A împleti

Atunci Dalila a zis către Samson: „Tu mă amăgești mereu și-mi spui minciuni. Spune-mi drept, cu ce să te lege?” Iar el i-a zis: „De vei împleti șapte șuvițe do păr din capul meu și le vei prinde cu un cui de sulul de la războiul de țesut, atunci eu vai slăbi și voi fi ca și ceilalți oameni„. (Judecători 16.13)

 Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. (Psalmi 49.20)

 Niciuna din virtuți nu deschide singură, prin sine, ușa firii noastre, dacă nu sunt împletite toate întreolaltă. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (I Petru 3.3, 4)

 Primește împletirea celor bune și a celor rele, cu gând egal și Dumnezeu va netezi neegalitățile dintre lucruri. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Și împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă trestie; și, îngenunchind înaintea Lui își băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Și scuipând asupra Lui, au luat trestia și-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)