A îndupleca

Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? Știu că crezi. Iar Agripa a zis către Pavel: Cu puțin de nu mă îndupleci să mă fac și eu creștin! (Faptele Apostolilor 26.27, 28)

 Dragostea către Dumnezeu înduplecă pe cel care se împărtășește de ea, să disprețuiască toată plăcerea trecătoare și toată osteneala și întristarea. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios și o limbă dulce înmoaie oase. (Solomon 25.15)

 Și când am auzit acestea, îl rugam și noi și localnicii să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel: Ce faceți de plângeți și-mi sfâșiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Și neînduplecându-se el, ne-am liniștit, zicând: Facă-se voia Domnului. (Faptele Apostolilor 21.12-14)

 Și Domnul va bate Egiptul, îl va lovi și apoi îl va vindeca. Și ei se vor întoarce la Domnul și El se va îndupleca și îi va tămădui. (Isaia 19.22)

 Și el a zis lui Bagoas eunucul, care era pus mai mare peste toate ale sale: „Du-te și înduplecă pe această fiică de Evrei, aceea care este la tine, să vină să mănânce și să bea cu noi, căci ar fi o rușine pentru noi să lăsăm să ne scape o astfel de femeie fără a trăi cu ea. Și dacă nu vom reuși s-o înduplecăm, lumea va râde de noi„. (Iudita 12.11, 12)

 Și mi-a zis iarăși Domnul: „Chiar Moise și Samuel de ar sta înaintea Mea, sufletul Meu tot nu s-ar îndupleca spre poporul acesta. Izgonește-i de la fața Mea, ca să se ducă. (Ieremia 15.1)

 Și plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Și, adunându-se ei împreună cu bătrânii și sfat, au dat bani mulți ostașilor, zicând: Spuneți că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de azi. (Marcu 28.11-15)