A înfrunta

Atunci Saul și ei și toți Israeliții se aflau în Valea Stejarului și se pregăteau de luptă cu Filistenii. S-a sculat deci David dis-de-dimineață și, încredințând oile unui păstor, a luat sacul și a plecat, cum îi zisese Iesei, și a ajuns în tabără când oștirea era așezată în linie de bătaie și se gătea cu strigăte de război. Și și-au așezat Israeliții și Filistenii rândurile unii în fața altora. Iar David, lăsându-și lucrurile unei străji din tabără, a alergat între rânduri și, ajungând, a întrebat pe frații săi de sănătate. Și iată, pe când vorbea el cu ei, luptătorul cu numele de Goliat, filistean din Gat, a ieșit din rândurile Filistenilor și a spus aceste cuvinte, și David le-a auzit. Toți Israeliții, văzând pe omul acela, fugeau de el, temându-se foarte tare; și ziceau Israeliții: „Vedeți pe omul acesta care a ieșit înainte? Iese ca să înfrunte pe Israel. De l-ar ucide cineva, regele ar răsplăti pe acela cu mari bogății și ar da pe fiica sa după el, iar casa tatălui aceluia ar ajunge liberă în Israel”. (I Regi 17.19-25)

 Când nu poți ocoli primejdia, nu-ți rămâne decât s-o înfrunți curajos. (Friedrich Ruckert)

 Dă-mi credință în Dumnezeu și voi înfrunta tancurile cu praștie și pietre. (Gavriil Stiharul)

 Iar când Chefa a venit în Antiohia, pe față i-am stat împotrivă, căci era vrednic de înfruntare. Căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri; dar când au venit ei, se ferea și se osebea, temându-se de cei din tăierea împrejur. Și, împreună cu el, s-au fățărnicit și ceilalți iudei, încât și Barnaba a fost atras în fățărnicia lor. Dar când am văzut că ei nu calcă drept, după adevărul Evangheliei, am zis lui Chefa, înaintea tuturor: Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca păgânii și nu ca iudeii, de ce silești pe păgâni să trăiască ca iudeii? (Galateni 2.11-14)

 Iar un iudeu, cu numele Apollo, alexandrin de neam, bărbat iscusit la cuvânt, puternic fiind în Scripturi, a sosit la Efes. Acesta era învățat în calea Domnului și, arzând cu duhul, grăia și învăța drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. Și el a început să vorbească, fără sfială, în sinagogă. Auzindu-l, Priscila și Acvila l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu de-amănuntul calea lui Dumnezeu. Și voind el să treacă în Ahaia, l-au îndemnat frații și au scris ucenicilor să-l primească. Și sosind (în Corint), a ajutat mult cu harul celor ce crezuseră; căci cu tărie și în fața tuturor, el înfrunta pe iudei, dovedind din Scripturi că Iisus este Hristos. (Faptele Apostolilor 18.24-28)

 Înțeleptul înfruntă soarta, prostul doar se plânge-ntruna. (Shota Rustaveli)

 Nu înfrunta pe omul care se leapădă de păcat, adu-ți aminte că toți suntem vinovați. (Ecclesiasticul 8.5)

 O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti, filosof indian)

 Pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri, ca pe frați. Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe surori, în toată curăția. Pe văduve cinsteștele, dar pe cele cu adevărat văduve. (I Timotei 5.1-3)

 Și de este cineva din voi lipsit de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire și fără înfruntare; și i se va da. (Evrei 1.5)

 Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. (Psalmi 34.4)

 Și va zice: „Numai în Domnul este dreptatea și virtutea! Către Dânsul vor veni și înfruntați vor fi cei ce sunt întărâtați împotriva Lui. Întru Domnul se vor îndrepta și va fi preaslăvită toată seminția lui Israel!” (Isaia 45.24, 25)

 Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit, de către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului. (Psalmi 43.17, 18)

 Toate câte le-ai spus îi vor face pe oameni să tacă și vei râde de ei, fără ca nimeni să te înfrunte? (Iov 11.3)

 Trăiește ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)

 Un om poate înfrunta nespus de multe, câtă vreme se poate înfrunta pe el însuși. (Axel Munthe)