A închide

A știut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)

 Când vă rugați, închideți ușa cămării voastre și rugați-vă în duh și în adevăr. 2.13

 Cea mai rea închisoare este o inimă închisă. (Papa Ioan-Paul-II)

 Cel ce deschide o școală închide o temniță. (Victor Hugo)

 Chiar și nebunul, când tace, trece drept înțelept; când închide gura este asemenea unui om cuminte. (Solomon 17.28)

 Dacă Dumnezeu îți închide o ușă, îți deschide o fereastră. (Proverb rusesc)

 Iar cine are bogăția lumii acesteia și se uită la fratele său care este în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? (I Ioan 3.17)

 Închide ușa chiliei tale oamenilor, ușa buzelor tale cuvintelor, și ușa gândurilor tale duhurilor necurate. 3.1

 Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma și pavăza și scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!” (Psalmi 34.1-3)

 Nimeni din cei care nu și-au șters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după cum cei din închisori sunt duși cu lanțurile lor la tribunal, tot așa toate sufletele, când pleacă de aici, sunt duse la înfricoșătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanțuri de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Omul: simbol al veșniciei închis în timp. (Thomas Carlyle)

 Rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)

 Smerenia deschide poarta harului lui Dumnezeu, mândria ne închide în noi înșine. 8.1

 Sufletele care nu-și destăinuie tainele niciodată… sunt ca odăile cu ferestre închise, care nu se aerisesc. (Octavian Goga)

 Supuneți-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omenești, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor, ca unora ce sunt trimiși de el, spre pedepsirea făcătorilor de rele și spre lauda făcătorilor de bine; căci așa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideți gura oamenilor fără minte și fără cunoștință. (I Petru 2.13-15)

 Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți faci nici un rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila; și scoțându-i afară (după ce pe ceilalți i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)

 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. (Matei 23.13)