A merge

A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten știe să te asculte, poate să te ierte și să te înțeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greșești. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

Adevărul este în marș și nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)

Am o concepție simplă despre viață: ține-ți ochii deschiși și mergi înainte. (Laurence Olivier)

Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, și devii foarte tăcut, vei ajunge să înțelegi că ești conectat la tot. (Alan Wats)

Ca să înțelegi că ești prost trebuie totuși să-ți meargă mintea. (Georges Brassens)

Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia mulțimii, să fie purtat de ostași. Căci mergea după el mulțime de popor, strigând: Omoară-l! (Faptele Apostolilor 21.35, 36)

Când mândria și îngâmfarea merg înainte, rușinea și paguba le urmează de aproape. (Ludovic al XI-lea)

Când mergi, mergi, când stai, stai, dar niciodată nu ezita! (Proverb japonej)

Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)

Cu vremea să mergi în pas, nu la pas. (Alexandru Gh. Radu)

Dacă nu ai curaj să mergi singur, nici alții nu vor avea curaj să meargă cu tine. (Apoorve Dubey)

Dar mergând, învățați ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. (Matei 9.13)

De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. (Matei 18.15)

E bine să parcurgem propriul drum și să ne mândrim ce el. (Lauren Bacall)

Epoca noastră nu rămâne la credință și la miracolul ei care transformă apa în vin, ci merge mai departe, transformând vinul în apă. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Eșecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)

Eu merg încet, dar nu merg niciodată înapoi. (Abraham Lincoln)

Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. (Petre Țuțea)

Fericiți cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)

Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îți mai lipsește: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer; și apoi, luând crucea, vino și urmează Mie. (Marcu 10.21)

Iată viața lui Noe: Noe era om drept și neprihănit între oamenii timpului său și mergea pe calea Domnului. (Facerea 6.9)

În viață nu contează câți pași faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te oprești din mersul tău. (Confucius)

În viată, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci încotro mergi. (Oliver Wendell Holmes)

Înțeleptul merge pe cărarea vieții ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos. (Solomon 15.24)

Înțelepți-te-voi și te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aținti-voi spre tine ochii Mei. (Psalmi 31.9)

Înțeleptul trebuie să meargă la cel prost, altminteri înțelepciunea ar pieri, deoarece prostul nu vine niciodată la cel înțelept. (Bodenstedt)

Mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. (Psalmi 125.6)

Norocul merge alături de cei care dau tot ce au mai bun în ei înșiși. (H. Jackson Brown, Jr.)

Nu are rost să mergem nicăieri să predicăm, dacă nu predicăm în timp ce mergem. (Sfântul Francisc de Asisi)

Nu urci niciodată atât de sus decât atunci când nu știi încotro te îndrepți. (Napoleon Bonaparte)

Nu-ți abate privirea spre exemplul celor mulți, care merg pe calea lată, căci în iad va fi locul celor mulți. (Mitropolitul Filaret)

Oare nu la bătrâni sălășluiește înțelepciunea și priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată? (Iov 12.12)

Pentru a aprecia culturile altor națiuni, trebuie să mergi în țara lor, să cunoști oamenii și trebuie să intri în contact cu cultura țării. (David Rockefeller)

Purtând slăbiciunile unii altora, așa vom merge spre mântuire. (Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa)

Să învățăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlnești cu Hristos, nu să îi judeci pe cei mai slabi ca tine și să învățăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeași gingășie cu care Dumnezeu are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)

mergi din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul, acesta este succesul. (Winston Churchill)

Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. (Constantin Brâncuși)

Și le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)

Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-Se și zicând: Părintele Meu, de este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești. (Matei 26.39)

Și ridicându-Se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Și Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuiești. (Ioan 8.10, 11)

Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în fața ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Starețul Emilian de la mânăstirea athonită Simonospetra)

Unele ființe merg către absolut așa cum apa merge către mare. (Henry Millon de Montherlant)

Uneori, când inventezi, faci și greșeli. E cel mai bine să le recunoști imediat și să mergi mai departe îmbunătățindu-ți inovațiile. (Steve Jobs)

Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron și i-a zis: „Scoală și ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat„. (Ieșirea 32.1)

Viața fără cuvânt folosește mai mult decât cuvântul fără viață. Prima tace și zidește, al doilea strică și tulbură, dar când și cuvântul și viața merg împreună, alcătuiesc imagiea întregii filosofii. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

Zis-a Avva Arsenie: Odihnește pe părintele tău, ca după ce va merge către Domnul, să se roage pentru tine și ție bine îți va fi.

Zis-a o bătrână: În orice loc vei merge, nu te număra pe tine și vei fi odihnindu-te.