A iscodi

 Căci și când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind.

 Dar unora ca aceștia le poruncim și-i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. (I Timotei 3.10-12)

 Cele mai presus de tine nu le căuta și cele mai tari decât tine nu le iscodi. (Ecclesiasticul 3.20)

 Dar în același timp se învață să fie leneșe, cutreierând casele, și nu numai leneșe, ci și guralive și iscoditoare, grăind cele ce nu se cuvin. (I Timotei 5.13)

 După numărul celor patruzeci de zile, în care ați iscodit pământul Canaan, veți purta pedeapsa pentru păcatele voastre patruzeci de ani, câte un an pentru fiecare zi, ca să cunoașteți ce înseamnă să fiți părăsiți de Mine. (Numerii 14.34)

 Iar celor doi tineri care iscodiseră tara Iosua le-a zis: „Duceți-vă în casa desfrânatei aceleia, scoateți-o de acolo pe ea și pe toți cei ce vor fi cu dânsa, întrucât v-ați jurat ei”. Și s-au dus tinerii care iscodiseră cetatea, la casa desfrânatei și au scos pe Rahab desfrânata, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toate rudele ei, i-au scos și i-au pus afară din tabăra Israeliților, iar cetatea și tot ce era în ea au ars cu foc; numai aurul și argintul și vasele de aramă și de fier le-au dat ca să le ducă Domnului în vistieria casei Domnului. Pe Rahab desfrânata însă, casa tatălui ei și pe toți care erau la dânsa, Iosua i-a lăsat cu viață și trăiește ea în mijlocul lui Israel până în ziua de astăzi, pentru că a ascuns iscoadele, care fuseseră trimise de Iosua să iscodească Ierihonul. (Iosua Navi 6.22-25)

 Iosif însă a cunoscut pe frații săi, iar ei nu l-au cunoscut. Atunci și-a adus aminte Iosif de visele sale, pe care le visase despre ei, și le-a zis: „Spioni sunteți și ați venit să iscodiți locurile slabe ale țării!” Zis-au ei: „Ba nu, domnul nostru! Robii tăi au venit să cumpere bucate. Toți suntem feciorii unui om și suntem oameni cinstiți. Robii tăi nu sunt spioni!” Iar el le-a zis: „Ba nu! Ci ați venit să spionați părțile slabe ale țării„. Ei însă au răspuns: „Noi, robii tăi, suntem doisprezece frați din pământul Canaan: cel mai mic e astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai trăiește„. (Ieșirea 42.8-13)

 Iscodit-au fărădelegi și au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înlăuntrul omului și în adâncimea inimii lui. (Psalmi 63.6, 7)

 Mai mare este a putea ține gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate. (Părintele Savatie Baștovoi)