A împărți

Auzind Iisus i-a zis: Încă una îți lipsește: Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri; și vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. (Luca 18.22, 23)

  Căci un om care a pus în lucrul lui înțelepciune și știință și a avut izbândă, îl împarte cu cel care n-a lucrat. Și aceasta aste deșertăciune și un rău nespus de mare. Oare, ce-i rămâne omului din toată munca lui și din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare?(Ecclesiastul 2.21)

 Când cel tare și înarmat fiind își păzește curtea, avuțiile lui sunt în pace. Dar când unul mai tare decât el vine asupra lui și-l înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le împarte. (Luca 11.21, 22)

 Cel ce împarte cu hoțul își urăște sufletul lui, fiindcă aude blestemul, dar nu zice nimic. (Solomon 29.24)

 Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)

 Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui Dumnezeu sunt adunati drepții pentru că există un singur Dumnezeu și un singur Domn. De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una este moștenitoarea Celui care prin fire este Unic și pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche și Universală este una și în ce privește ființa ei, si în ceea ce privește începutul ei, și în ceea ce privește superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Inteligenții se împart în două: buni și răi, proștii se împart în una: răi. (Garabet Ibrăileanu)

 Iubirea de Dumnezeu este înțelepciunea slăvită și cui voiește El, aceluia o împarte după chibzuința Sa. (Ecclesiasticul 1.13)

 Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. (Isaia 58.7)

 Împarte-ți mâncarea cu cei în nevoie și vei vedea că mâncarea ta are gust mai bun. (Mehmet Murat Ildan)

 În ziua sfârșitului zilelor vieții tale și la vremea morții, să-ți împarți moștenirea. (Ecclesisticul 33.28)

 Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. (Solomon 16.19)

 Nimic nu este prea dificil dacă împarți în pași mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)

 Nimicește-i, Doamne și împarte limbile lor, că am văzut fărădelege și dezbinare în cetate.(Psalmi 54.9)

 O bucurie împărtășită este o bucurie dublă, o durere împărtășită este o jumătate de durere. (Jacques Deval)

 Și luna, totdeauna exactă, însemnează lunile și împarte timpul. (Ecclesiasticul 43.7)

 Zis-a Lui cineva din mulțime: Învățătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărțitor peste voi? (Luca 12.12, 14)