A oferi

Creștinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferință, ci ne pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura. (Părintele Nicolae Steindardt)

Dispoziția inimii dă valoare darului. Ea singură dă prețul celor oferite. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

E mai grav să nu ai ce oferi cu inima și mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)

În ortodoxie, clipa nu este doar un pas spre moarte, ca în filosofia lui Heidegger, ci clipa oferă și posibilitatea valorificării potențelor umane creatoare, nealterate de păcat. Ea poate releva capacitatea noastră de a dobândi, în condițiile temporalității, valori eterne și poate redescoperi vocația originară. Clipa poate răscumpăra timpul pierdut, când se restabilește în ea comuniunea cu Dumnezeu, sau poate pierde un timp bun, de o viață întreagă, când în ea se săvârșește, prin păcat, ruperea comuniunii cu Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulțumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoștinței față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă și bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită și fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea și bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respirație a sufletului în prezența harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

Jertfa presupune ajutorul ce-l poți oferi celui de lângă tine. 9.5

Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecția propriei fețe. (William M. Thackeray)

Să nu eziți să ceri mult; “este plăcerea Tatălui de a-ți oferi Împărăția,” a spus Iisus. (Wallace D. Wattles)

Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care nu putrezește; își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți voi, oare, n-ați auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-ați înțeles voi ce vă învață întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl ușor și îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.20-22)

Viclenia este o faptă rea, săvârșită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri. (Sfântul Vasile cel Mare)