A întinde

Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. (Psalmi 35.9, 10)

 Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta celor lacomi de câștig; lăcomia le aduce pierderea vieții. (Solomon 1.18, 19)

 Cel care sapă groapa altuia va cădea el în ea și cel care întinde cursă se va prinde în ea. (Ecclesiasticul 27.27)

 Diavolul se folosește de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământești, atunci când ne întinde momeala ispitei. (Origen)

 Însă trebuie să ne ferim să întindem mâinile prea tare și să le ridică cât mai sus, ca să nu ajungem în stare de fierbințeală și de extaz, de la care este numai un pas până la înșelare de sine și amăgire drăcească. Mâinile trebuie întinse moderat, ca duhul să rămână în liniște, smerenie și umilință; trebuie să dăm trupului poziția celui atârnat pe cruce, iar nu poziția celui ce zboară spre cer. Capul să fie plecat în jos, iar mâinile ridicate. (Din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean”, pagina 31, a Sfântului Ignatie Briancianinov)

 Leneșul întinde mâna în blid și nu are putere s-o ducă la gură. (Solomon 19.24)

 Omul care lingușește pe prietenul său întinde cursă pașilor lui. (Solomon 29.5)

 Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraiele s-au umplut de apă. „Oare, va putea da și pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?” Pentru aceasta a auzit Domnul și S-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.23-25)

 Spre Idumeea voi întinde încălțămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus”. (Psalmi 59.9)

 Și celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârșită. Dărnicia ta să atingă pe toți cei în viață și chiar morților fă-le parte de dărnicia ta. (Ecclesiasticul 7.34, 35)

 Și Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curățește-te. Și îndată s-a curățit lepra lui. (Matei 8.3)

 Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am și mi-e teamă de ele. Bătrânul a scos pe frate afară și i-a spus: Întinde-ți mâinile și oprește vânturile, poți? – Nu. – Dar te lași dus de ele? – Nu. – La fel nici gândurile nu le poți opri. Altceva este însă să le stai împotrivă.