea este ca un strugure copt. (Părintele Savatie Baștovoi)

Zis-a Avva Ilie: Ce poate păcatul unde este pocăință și ce folosește dragostea unde este mândrie?

Zis-a Avva Iosif: Nu poți să te faci călugar dacă nu te vei face ca focul, arzând tot.