A încurca

Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului. (Elvis Presley)

 Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăși se încurcă în acestea, ei sunt învinși; li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi. Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor. Cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală: Câinele se întoarce la vărsătura lui și porcul scăldat la noroiul mocirlei lui. (II Petru 2.20-22)

 Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii lui David, era călare pe un catâr. Când catârul a fugit cu el pe sub crăcile unui stejar mare, părul lui Abesalom s-a încurcat în crengile stejarului și el a rămas spânzurat în văzduh, iar catârul de sub el s-a dus înainte. Atunci cineva a văzut aceasta și a spus lui Ioab, zicând: „Iată, am văzut pe Abesalom spânzurat de un stejar”. (II Regi 18.8, 9)

 Dacă nu poți să-l ajuți, cel puțin nu-l încurca. (Proverb arab)

 Mai bine sărac curat decât negustor încurcat. (Proverb)

 Omul de acțiune nu se încurcă în teorie. (Petre Pandrea)

 Să nu te temi prea mult de contradicții. Te cam încurcă, e adevărat, dar sunt sănătoase. (Roger Martin du Gard)

 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos Iisus. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, ca să fie pe plac celui care strânge oaste. Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului. (II Timotei 2.3-5)

 Și ridicându-și Avraam ochii, a privit, și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se, Avraam a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avraam a numit locul acela Iahveire, adică, Dumnezeu poartă de grijă și de aceea se zice astăzi: „În munte Domnul Se arată„. (Facerea 22.13, 14)

 Un om de spirit ar fi adeseori foarte încurcat lipsit de tovărășia proștilor. (La Rochefoucauld)

 Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)