A îndrepta

A fi om al vremii tale înseamnă și a îndrepta relele vremii tale, nu a te adapta la ele sau a le promova. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)

 Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. (Psalmi 19.9)

 Care S-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. (Romani 4.25)

 Că înțelepciunea îndreptățește numele ei și nu la mulți este arătată. (Ecclesiasticul 6.23)

 Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. (Romani 4.2)

 Ceea ce este strâmb nu se poate îndrepta și ceea ce lipsește nu se poate număra. (Ecclesiastul 1.15)

 Cel care iubește aurul nu se va îndrepta și cel care aleargă după stricăciune se va sătura de ea. (Ecclesiasticul 31.5)

  Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepți către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)

 Dacă văd o nedreptate și nu fac nimic să o îndrept, sunt laș. (Confucius)

 Dar pentru că firea omenescă este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 De morți nu te teme, ci de vii fugi și te îndreaptă mai mult spre rugăciune. (Avva Chiru)

 De va fi unul vârtos la cerbice, minune va fi de se va îndrepta. (Ecclesiasticul 16.12)

 Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. (Psalmi 5.8)

 Dumnezeu și conștiința știu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea. (Sfântul Marcu Ascetul)

 El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Îndreptați calea Domnului„, precum a zis Isaia proorocul. (Ioan 1.23)

 Evanghelia de astăzi (Întoarcerea Fiului risipitor, Luca 15.11-32) este în același timp, Evanghelia iertării păcătosului pocăit și a îndreptării credinciosului neiertător. (Patriarhul Daniel)

 Inteligența nu înseamnă să nu faci greșeli, ci să vezi repede cum poți să le îndrepți. (Bertolt Brecht)

 Lipsa mustrărilor de conștiință, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoșate, al unui obicei al omului de a se îndreptăți pe sine însuși, și de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu 9.14

 Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptățire, că iuțimea mâniei lui cădere îi este. (Ecclesiasticul 1.21)

 Nu trebuie să criticăm cu trufie, ci să îndreptăm cu dragoste. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Păstrează trupul acesta curat și nepătat, ca duhul care locuiește în el să dea mărturie de el și să fie îndreptățit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios și să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ți întinezi trupul, întinezi și Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)

 Pe lângă porți, în împrejurimile cetății, la intrarea porților, strigă tare: „Către voi, oamenilor, se îndreaptă strigătul meu și glasul meu către voi, fii ai oamenilor. Voi, cei simpli, învățați cumințenia și voi, cei nebuni, înțelepțiți-vă! (Solomon 8.3-5)

 Pocăința e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăința nu este un accent de remușcări și autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieți pe Sfânta Treime. Căința nu înseamnă privirea în jos la imperfecțiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să privești nu ceea ce n-ai reușit să fii, ci ceea ce poți încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)

 Prin deznădejde, omul își taie orice putință de îndreptare. 9.21

 Prin suferință se îndreaptă purtările oamnenilor. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Smerenia devine virtute când îndreaptă slăbiciunile, nu când doar le afirmă și le cocoloșește. 7.1

 Și certarea Ta m-a îndreptat până în sfârșit, și certarea Ta însăși mă va învăța. (Psalmi 7.39)

 Și el, ridicându-și ochii, a zis: zăresc oamenii; îi văd ca pe niște copaci umblând. După aceea a pus iarăși mâinile pe ochii lui, și el a văzut bine și s-a îndreptat, căci vedea toate, lămurit. (Marcu 8.24, 25)

 Și s-au îndreptat faptele lui Iosia înaintea Domnului lui, cu inimă plină de evlavie. (III Ezdra 1.21)

 Toți am fost creați capabili să dobândim virtutea, dar prin învățătură și exercițiu unul se apropie mai mult de ea, altul mai puțin. De aceea unii ajung până la o virtute desăvârșită, alții ajung până la o oarecare virtute, iar alții, pentru că nu și-au dat niciun interes, deși prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Trupul poate să supraviețuiască și fără carne și toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorințele de a mânca de frupt în zi de post și tot acolo se găsesc și argumentele pentru care am fi îndreptățiți să nu postim. Așa dar, să ne cercetăm fiecare și să vedem ceea ce putem face și ce nu. … (vezi Trupul)

 Umblă pe pământ, iar viețuirea să ți-o ai în ceruri. Îndreaptă-ți privirea în jos, iar sufletul în sus. (Fericitul Augustin)

 Un om trebuie să fie destul de mare să-și recunoască greșelile, suficient de deștept ca să învețe din ele și îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)

 Vom putea goni din noi tristețea numai având privirea îndreptată spre lucrurile veșnice. (Sfântul Ioan Casian)

 Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. (Luca 18.14)

 Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era și cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat și într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toți cei ce au nădăjduit în sineși au căzut.