A găsi

A fi religios înseamnă a fi găsit un răspuns la întrebarea: “Care este capătul, nu însă scopul vieții. (Michel de Montaigne)

 A fi religios înseamnă a găsi adevăratul sens al vieții. (Albert Einstein)

 A rezolva o problemă înseamnă a găsi o cale de a ocoli un obstacol. (George Polya)

 Adevărata fericire e să găsești idealul pentru care merită să trăiești sau să mori. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Alături de hidrogen, prostia e cea care se găsește în cea mai mare cantitate în univers. (Thomas Alva Edison)

 Apoi a ridicat Moise pe fiii lui Israel de la Marea Roșie și i-a dus în pustia Șur și au mers trei zile prin pustie și n-au găsit apă. Au ajuns apoi la Mara, dar n-au putut să bea apă nici din Mara, că era amară, pentru care s-a și numit locul acela Mara. De aceea cârtea poporul împotriva lui Moise și zicea: „Ce să bem?” Atunci Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn; și l-a aruncat în apă și s-a îndulcit apa. Acolo a pus Domnul poporului Său rânduieli și porunci și acolo l-a încercat și i-a zis: „De vei asculta cu luare-aminte glasul Domnului Dumnezeului tău și vei face lucruri drepte înaintea Lui și de vei lua aminte la poruncile Lui și vei păzi legile Lui, nu voi aduce asupra ta nici una din bolile pe care le-am adus asupra Egiptenilor, că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău Care te vindecă„. (Ieșirea 15.21-25)

 Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conține toți germenii generalității. (David Hilbert)

 Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot și agitație. (Maica Tereza)

 Binele este găsit de cel care caută binele și îi place binelui să se uite la el, la cel care l-a găsit. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Ca să reușești, găsește-ți un drum și ține-te de el. (Andrew Carnegie)

 Caută fericirea în propria-ți inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află într-însul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)

 Căci El Se lasă găsit celor care nu-L ispitesc și Se arată celor care au credință în El. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 1.2)

 Când nu îți găsești liniștea în tine însuți, zadarnic o cauți altă parte. (François de la Rochefoucauld)

 Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

 Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu își va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său și nu va găsi nimic bun într-însul? Aduceți-vă aminte ce-a pățit smochinul în care Domnul nu a găsit niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

 Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sofocle)

 Cine se așează singur sus, acela își va găsi singur căderea. (Mitropolitul Filaret)

 Cine ține la sufletul lui îl va pierde, iar cine-și pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi. (Matei 10.39)

 Conștiința este o carte naturală; cel ce o citește cu fapta, face experiența ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale și cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)

 Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)

 Cuprinsu-m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit; necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat: „O, Doamne, izbăvește sufletul meu!” (Psalmi 114.3, 4)

 „Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, cercetați și căutați prin piețele lui: nu cumva veți găsi vreun om, măcar unul, care păzește dreptatea și caută adevărul? Căci Eu aș cruța Ierusalimul. Chiar când ei zic:  „Viu este Domnul”, ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)

 Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cît îți trebuie, ca nu cumva să te saturi și s-o verși. (Solomon 25.16)

 Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)

 Dacă știi să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ți se petrece. (Vladimir Ghika)

 Deci au mers și au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie, și l-au dezlegat. (Marcu 11.14)

 Doamne, nu Te-aș fi căutat, dacă nu m-ai fi găsit! (Fericitul Augustin)

 Dumnezeu acolo toarnă darul evlaviei, unde găsește vase deșarte de grijile omenești. (Fericitul Augustin)

 Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea nevinovaților; 6 – glorie și onoare celor care nu au participat. (Arthur Bloch)

 Fă ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)

 Fericirea adevărată și efectivă nu o găsim deplin pe pământ, ci în ceea ce noi numim veacul ce va să fie. Viața din acest veac este copleșită mai mult de nenorociri, iar pentru suflet este prima și cea mai grea luptă. (Origen)

 Fie găsim o cale, fie ne facem una. (Hannibal)

 Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire. (Paulo Coelho)

 Fiecare prostie găsește pe cineva care s-o facă. (Tennesse Williams)

 Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor și al înțelepților! (Aceste cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptușeala hainei lui Blaise Pascal, după moartea sa, și sună pentru noi ca un scurt testament)

 Găsește curajul de a fi tu însuți, chiar dacă încă nu știi cine ești! (Paulo Coelho)

 Găsește puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ți lasă întotdeuna o portiță în momente de cumpănă. (Miguel de Cervantes)

 Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)

 Inspirația există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)

 În ce te găsește moartea, în aceea te duci în lumea cealaltă. (Patericul)

 În Dumnezeu ne găsim scăparea și fericirea. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)

 În orice savant mare veți găsi un mare patriot. (Louis Pasteur)

 Între caractere și inteligențe n-ar trebui să existe alegere. Inteligențele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte rar. (Mihai Eminescu)

 Lăsați-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare și lașitate. (Papa Ioan Paul-II)

 Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai ușor să cerșească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin acțiuni. (Arthur Schopenhauer)

 Muzica mă transpune fulgerător și nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o. Mă contopesc sufletește cu el și împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac asta, nu știu. (Lev Tolstoi)

 Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală și să fii găsit de minciună! (Solomon 30.6)

 Nu fii iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în tine, ci o vei găsi în ceilalți. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Nu începe o dușmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găsește-ți liniștea doar atunci când ai învins pe cel care e dușmanul din tine. (Kabus)

 Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteți găsi pace în lume. O puteți găsi numai în inima voastră, atunci când ea se deschide. (Paul Ferrni)

 Nu-l pot învăța nimic pe omul matur, dar îl pot ajuta să găsească răspunsul în el însuși. (Galileo Galilei)

 Orice creștin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristețea răstignirii, dar și pentru speranța și bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Pentru vindecarea deprimării, Ziditorul tuturor și Doctorul sufletelor, Dumnezeu, singurul care cunoaște bine rănile sufletului ne îndeamnă nu să rupem legăturile cu oamenii, ci să tăiem relele găsite în interior. Deprimarea se vindecă prin cercetarea oamenilor evlavioși. (Sfântul Ioan Casian)

 Sărmana făptură omenească! E capabilă de toate relele, dar în ea se găsește și comoara binelui. (Mihail Sadoveanu)

 Seamănă și pe piatră; se va găsi un vânt milostiv, care să ducă sămânța acolo unde pământul o așteaptă. (Nicolae Iorga)

 Și a pus Adam nume tuturor animalelor și tuturor păsărilor cerului și tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; și, dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam. Și a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Adam și femeia lui erau amândoi goi și nu se rușinau. (Facerea 2.20-25)

 Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 3.5)

 Talentul este abilitatea de a-ți găsi propriul destin. (Thomas Mann)

 Tot în ziua aceea venind slugile lui Isaac, l-au vestit de fântâna ce o săpaseră și au zis: „Am găsit apă!” Și a numit Isaac fântâna aceea Șibea, adică jurământ. De aceea se și numește cetatea aceea Beer-Șeba, adică fântâna jurământului, până în ziua de astăzi. (Facerea 26.32, 33)

 Un om deștept găsește să învețe ceva bun și de la un prost. (Profesorul Oscar Kreindler)

 Un prost găsește totdeuna pe altul mai prost care să-l asculte cu gura căscată. (Mihail Sadoveanu)

 Unii oameni se grăbesc atât de tare să găsească fericirea, încât de multe ori trec pe lângă ea. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Vei găsi pacea nu în negare, ci în victorie. (J. Donald Walters)

 Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre.

 Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară. (Matei 11.28-30)