A folosi

A fi inteligent presupune a folosi și inteligența altora. (Richard Aladjemoff)

 A ști la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Țuțea)

 Adu-ți aminte de cele trecute, nădăjduiește în Domnul pentru cele viitoare, folosește spre bine cele prezente. (Mitropolitul Filaret)

 Baza prudenței constă în a înțelege bine ce e folositor și ce e vătămător. (John Amos Comenius)

 Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinței și izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Ce câștig avem de pe urma vieții acesteia, dacă nu ne folosim de ea ca să o câștigăm pe cea viitoare? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înțelepciune, dar nu are pricepere. (Solomon 17.16)

 Ce folos ai să cunoști ce se află în afară, dacă pe tine însuți nu te cunoști? (Sfântul Isaac Sirul)

 Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinerețe, dacă la bătrânețe ajunge povară pentru copiii săi? (Părintele Savatie Baștovoi)

 Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului și al învățăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se folosește de el, pierde darul; și dimpotrivă, cel ce se sârguiește să fie de folos semenilor cu darul acesta, capătă și mai mult dar, după cum celălalt pierde și ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cele două cuvinte “informație” și “comunicare” sunt adesea folosite ca având același înțeles, deși ele semnifică lucruri total diferite. Informația o primești, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)

 Cunoașterea de sine, cea mai grea și cea mai folositoare cunoaștere. 6.6

 Dacă vrei să te folosești de întâietate, cedeaz-o mereu altora. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulțească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtășit de bunătatea lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 De mare folos este pentru călugări postul. 11.11

 Diavolul folosește Scriptura când vrea să-și atingă scopul. (William Shakespeare)

 Diavolul se folosește de obicei de slăbiciunile noastre, adică de împătimirea noastră pentru cele pământești, atunci când ne întinde momeala ispitei. (Origen)

 Dumnezeu vrea să se folosească încă de sufletele alese, îi coboară pe treapta a doua și-i menține în har, pentru grija de frații lor mai slabi. 11.17

 Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. (Ioan 6.63)

 Dumnezeu ți-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulțumesc?”. (William George Ward)

 E necesar să folosim ca reper, sfântul. 11.11

 E util să devii înțelept prin durere. (Eschil)

 Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. (Nelson Mandela)

 Folosirea greșită a gândurilor duce la întrebuințarea greșită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Frica are folosul său, dar nu și lașitatea. (Mahatma Ganhi)

 Gluma este o sare ce trebuie întrebuințată cu economie. (Pitagora)

 Inteligența este ceea ce folosești când nu știi ce să faci. (Jean Piaget)

 Invenția este o combinație de creiere și materiale. Cu cât folosești mai mult creierul, cu atât ai nevoie de mai puțin material. (Charles F. Kettering)

 Iubește-ți sufletul tău și-ți mângâie inima ta și departe de la tine gonește întristarea, că pe mulți i-a omorât întristarea și nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)

 Înțelept nu este acela care știe multe, ci acela ale cărui cunoștințe sunt folositoare. (Eschil)

 Mai mult folosește tăcerea celui care a văzut taine, decât sfaturile meșteșugite ale celor ce iau aminte la oameni. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Mânia este unealtă foarte folositoare pentru a trezi sufletul din lâncezeală și a-i da vigoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Memoria scade dacă nu o folosești. (Cicero)

 Mintea are și un organ de care se folosește, creierul. 2.1

 Nici vrăjmașul nu lucrează fără voia și îngăduința lui Dumnezeu, ci doar atât cât ne este de folos. 2.3

 Nu e de niciun folos înțelepciunea, dacă nu-i adaugi blândețea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o folosești bine. (René Descartes)

 Nu poți epuiza creativitatea. Cu cât mai mult folosești, cu atât mai multă ai. (Maya Angelou)

 Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, și vei vedea folosul rugăciunii tale și al citirii. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Rugăciunea este folosirea cea mai autentică și mai bună a intelectului. (Evagrie Ponticul)

 Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală și inteligența creatoare de care dispunem împreună cu Inteligența Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)

 Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu știu să folosească timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viața noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuință să învățăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună viețuire rațională să ajungem la viața veșnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Un om nu trebuie judecat după calitățile lui, ci după felul în care știe să și le folosească. (François de La Rochefoucauld)

 Viața fără cuvânt folosește mai mult decât cuvântul fără viață. Prima tace și zidește, al doilea strică și tulbură, dar când și cuvântul și viața merg împreună, alcătuiesc imaginea întregii filosofii. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

 Viața nu are nicio valoare dacă nu poți fi de folos altuia. (Louis Pasteur)

 Zis-a Avva Ilie: Ce poate păcatul unde este pocăință și ce folosește dragostea unde este mândrie?

 Zis-a Avva Isidor: Viața fără cuvânt mai mult folosește decât cuvântul fără viață. Căci viața chiar și în tăcere folosește. Cuvântul chiar și strigând supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor întâlni, fac o icoană a toată înțelepciunea.