A impune

A te apropia neîncetat de perfecțiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului, este o datorie. (Marie d’Agoult)

 A-și impune voința altora înseamnă forță. A și-o impune sie însuși înseamnă forță superioară. (Lao Tse)

 Corupția nu răzbește mai bine decât cinstea. În mâna-ți dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei tăcere. (William Shakespeare)

 Iubirea adevărată impune, ca și monahismul, asceză și sfințenie. (Paul Evdokimov)

 Încrederea nu se impune, ea se câștigă. (Piere Véron)

 Nimic nu impune atâtea obligații individului ca libertatea. (Viekoslav Kaleb)

 Prin vocația sa, prin cunoștințele sale teologice, a reușit să se impună în Franța ca una dintre principalele voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reușit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franța și mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor și coleg cu Olivier Clément la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)

 Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. (Iacob Negruzzi)

 Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinții Părinți)

 Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică și garantată prin istoria mai departe a lumi, dacă va răspunde tuturor dorințelor impuse prin noua concepție a vieții, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiș)

 Viața nu are limite, cu excepția celor pe care ți le impui singur. (Les Brow)