A goni

Beția Îl gonește pe Duhul Sfânt. 2.9

 Cel care aruncă piatră asupra păsărilor le gonește și cel care ocărăște pe prieten strică prietenia. (Ecclesiasticul 22.21)

 Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu brațul Lui cel veșnic El te sprijină și din fața ta gonind vrăjmașii, zice: „Stârpește-i!” (Deutoronomul 33.27)

 Goana nebună după bani este culmea păcatelor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Grija privegherii gonește ațipirea și ca boala grea alungă somnul. (Ecclesiasticul 31.2)

 Iubește-ți sufletul tău și-ți mângâie inima ta și departe de la tine gonește întristarea, că pe mulți i-a omorât întristarea și nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)

 Mulțimea spaimelor s-a întors asupra mea, slava mea au gonit-o ca vântul și izbăvirea mea a trecut ca un nor. (Iov 30.15)

 Postul gonește ispitele, invită la smerenie. 2.9

 „Răsturnați pietre mari pe gura peșterii și puneți la ușa ei oameni ca să-i păzească; iar voi nu vă opriți acolo, ci goniți din urmă pe vrăjmașii voștri și nimiciți partea din urmă a oștirii lor; să nu-i lăsați să scape în cetățile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre!” (Iosua Navi 10.17, 18)

 Trimis-am înaintea voastră viespi care au gonit de la voi pe cei doi regi ai Amoreilor; nu cu sabia ta, nici cu arcul tău ai făcut acestea. (Iosua Navi 24.12)

 Voi trimite pace pe pământul vostru și nimeni nu vă va tulbura; voi goni fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin pământul vostru. (Leviticul 26.6)