A greși

A greși e omenește, a deznădăjdui e lucru drăcesc. (Sfinții Părinți)

 A greși e omenește, a ierta e dumnezeiește. (Alexander Pope)

 A greși e omenește, a pluti – divin. (Woody Allen)

 A fi mânios înseamnă să te răzbuni pe tine însuți pentru greșelile altora. (Alexander Pope)

 A întrebat un frate pe Avva Pimen: De voi vedea greșeala fratelui meu, bine este să o acopăr? Și i-a răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greșeala fratelui nostru și Dumnezeu o acoperă pe a noastră, și în orice ceas o arătăm pe a fratelui și Dumnezeu o arată pe a noastră.

 A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten știe să te asculte, poate să te ierte și să te înțeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greșești. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

 Adam a greșit și a murit, Hristos n-a greșit și totuși a murit. 11.14

 Ascultă-ți dușmanii pentru că ei sunt cei dintâi care-ți observă greșelile. (Antistene)

 Atunci când cuvintele dau greș, muzica grăiește. (Hans Christian Andersen)

 Atunci Faraon a chemat în grabă pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „Greșit-am înaintea Domnului Dumnezeului vostru și înaintea voastră! Iertați-mi acum încă o dată greșeala mea și vă rugați Domnului Dumnezeului vostru să abată în orice chip de la mine prăpădul acesta!” Și ieșind de la Faraon, Moise s-a rugat lui Dumnezeu, și Domnul a stârnit vânt puternic de la apus și acesta a dus lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie și n-a rămas nici o lăcustă în tot pământul Egiptului. Dar Domnul a învârtoșat inima lui Faraon și acesta n-a dat drumul fiilor lui Israel. (Ieșirea 10.16-19)

 Care e diferența dintre un filosof și un creștin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care clădește și altul care dărâmă. Unul iubitor de greșeală, celălalt dușman al ei. Unul care strică adevărul și altul care-l restabilește, lămurindu-l. Unul care fură și altul care păzește să nu se fure. (Tertulian)

 Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)

 Conștiința este oglinda sufletelor noastre, care înfățișează greșelile din viețile noastre în forma lor completă. (George Bancroft)

 Conștiința noastră e un jucător ce nu dă greș atâta timp cât n-am ucis-o încă. (Honoré de Balzac)

 Corectează-mă dacă greșesc, dar nu cumva linia dintre normalitate și nebunie devine tot mai subțire? (George Price)

 Crima nu este nimic altceva decât energie direcționată greșit. (Emma Goldman)

 Culmea disprețului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose Ortega y Gasset)

 Cunoașterea greșelilor este începutul salvării. (Epicur)

 Dacă dorești să fii inventiv, trebuie să dorești să ratezi. (Jeff Bezon)

 Dacă nu ești pregătit greșești, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)

 Dacă-ți urmezi steaua, nu poți greși destinația divină. (Dante Alighieri)

 Dar, venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, am greșit la cer și înantea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. (Luca 15.17-19)

 De veți ierta oamenilor greșelile lor, vă va ierta și vouă Tatăl vostru Cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. 10.4

 De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. (Matei 18.15)

 Doamne, cu ce-am greșit? 7.14

 Doar un prost învață din greșelile proprii. Un înțelept învață din greșelele altora. (Otto von Bismarck)

 Este câte unul care alunecă, dar nu din suflet, și cine n-a greșit cu limba sa? (Ecclesiasticul 19.16)

 Eșecul este cheia succesului; fiecare greșeală ne învață ceva. (Morihei Ueshiba)

 Eu am zis: „Doamne, miluiește-mă; vindecă sufletul meu, că am greșit Ție„. (Psalmi 40.4)

 Folosirea greșită a gândurilor duce la întrebuințarea greșită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Greșelile drepților sunt împrejurul buzelor, iar ale păcătoșilor izvorăsc din tot trupul. Pentru aceea cântă David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, și: zis-am,  păzi-voi căile Tale, ca să nu greșesc cu limba mea!” (Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului)

 Greșeala lui Adam 5.14

 Greșeala lui Adam o fac toți umaniștii de astăzi. 5.14

 Greșelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)

 Greșelile sunt portalurile descoperirilor. (James Joyce)

 Greșește și cel mai înțelept între înțelepți. (Eschil)

 Harul se poate traduce prin puterea de a ne ierta greșiții. 12.16

 Iertarea este de patru feluri: iertarea greșiților noștri, iertarea celor cărora noi le-am greșit, iertarea de sine și iertarea păcatelor și greșelilor de către Dumnezeu. (Părintele Nicolae Steinhardt, 5.13)

 Inteligența nu înseamnă să nu faci greșeli, ci să vezi repede cum poți să le îndrepți. (Bertolt Brecht)

 Încercarea și eroarea alcătuiesc experiența. (Karl Raimund Popper)

 Înțelepciunea domolește mânia omului și faima lui este iertarea greșelilor. (Solomon 19.11)

 Învață repede din greșelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate. (Sigmund Freud)

 Logica este arta de a da greș cu încredere. (Joseph Wood Krutch)

 Mai bine să înțelegi puțin decât să înțelegi greșit. (Benjamin Franklin)

 Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greș, dacă nu sunt puse îndată în aplicare. (Oxenstierna)

 Mâniați-vă, dar nu greșiți; de cele ce ziceți în inimile voastre, întru așternuturile voastre, vă căiți.  (Psalmi 4.4)

 Mințile mărginite au obiceiul să dea vina pe alții pentru propriile greșeli. (Honoré de Balzac)

 Nenorocirea este cel mai bun dascăl; își are metoda ei proprie, dar greș nu dă. (Mihai Eminescu)

 Noi, în viață, continuăm calea greșită pe care a ales-o Adam. 8.9

 Nu am dat greș de 999 ori. Pur și simplu am descoperit 999 de feluri în care nu se construiește un bec. (Thomas Alva Edison)

 Nu întrerupe niciodată un dușman atunci când face o greșeală.(Napoleon Bonaparte)

 Nu te rușina de greșelile tale, transformâdu-le în crime. (Confucius)

 O mamă ne iartă toate greșelile, chiar și câteva pe care nu le-am comis. (Robert Brault)

 Oamenii fac o mare greșeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Orice om poate greși, dar numai cel fără minte stăruie în greșeală. (Cicero)

 Păcatele se plătesc în cer, greșelile, pe pământ. (Sandro Montalto)

 Pentru că toți greșim în multe chipuri; dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. (Iacob 3.2)

 Pentru orice problemă complicată există o soluție simplă – și aia greșită. (Umberto Eco)

 Plictiseala este sancțiunea pentru delictul de inutilitate. (Paul Louis Lampert)

 Poate că adevăratul curaj este curajul de a greși. (Gavriil Stiharul)

 Prietenia înseamnă să fii alături de cineva nu când are dreptate, ci când greșește. (André Malraux)

 Să nu te jenezi niciodată să recunoști că ai greșit. Asta înseamnă că ai evoluat și azi ești mai înțelept decât ieri. (Jonathan Swift)

 Și ne iartă nouă greșealele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; (Matei 6.12)

 Și tot poporul a auzit fulgerele și tunetele și sunetul trâmbițelor, și a văzut muntele fumegând; și văzând, tot poporul s-a dat înapoi și a stat departe, temându-se. Apoi a zis către Moise: „Vorbește tu cu noi și vom asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim„. Zis-a Moise către popor: „Cutezați, că Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu greșiți„. (Ieșirea 20.17-19)

 Toți ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greșim noi înșine. (Menandru)

 Toți oamenii sunt încercați dintr-un întreit motiv: adesea pentru verificare, uneori pentru curățire, iar alteori pentru plata greșelilor. (Sfântul Ioan Casian)

 Un om de geniu nu face greșeli. Erorile lui sunt voluntare și sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)

 Un om trebuie să fie destul de mare să-și recunoască greșelile, suficient de deștept ca să învețe din ele și îndeajuns de tare ca să le îndrepte. (Alphonse Allais)

 Uneori, când inventezi, faci și greșeli. E cel mai bine să le recunoști imediat și să mergi mai departe îmbunătățindu-ți inovațiile. (Steve Jobs)

 Uneori, o greșeală poate fi tot ce e necesar pentru o realizare valoroasă. (Henry Ford)

 Vederea greșelilor proprii. 12.4, 2.9