A mulțumi

A luat cele șapte pâini și pești și, mulțumind, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au luat șapte coșuri pline, cu rămășițe de fărâmituri. (Matei 15.36, 37)

Ambițiosul nu se mulțumește cu nimic, nici chiar cu fericirea. (Bismark)

Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. (I Tesaloniceni 5.16-18)

Cea mai mare bogăție dintre toate este să te mulțumești cu ceea ce ai. (Epicur, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Decât să-ți faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulțumi mai bine. (Phaedrus)

Dorința împlinită mulțumește sufletul, iar depărtarea de rău este urâciune pentru cei nebuni. (Solomon 13.19)

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I. Și acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit săse întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Și i-a zis: Scoală-te și du-te; credința ta te-a mântuit. (Luca 17.15-19)

Inima înțeleaptă caută știința, iar gura celor nebuni se simte mulțumită cu nebunia. (Solomon 15.14)

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, și am putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz și văz, în urma unei boli, pierzându-și apoi și capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu și-a început educația cu Anne Sullivan, care a învățat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muților. În cele din urmă, Keller a învățat să citească și să scrie în alfabetul Braille. A scris mai multe cărți, printre care și Povestea vieții mele.]

Marea asceză înseamnă a răbda bolile și a aduce cântări de mulțumire lui Dumnezeu. (Amma Sincletica)

Niciun dușman nu poate să abată atâta rău ca propriul suflet atunci când se tulbură de nemulțumire sau gelozie. (Părintele Savatie Baștovoi)

Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulțumești cu o viață în care faci mai puțin decât poți. (Nelson Mandela)

Omul nu este creat doar pentru a îngriji și conduce lumea, ci și pentru a o transfigura, pentru a o transforma în lumină și a o aduce ca ofrandă de mulțumire Creatorului. 6.3

Prostul are un mare avantaj față de deștept. Este întotdeauna mulțumit de el însuși. (Napoleon Bonaparte)

Să-i mulțumești făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ține nu-l uita. (Rabindranath Tagore)

Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I. Și acela era samarinean. (Luca 17.16)

Și pentru boală mulțumiți Domnului. 10.2

Voința care tinde către cunoaștere nu se mulțumește niciodată cu un lucru gata făcut.(Giordano Bruno)

Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălțăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să mulțumim că ne-am învrednicit să fim chemați de Dumnezeu.