A lega

Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, și devii foarte tăcut, vei ajunge să înțelegi că ești conectat la tot. (Alan Wats)

Ba, ceea ce ar fi și mai grav, însăși crearea omului și înzestrarea lui cu toate darurile s-ar dovedi fără de nici un rost. Însă, fiindcă nici toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu și nici toate aceste daruri care provin de la El nu pot fi socotite zadarnice și fără rost, atunci în chip necesar trebuie legată de dăinuirea veșnică a sufletului și prelungirea vieții trupești, precum și corolarul ei firesc, învierea. (Atenagora Atenianul, filosof creștin din secolul al doilea)

Bucuria este întotdeauna legată de dragoste. 11.19

leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. (Matei 23.4)

Căci El rănește și El leagă rana, El lovește și mâinile Lui tămăduiesc. De șase ori din nevoi te va scoate, iar a șaptea oară, răul te va ocoli. (Iov 5.18, 19)

Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel; Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor (Psalmi 146.2, 3)

Cel ce e smerit în cugetul său și împlinește o lucrare duhovnicească, când citește dumnezeieștile Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine și nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)

Creativitatea înseamnă pur și simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)

Cumplit lucru e beția. E în stare să adoarmă simțurile, să întunece mintea. Face mort și fără de putere pe omul înzestrat cu rațiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu lanțuri de nedezlegat. … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beția)

Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Deci au mers și au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie, și l-au dezlegat. (Marcu 11.14)

Doar două lucruri sunt infinite: universul și prostia omenească. Și nu sunt sigur în legătură cu primul. (Albert Einstein)

E bine să încercăm cât mai mult să păstrăm legăturile cu prietenii noștri sau legăturile cu părinții sau cu duhovnicii noștri, pentru că izolarea într-o astfel de afecțiune duce la pierderea oricărei speranțe. (vezi Tristețea)

Fără legătura cu Hristos nu există mântuire. 10.19

Fiul meu; păzește spusele mele și îndrumările mele ascunde-le la tine. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viață și orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii tale! (Solomon 7.1-7)

Frica de lume ne leagă de lume. 7.12

Mândria celor tineri este legată de putere și frumusețe, mândria celor bătrâni este legată de discreție. (Democritus)

Mila și adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei afla har și bunăvoință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)

Muzica este o putere spirituală în stare să lege toți oamenii între ei. (George Enescu)

Nădejdea în Dumnezeu e legată, în primul rând, de credință. 11.12

Nu-ți lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-și zidește casă trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)

Omul mândru nu atrage pe nimeni. Și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie. (Părintele Amfilohie Makris din Patmos)

Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naște din pământ și se întoarce în el. Acest fapt îl încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de relația cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relație cu lumea, ca întreg. (Teologul catolic Thomas Friedrich)

Orice bărbat, orice femeie sunt conectați la energia pe care mulți o numesc iubire, dar care, în realitate, este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi și de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele clipe ale vieții)

 Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ți s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieții)

Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor și Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaște bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioși. (Sfântul Ioan Casian)

Puterea de concentrare este în legătură cu voința și autodisciplina. (Herbert Harris)

Rugăciunea este lucrare nesfârșită, mai presus de orice artă sau știință. Prin rugăciune intrăm în legătură cu Ființa Cea fără de început, sau altfel spus, însăși viața lui Dumnezeu intră în noi prin acest canal. Rugăciunea este un act de înaltă înțelepciune, care întrece orice frumusețe și vrednicie. În rugăciune aflăm sfânta încântare a duhului nostru…. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

Suferințele trupului sunt legate de multe ori de angoasele sufletului. 1.3

Și i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. (Matei 22.12-14)

Și Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. (Matei 16.18, 19)