A învăţa

A învăța despre rugăciune e în sine a te ruga.  4.15

A trăi o viață de succes este un lucru care se învață. (Herbert Harris)

Am învățat să pun alături de alte virtuți și prietenia, aducându-mi aminte de cel care a spus cu înțelepciune, referindu-se aici la Aristotel, că prietenul e un al doilea eu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Arta nu ne învață nimic cu excepția sensului vieții. (Henry Miller)

Ascultați, fiilor, învățătura tatălui și luați aminte să cunoașteți buna chibzuială, căci eu vă dau învățătură bună: Nu părăsiți povața mea. (Solomon 4.1, 2)

Ascultă, fiul meu, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările maicii tale. (Solomon 1.8)

Avva, spune-ne un cuvânt de pocăință. Încă n-am învățat cum să mă pocăiesc. (Sfântul Antonie cel Mare, în ultimele clipe ale vieții)

Bine este a învăța, dacă cel ce învață și face.(Sfântul Ignatie Teoforul)

Ca să înveți, trebuie să fii umil. Însă viața este marele învățător. (James Joyce)

Că înțelepciunea și învățătura stau în temerea de Domnul, și plăcute sunt Lui credința și blândețea. (Ecclesisticul 1.26)

Călătoriile ne învață să fim mai toleranți. (Benjamin Disraeli)

Cei vii nu-i pot învăța nimic pe cei morți; dimpotrivă, cei morți îi învață pe cei vii. (Chateaubriand)

Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului și al învățăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se  folosește de el, pierde darul; și dimpotrivă, cel ce se sârguiește să fie de folos semenilor cu darul acesta, capătă și mai mult dar, după cum celălalt pierde și ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cel mai bine te învață cel care nu-ți spune ce să gândești, ci cum să gândești. (Alan Gregg)

Civilizația este doar un proces lent prin care învățăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)

Concentrarea este o deprindere care se învață. (Herbert Harris)

Copilul învață fără strădanie prin simpla imitație, ca și cum ar primi învățătura prin porii pielii. (Samuel Smiles)

Copilul să-nvață când nu se răsfață. (Anton Pan)

Creativitatea este un proces de învățare aparte, la care elevul și profesorul sunt una și aceeași persoană. (Arthur Koestler)

Cultura te urcă pe culmile gândirii; educația te învață să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca și tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Dacă ai învățat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)

Dacă ești iubitor de învățătură, fă-te iubitor și de osteneală. Căci simpla cunoștință îngâmfă pe om. (Sfântul Marcu Ascetul)

Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)

Dacă vom avea necazuri puține, atunci și puțin vom dobândi, puțin vom și învăța. (Sfântul Anatolie de la Optina)

Dacă vrem să ajungem la fericire, întregului neam omenesc îi este de neapărată trebuință învățătura și virtutea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Dar mergând, învățați ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. (Matei 9.13)

Dă sfat celui înțelept, și el se va face și mai înțelept; învață pe cel drept, și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)

De la un om mare ai întotdeauna de învățat, chiar și când tace. (Seneca)

Deznădejdea învață cu încetul să se prefacă în resemnare. (Cezar Petrescu)

Dezvață-te să respecți fațada, până n-ai văzut interiorul. (Tudor Arghezi)

Diferența dintre școală și viață? La școală ți se dă o lecție, apoi un test. În viață, ți se dă un test care te învață o lecție. (Tom Bodett)

Doar un prost învață din greșelile proprii. Un înțelept învață din greșelele altora. (Otto von Bismarck)

Dorința celui ce se roagă (să învețe să se roage).  6.13

Dumnezeu însă a zis către Moise: „Cine a dat omului gură și cine face pe om mut, sau surd, sau cu vedere, sau orb? Oare nu Eu, Domnul Dumnezeu? Mergi dar: Eu voi deschide gura ta și te voi învăța ce să grăiești„.  (Ieșirea 4.11, 12)

E nebiruit dorul celor care vor să învețe ceva folositor. (Sfântul Vasile cel Mare)

Eșecul este cheia succesului; fiecare greșeală ne învață ceva. (Morihei Ueshiba)

Eșecul ne învață despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)

Eșecul ne învață umilința, ne confruntă cu propriile noastre limite și ne arată că nu suntem invincibili. (Hal Urban)

Eu te voi învăța calea înțelepciunii și te voi purta pe căile dreptății. (Solomon 4.11)

Experiența este cel mai brutal dintre dascăli. Însă înveți; Doamne, cât de mult poți învăța. (Clive Staples Lewis)

Experiența ne învață că iubirea nu constă ca doi oameni să privească unul la altul, ci a privi amândoi în aceeași direcție. (Antoine de Saint-Exupéry)

Face-ți ce-ați învățat! [Un călugăr, la Serile FilocaliceDumitru Stăniloae (nu-i știm numele)]

Femeia să se învețe în liniște, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să învețe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniștită. (I Timotei 2.11, 12)

Ferice de acela care, pentru a deveni înțelept, trage învățătură din pățania altuia. (Oxenstierna)

Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. (Psalmi 93.11,12)

Iar când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde, sau ce veți zice, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneți. (Luca 12.11, 12)

Iar Petru și cei ce erau cu el erau îngreuiați de somn; și deșteptându-se, au văzut slava Lui și pe cei doi bărbați stând cu El. Și când s-au despărțit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe: una Ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit; și ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultați! (Luca 9.32-35)

Iubirea aproapelui izvorăște din iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Fiecare să fie aproapele celuilalt. (Din învățăturile de la “Samarineanul Milostiv”)

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, și am putut să dau la iveală opera mea. [Scriitoarea americană Helen Keller (1880-1968). Când avea 19 luni, a rămas fără auz și văz, în urma unei boli, pierzându-și apoi și capacitatea de a vorbi. Cinci ani mai târziu și-a început educația cu Anne Sullivan, care a învățat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muților. În cele din urmă, Keller a învățat să citească și să scrie în alfabetul Braille. A scris mai multe cărți, printre care și Povestea vieții mele.]

Îmbătrânesc și tot învăț. (Eschil)

În ceasul acela, a zis Iisus mulțimilor: Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)

În practica toleranței, dușmanul îți este cel mai bun învățător. (Dalai Lama)

În tinerețe învățăm; odată cu vârsta înțelegem. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Încercarea, și atunci când nu reușește, e o școală. (George Coșbuc)

Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, și smerenie, despre care nici tu nici eu nu știu nimic, deci nu te pot învăța, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie și smerenie, poartă numele de recunoștință. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)

Înțeleptul poate învăța mai multe de la o întrebare prostească decât învață prostul dintr-un răspuns înțelept. (Bruce Lee)

Învață repede din greșelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate. (Sigmund Freud)

Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile Tale am crezut. (Psalmi 118.66)

Învață-te să vorbești mult cu tine însuți și cu Dumnezeu, iar cu oamenii, puțin. Cu cât vei vorbi mai puțin cu oamenii, cu atât vei vorbi mai mult cu Dumnezeu. (Mitropolitul Filaret)

Învățarea nu epuizează niciodată mintea. (Leonardo da Vinci)

Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși. (Marcu 13.28, 29)

Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?  9.17

Învățătura conform căreia cunoașterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt termen, precum osândirea de sine și plângerea de sine, asociate cu smerenia și amintirea de deprimarea și dăruiesc pace și alinare. (Sfântul Isihie)

Învățătura dată rău se sparge în capul tău. (Anton Pan)

Învățând matematica, înveți să gândești. (Grigore Moisil)

Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)

La doisprezece ani pictam ca Rafael, dar mi-a trebuit o viață ca să învăț să pictez ca un copil. (Pablo Picaso)

La tinerețe învățăm; la maturitate înțelegem. (Ebner-Eschenbach)

Lectura, iată învățătura cea mai bună. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine și rău, adică între datorie și egoism. Educația este însă aceea care vă învață să faceți alegerea. (Giuseppe Mazzini)

Meseria nu se învață; meseria se fură. (Proverb)

Nebunul scoate ochii cu dojenile lui și darul celui pizmaș face ochii să lăcrimeze. Mai înainte ca să vorbești, învață, și mai înainte de boală te îngrijește. (Ecclesiasticul 18.18)

Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu am ce să învăț de la el. (Galileo Galilei)

Nu disprețui vorba celor bătrâni, că și ei au învățat de la părinții lor. Că de la ei vei învăța înțelepciunea și îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. (Ecclesiasticul 8.9)

Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. (Matei 10.24)

Nu-l pot învăța nimic pe omul matur, dar îl pot ajuta să găsească răspunsul în el însuși. (Galileo Galilei)

Oamenii se nasc neînvățați, nu proști; ei devin proști prin învățătură. (Bertrand Russell)

Omul este un ucenic, durerea este învățătorul său. (Alfred de Musset)

Omul nu este ceea ce știe, nici ceea ce învață sau propovăduiește; el este ceea ce iubește, ceea ce trăiește. (Mitropolitul Nicolae Mladin)

Orice succes este rezultatul învățămintelor trase din eșecuri. (Colin Turner)

Pe lângă porți, în împrejurimile cetății, la intrarea porților, strigă tare: „Către voi, oamenilor, se îndreaptă strigătul meu și glasul meu către voi, fii ai oamenilor. Voi, cei simpli, învățați cumințenia și voi, cei nebuni, înțelepțiți-vă! (Solomon 8.3-5)

Pentru a te elibera de trecut e nevoie să înveți să ierți. (Louise L. Hay)

Plânsul este o durere a sufletului, iar râsul o stricare a învățăturii. (Scriitorul bisericesc Salvianus)

Poate că cea mai mare lecție a istoriei este că nimeni n-a învățat lecțiile istoriei. (Aldous Huxley)

„Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Și zadarnic Mă cinstesc ei, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor”. (Matei 15.8, 9)

Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuși și-l învață să-și amintească de toate lipsurile vieții sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noștri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)

Profesor îți este orice om de la care poți învăța ceva. (Nicolae Iorga)

învățăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlnești cu Hristos, nu să îi judeci pe cei mai slabi ca tine și să învățăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeași gingășie cu care Dumnezeu are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)

Să suferi în tăcere este unica lecție care face să o învățăm în această viață. (Vincent van Gogh)

Silește-te să te arăți încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu fața curată, drept învățând cuvântul adevărului. (II Timotei 2.15)

Singura cale să te menții fericit, e să înveți să te bucuri de necazuri. (Proverb englezesc)

Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conținuturi, nu sfaturi, nu învățături. (Constantin Noica)

Studiați îndeaproape corpul omenesc! Sufletul nu-i departe. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Școala să fie cu credință, politica cu cinste, oastea cu dragoste de țară, statul cu binecuvântarea lui Dumnezeu. (Episcopul Nicolae Velimirovici)

Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru. (Nicolae Iorga)

Și iudeii se mirau zicând: Cum știe Acesta carte fără să fi învățat? (Ioan 7.15)

Știința este pentru cei care învață, poezia, pentru cei care știu. (Joseph Roux)

Toți am fost creați capabili să dobândim virtutea, dar prin învățătură și exercițiu unul se apropie mai mult de ea, altul mai puțin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârșită, alții ajung până la o oarecare virtute, iar alții, pentru că nu și-au dat niciun interes, deși prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Trăiește ca și când ai muri mâine. Învață ca și când ai trăi veșnic. (Mahatma Gandhi)

Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viața noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuință să învățăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună viețuire rațională să ajungem la viața veșnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Trebuie să învățăm muzica pentru împodobirea și liniștirea caracterului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Un om deștept găsește să învețe ceva bun și de la un prost. (Profesorul Oscar Kreindler)

Un om deștept poate să învețe și de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)

Un om trebuie să fie destul de mare să-și recunoască greșelile, suficient de deștept ca să învețe din ele și îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)

Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față cu toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului, și ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinși, pentru a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)

Unui om deștept îi place să învețe. Unui prost, să învețe pe alții. (Anton Pavlovici Cehov)

Va veni vremea când fizicienii ne vor învăța să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

Vei învăța pe cheltuiala ta că de-alungul vieții vei întâlni mai multe măști decât chipuri. (Luigi Pirandello)

Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară. (Matei 11.28-30)

Viața în acțiune este cel mai bun învățător. (Nicolae Iorga)

Vii aici de o grămadă de vreme și nu mă întrebi niciodată nimic.  Îmi ajunge să te privesc, părinte. (Sfântul Antonie cel Mare și un părinte care învăța mult de la el numai privindu-l)

Zadarnic vei vrea să-l înveți pe cel ce nu e dornic să fie învățat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăța. (Jan Amos Comenius)

Ziariștii – oameni care gândesc toată viața la profesia pe care ar fi trebuit s-o învețe. (Mark Twain)