A face

A face bine nu-i niciodată rău. (Sfinții Părinți)

A face cu ușurință ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul. (Henri-Frédéric Amiel)

A face înseamnă a fi. (Voltaire)

A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înțelepciune. (Cicero)

A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, și animalele domestice după felul lor, și toate târâtoarele pământului după felul lor. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul și după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul!” Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, ziând: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!” (Facerea 1.25-28)

A fi într-o minoritate, chiar și o minoritate de unul, nu te face nebun. (George Orwell)

A întrebat un frate pe Avva Pimen: Mai bine este a vorbi sau a tăcea? I-a răspuns lui bătrânul: Cel ce vorbește pentru Dumnezeu, bine face; și cel ce tace pentru Dumnezeu, tot bine face.

A nu face binele înseamnă a face răul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

A te transforma pe tine însuți și a te desface în vitrina tiparului altfel de cum ești, este culmea artei. (Gala Galaction)

A zis acestea, și după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe față: Lazăr a murit. Și Mă bucur pentru voi, ca să credeți că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)

Abilitatea prin care guști o glumă făcută ție, și nu cea de a face o glumă, este cea care-ți dovedește simțul umorului. (Max Eastman)

Această smerenie este cea care i-a făcut dumnezei după har. 5.14

Acela (Ioan) era făclia care arde și luminează, și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)

Acțiunea pripită este ușor executabilă, acțiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)

Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut. (Alexandru Vlahuță)

Am stat lângă multe persoane care și-au dat sfârșitul, am stat lângă mulți muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toți, invariabil toți, cereau o clipă în plus de viață, ca să-și rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i știm numele.) Este cutremurător! Și spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poți face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta și s-au făcut mai înțelepți decât înțelepții. (Sfântul Marcu Ascetul)

Apoi s-a dus repede în cortul unde era sălașul Iuditei, dar n-a găsit-o. Și alergând apoi în mulțime, a strigat: „O, roabe viclene! O singură femeie evreică a făcut de ocară casa regelui Nabucodonosor. Olofern zace la pământ, cu capul retezat!” (Iudita 14.17, 18)

Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alții să vadă. (Edgar Degas)

Arta rămâne o taină și o credință. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuși)

Așteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferință este aceea de a nu ști ce să faci. (Paulo Coelho)

Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: „Pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci bine, oare nu-ți este fața senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te târască, dar tu biruiește-l!” (Facerea 4.6, 7)

Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care-l zidise. Și a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuți la vedere și cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. (Facerea 2.7-9)

Aurul nu poate face zgomotul ce-l face arama. (Proverb indian)

Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să țâșnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă. (Solomon 30.33)

Beția este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beția este mama păcatului și vrăjmașa virtuții. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu știe de dreptate și ucide chibzuința. După cum apa stinge focul, așa și vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Beția nu-i ia omului numai judecata, ci îi schimbă și simțurile și-l face pe cel ce se îmbată mai rău decât orice animal. Care vită își rănește într-atât vederea și auzul cum și le rănește bețivul? Nu-i așa că nu-și mai cunosc cunoscuții? Nu aleargă adeseori la străini ca la niște prieteni? Nu sar de multe ori peste umbre, ca peste niște șanțuri și prăpăstii? … (Sfântul Vasile cel Mare)

Bine este a învăța, dacă cel ce învață și face.(Sfântul Ignatie Teoforul)

Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de ești ispitit, nevoiește-te ca să nu faci cu lucrul. (Patericul)

Binele desăvârșit nu constă numai în a se abține cineva de la a face răul, ci și de a-l gândi. (Scriitorul bisericesc Metodiu de Olimp)

Binele făcut la nevoie ți-l răsplătește înzecit Dumnezeu când nici nu gândești. (Mircea Eliade)

Binele pe care omul îl dorește, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeiescul izvor, în oricine s-ar afla el, preface pe cel ce s-a atins de el și-i împărtășește puterile Sale proprii. (Sfântul Grigirie de Nisa)

Binele nu este bine, dacă nu se face bine. (Sfântul Ioan Damaschin)

Binele nu face zgomot și zgomotul nu face bine. (Proverb)

Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne și face parte din planul creat de El pentru omenire. (Paulo Coelho)

Birocrația este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo)

Bogăția e făcută să slujească, nu să conducă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Bolta înstelată și conștiința morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: De ce, dar, n-ați crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan de prooroc. Și răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu știm. Zis-a lor și El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. (Matei 21.25-27)

Bucuria și durerea noastră măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. (Victor Hugo)

Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se căiește. 11.1

Bună este ispitirea, că aceasta face pe om mai lămurit. (Avva Pimen)

Butoaiele goale fac gălăgie multă. (Sofocle)

Ca să devină stăpân, politicianul se preface că este servitor. (Charles de Gaulle)

Ca să te îndoiești de linia dreaptă trebuie să știi mai întâi din câte puncte este făcută. (Nichita Stănescu)

Ca să-ți faci dușmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândești. (Martin Luther King)

Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferența o distruge în mod inevitabil. (Thomas Paine)

Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)

Care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: Mergi și și tu asemenea. (Luca 10.36, 37)

Că mie acum păcatele mi s-au făcut zid întunecat între mine și Dumnezeu. (Avva Ammoi)

Căci bețivul și desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face să porți zdrențe. (Solomon 23.21)

Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, și, mulțumind, a frânt și a zis: Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea. (I Corinteni 11.23-25)

Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Și mila biruiește în fața judecății. (Iacob 2.13)

Căci milostenia izbăvește de la moarte și curăță orice păcat. Cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult. (Tobit 12.9)

Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. (Romani 7.19)

Căci răsuflarea vieții, care l-a făcut pe om ființă vie este una, iar duhul dătător de viață este altul,  Cel ce-l face pe om ființă duhovnicească. [Sfântul Irineu de Lugdunum(Lion)]

Când am intrat la început în chinovie, am zis cugetului meu: că tu și măgarul una sunteți. Precum măgarul se bate și nu grăiește, se ocărăște și nimic nu spune, așa și tu. După cum zice psalmistul: dobitoc m-am făcut la Tine și eu pururea cu Tine. (Avva Nistero cel din chinovie)

Când Mântuitorul poruncește iubirea de vrăjmași, El n-o face ca să te îngenuncheze în fața celui rău, ci ca să te elibereze de răul din tine și în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)

Când noi facem tot ceea ce trebuie făcut, Dumnezeu ne ajută cu prisosință. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Când omul face un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face o mie de pași spre el. 10.18

Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ține sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta.” Numai când iubește pe Dumnezeu și pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăște pe semeni și când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

Când trupul se desfată, se face ușă de intrare a diavolului în suflet. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Când vorbesc rău, să-i lăsăm să vorbească, și noi să facem ce e bine. (Lorenzo de Medici)

Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputința de a-L înțelege pe Dumnezeu și pogorârea lui Dumnezeu între noi? Haideți să-L facem ca noi, doar, doar ne-o înțelege, doar, doar, o gândi ca noi și s-o mixa ca și noi și va înțelege lucrurile, așa cum înțelegem noi, și atunci viața noastră va fi foarte comodă și foarte normală. Nu voi mai avea mustrări de conștiință. ….. (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu)

Ce ești te privește la urma urmei numai pe tine; ce vrei, privește și pe ceilalți; ce faci, aceea poate privi pe toți. (Nicolae Iorga)

Ce poate face Dumnezeu cu puterea, face Maica Domnului cu rugăciunea. (Sfinții Părinți)

Ce ființă lașă și jalnică făcuse din mine în acele zile frica, născută din pedepsa nedreaptă. (Charlotte Brontë)

Ce ne-am face fără ispite? (Sfinții Părinți)

Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiți. Norocul? De când alergi după el, ți-l făceai singur. (Alexandru Vlahuță)

Ce-mi doresc eu mie, să-ți dea Dumnezeu ție. (O zicală din popor) Ce-mi dorești tu mie, să-ți dea Dumnezeu tot ție! (O completare făcută de părintele Constantin Galeriu)

Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11

Cea mai stăruitoare și urgentă întrebare este: ce faci tu pentru ceilalți? (Martin Luther King)

Cearta îl dă pe om mâniei, mânia îl dă orbirii, și orbirea îl face de lucrează tot răul. (Patericul)

Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putința de a face binele. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Ceea ce urăști tu însuți, aceea nimănui să nu faci. Vin până la îmbătare să nu bei și beția să nu călătorească cu tine pe cale! (Tobit 4.15)

Cere sfatul unui dușman și invers. (Proverb evreiesc)

Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele vârtoase, călcându-se și cu sila făcându-se se spală, așa și sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună voie, mai mult se întărește. (Amma Singlitichia)

Cel care are ranchiună pe demon, nu poartă ranchiună oamenilor. Cel care face pace cu demonul, acela îl războiește pe fratele său. (Evagrie Ponticul)

Cel ce ascultă, orice ar face, are pace în inima sa. 9.22

Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sala. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel ce se însoțește cu cei înțelepți ajunge înțelept, iar cel ce se întovărășește cu cei nebuni se face rău. (Solomon 13.20)

Cel ce păzește legea este un fiu înțelept, iar cel ce se întovărășește cu clevetitorii face rușine tatălui său. (Solomon 28.7)

Cel ce vrea să facă ceva și nu poate, e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca și când  ar fi făcut. Iar aceasta trebuie să o înțelegem atât cu privire la cele bune, cât și la cele rele. (Sfântul Marcu Ascetul)

Cel mai bun test de inteligență constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)

Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. (Lev Tolstoi)

Cele ce ți se întâmplă să le primești ca bune, știind că nimic nu se face fără Dumnezeu. (Din “Învățăturile celor 12 Apostoli”)

Cele trei lucruri esențiale în această viață este să ai ceva de făcut, ceva care să-ți placă și ceva la care să speri. (Joseph Addison)

 „Cerul este tronul Meu și pământul așternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veți zidi Mie? – zice Domnul – sau care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate acestea?” (Faptele Apostolilor 7.49, 50)

Ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce. (Filipeni 2.7, 8)

Ci toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor, că aceasta este Legea și proorocii. (Matei 7.12)

Cine face totdeauna ce vrea, face rareori ceea ce trebuie. (Oxenstierna)

Cine își face rânduială în minte, își face rânduială în viață. 2.11

Cine își păzește gura își păzește sufletul său; cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui. (Solomon 13.3)

Cine l-a vândut pe Iosif? – Frații lui. – Nu, ci smerenia lui l-a vândut. Că putea să spună că frate al lor este și să răspundă împotrivă; ci tăcând, pentru smerenie, s-a vâdut pe sine și smerenia l-a făcut ocârmuitor peste Egipt. (Avva Ioan Colov)

Concentrează-te asupra unui singur lucru și fă-l foarte, foarte bine; astfel, vei ajunge foarte, foarte departe. (Kevin Systrom)

Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică. (Oscar Wilde)

Conștiința curată te face să fii cuvios față de Dumnezeu și drept față de oameni. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Conștiința este o carte naturală; cel ce o citește cu fapta, face experiența ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale și cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)

Credința în Dumnezeu, care face atât cât e cu putință pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Credința înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)

Credința neclintită este un turn întărit, iar Hristos se face toate celui care crede. (Sfântul Marcu Ascetul)

Creștinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poți să-l imiți, imperfect, dar una e imitarea și alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total. (Petre Țuțea)

Crucea este făcută din slăbiciunile și înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea! Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepți așa cum ești. (Teologul Paul Evdochimov)

Crucea pe care o facem, e o scurtă rugăciune. (Părintele Dumitru Stăniloae)

Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă și virtute. (Aristotel)

Cu o memorie omenească se pot face lucruri uimitoare, dacă o îndrepți către un singur domeniu de activitate. (Mark Twain)

Cu prudență se pot comite tot felul de imprudențe. (Jules Renard)

Cum poți să biruiești un dușman decât făcându-ți-l prieten! (Abraham Lincoln)

Cumpătare în orice faci. (Plaut)

Cumplit lucru e beția. E în stare să adoarmă simțurile, să întunece mintea. Face mort și fără de putere pe omul înzestrat cu rațiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu lanțuri de nedezlegat. (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beția)

Curățirea sufletului se face prin disprețuirea plăcerilor simțurilor. (Sfântul Vasile cel Mare)

Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca și tu să afli de la om, că omul poate ajunge Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu pierde din vedere să-l împlinești, că nebunii nu au nici o trecere; tu însă împlinește ce ai făgăduit. (Ecclesiastul 5.3)

Dacă ai multe fapte bune, poți ușor să-ți acoperi cu ele păcatele; dar dacă ești gol de fapte bune, fiecare păcat îți face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă ai păcate, ele se vor arde și se vor distruge ușor prin necazuri. Dacă ai virtuți, prin necazuri ele se vor face mai luminoase și mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă oamenii ți-ar face dreptate, atunci Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti? (Părintele Arsenie Boca)

 Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)

 Dacă știi să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ți se petrece. (Vladimir Ghika)

 Dacă știința nu are patrie, omul de știință trebuie să se gândescă mereu la tot ceea ce poate face pentru gloria patrie sale. (Louis Pasteur)

 Dacă văd o nedreptate și nu fac nimic să o îndrept, sunt laș. (Confucius)

 Dacă vom face ca mânia să asculte de rațiune, ea va fi un nerv al sufletului care îi dă un impuls pentru săvârșirea faptelor bune. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dacă vrei succes, atunci nu te baza pe alte persoane să facă ceea ce tu poți face! (Sasha Azevedo)

 Dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. (Marcu 4.19)

 Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. (Filipeni 3.14)

 Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulțească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtășit de bunătatea lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dă sfat celui înțelept, și el se va face și mai înțelept; învață pe cel drept, și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)

 De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aș putea blestema pe Binefăcătorul și Mântuitorul meu? (Sfântul Sfințit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)

 De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze și să ne adune, să ne cuprindă gândurile și inima și voința în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)

 De aceea ne și străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuți Lui. Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)

 De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și mărirea mea în țărână să o așeze. (Psalmi 7.4, 5)

 De ce te rușinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai rușinat și acum când cauți să-l ușurezi, te rușinezi? Nu știi că rușinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îți dă îndrăzneală și nerușinare, iar când îl mărturisești îți dă frică și rușinare? (Sfântul Nicodim Aghioritul)

 De faci bine, să știi cui faci, și vei avea mulțumire pentru fapta ta bună. bine celui binecredincios și vei afla răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt. Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăți și nu dă milostenie. Dă celui binecredincios, și să nu ajutorezi pe cel păcătos. (Ecclesiasticul 12.1-4)

De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerția celor care ar fi putut acționa, indiferența celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiției când conta cel mai mult. (Haile Selassie)

 Decât să-ți faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulțumi mai bine. (Phaedrus)

 Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi? (Ioan 6.30)

 Deci, să-ți mărturisești păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un duhovnic și jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meșteșugite ca să-ți împuținezi rușinea, căci să știi că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă și păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăși, după puțină vreme. (Sfântul Nicodim Aghioritul)

 Deznădejdea învață cu încetul să se prefacă în resemnare. (Cezar Petrescu)

 Diavolul este asemenea unui câine în lanț; latră, se agită, dar nu te poate mușca. Dar dacă te apropii de el, îți poate face mult rău. (Sfinții Părinți)

 Din toate timpurile, diavolul a făcut tot ce i-a stat în putință, ca să pună minciuna în locul adevărului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Diogene a fost întrebat: Ce-ai să faci dacă ți se sparge butoiul în care trăiești? Nu mă frământă, răspunse filosoful. Locul pe care îl ocup eu nu se poate sparge. (Diogene din Sinope)

 Disciplina și controlul ce singur ți-l faci sunt începuturile înțelepciunii practice. (Samuel Smiles)

 Doamne, ajută-mă ca rugăciunea pe care o fac să se împlinească după voia Ta cea sfântă. 9.4

 Doamne, dacă îți cer uneori o dovadă sensibilă a harulu Tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de Tine, ci pentru a fi mai sigur de mine. (Vladimir Ghika)

 Doamne, cu mine ceea ce am făcut eu altuia. 6.11

 Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. 9.4

 Doamne, fă-mă robul Tău, ca să devin cu adevărat liber. (Fericitul Augustin)

 Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. (Psalmi 117.6)

 Dragostea față de Dumnezeu și de aproapele se face cunoscută mai ales prin ascultare și prin împărtășirea cuvântului Domnului Iisus Hristos, dar și prin slujirea jertfelnică a aproapelui. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Dreptatea judecății dumnezeiești dă simțirii omenești față de cei în suferință, o întărire înaltă, încât îl face pe om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simțirea lui dă prin judecata făcută supușilor o hotărâre asupra lui însuși. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e așa, dar face lucruri și mai minunate: face sfinți din păcătoși. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei Sale. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 2.23, 24)

 Dumnezeu face sărbătoare cerească din întoarcerea păcătoșilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Dumnezeu ne dă cinstire făcându-ne pe noi colaboratori ai Săi. (Sfântul Petru Damaschin)

 Dumnezeu nu ne-a făcut numai ca pe niște oi sau ca pe niște vite, ca să pierim și să dispărem apoi fără urmă. (Atenagora Atenianul)

 Dumnezeu nu se face cunoscut prin știință. 1.1

 Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să se facă purtător de duh. (Sfântul Atanasie cel Mare)

 Dumnezeu s-a făcut totul pentru tine, așa că și tu fă-te totul pentru El. (Sfântul Ioan de Kronstadt)

 Dumnezeu se face cunoscut prin Duhul Sfânt. 1.1

 După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele Lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș câte o parte, și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci au zis unii către alții: Să n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: „Împărțit-au hainele Mele loruși, și pentru cămașa Mea au aruncat sorții”. Așadar ostașii acestea au făcut. (Ioan 19.23, 24)

 Durerea din timpul rugăciunii se preface în bucurie și astfel mai facem un pas către mântuire. 11.9

 Educarea bine făcută trupului și cumpătarea, nu produc dorințe de neînfrânat. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Este sădită în noi o lege naturală, care ne învață să ne apropiem de bine și să ne depărtăm de cele care ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Efectele postului nu se pot simți imediat. Uneori e nevoie de 40 de zile, alteori, ca în cazul prorocului Ilie, trei ani și șase luni, sau poate o viață întreagă. Cert este faptul că postul ne face mai înțelepți, ne poate arăta pregătiți pentru toate ispitele și valurile vieții. Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Ei înșiși fiind nedrepți își vor lua plata nedreptății, socotind o plăcere desfătarea de fiecare zi; ei sunt pete și ocară, făcându-și plăcere, în rătăcirile lor, să ospăteze cu voi la mesele voastre; având ochii plini de pofta desfrânării și fiind nesățioși de păcat, ei amăgesc sufletele cele nestatornice; inima lor e deprinsă la lăcomie și sunt fiii blestemului. (II Petru 2.13, 14)

 Elocința este lumina ce face să strălucească inteligența. (Cicero)

 Esența matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate mai simple. (S. Gudder)

 Este foarte primejdios să ai de-a face cu oameni deznădăjduiți. (Walter Scott)

 Eșecul nu te omoară… te motivează să faci ceva să se întâmple. (Kevin Michael Costner)

 Eu în lume las o dâră/ De o carte tăinuită/ Care face după moarte/ Toată viața mea, vădită. (Sfântul Ioan Iacob de la Neamț)

 Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară și mai mici. (Jean le Rond d’Alembert)

 Face-ți ce-ați învățat! [Un călugăr, la Serile Filocalice Dumitru Stăniloae (nu-i știm numele)]

 Fața Lui s-a făcut albă ca lumina și hainele străluceau ca zăpada. 12.9

  bine cât poți de mult și vorbește despre asta cât poți de puțin. (Charles Dickens)

  bine celui smerit, și nu da celui nelegiuit. (Ecclesiasticul 12.5)

  ce vrei, că după 10 ani vei regreta. (Socrate)

  ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)

  lucrul de care te temi și frica va dispare. (David Joseph Schwartz)

 Făcând vâlvă în jurul jignirii ce ți s-a adus nu micșorezi amărăciunea, dar mărești rușinea. (Boccaccio)

 Făcut-a tărie cu brațul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. (Luca 1.51)

 Fără har nu se poate face nimic. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 Fără îndoială la ziua Judecății nu vom fi întrebați ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)

 Fără voința omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect față de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Ferește-te de rău și bine, caută pacea și o urmează pe ea. (Psalmi 33.13)

 Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)

 Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)

 Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este tras și momit de însăși pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. (Iacob 1.12-15)

 Fericiți sunt cei care nu citesc ziare, analfabeții, neimplicații, căci au bun-simț. Pentru a ne simți deplin mulțumiți, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proștilor. (Lev Tolstoi)

 Feriți-vă de iubirea de argint și îndestulați-vă cu cele ce aveți, căci însuși Dumnezeu a zis: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”. Pentru aceea, având bună îndrăzneală, să zicem: „Domnul este într-ajutorul meu; nu mă voi teme! Ce-mi va face mie omul?”. (Iacob 13.5, 6)

 Fie găsim o cale, fie ne facem una. (Hannibal)

 Fiecare ar trebui să se teamă de a muri până ce nu a făcut ceva care va trăi. (Proverb englezesc)

 Fiecare prostie găsește pe cineva care s-o facă. (Tennesse Williams)

 Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare și pentru libertatea de a face orice sfârșește prin a se prăbuși. (Sofocle)

 Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)

 Fuga de răutate, exercițiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziție internă a sufletului de a face rău, opusă bunătății. … (Teologul Teoclitos)

 Gândirea este izvorul acțiunii, vieții și manifestării; izvorul curat și totul va fi curat. (James Allen)

 Gândurile care mișcă patimile animalice se fac mai cuminti și mai slabe. 2.10

 Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)

 Greșeala lui Adam o fac toti umaniștii de astăzi. 5.14

 Grija de trup să nu o faceți spre poftă. 5.10

 Harul dumnezeiesc completa prin foarte multe binefaceri insuficiența naturii noastre. 4.12

 Hristos nu S-a făcut cunoscut când S-a născut, ci când S-a botezat. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Iar sămânța semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și-l înțelege, deci care aduce rod și face: unul o sută, altul șaizeci, altul treizeci. (Matei 13.23)

 Iar de la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)

 Iar El a zis: Mergeți în cetate, la cutare și spuneți-i: Învățătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii Mei. (Matei 26.18)

 Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ți fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar? (Matei 20.13)

 Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia. (Luca 13.8, 9)

 Iar de la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27.45, 46)

 Iar noi toți, privind ca în oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului, ne prefacem în același chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului. (II Corinteni 3.18)

 Iar Petru și cei ce erau cu el erau îngreuiați de somn; și deșteptându-se, au văzut slava Lui și pe cei doi bărbați stând cu El. Și când s-au despărțit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe: una Ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit; și ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultați! (Luca 9.32-35)

 Iar poruncile, ca niște jaloane, ne ajută să nu rătăcim într-o parte sau într-alta, ci să facem din sufletele noastre o iesle curată în care să Se nască Domnul Iisus Hristos. (Mitropolitul Andrei)

 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. (Galateni 5.22, 23)

 Iar sutașul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost. Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. (Luca 23.47, 48)

 Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. (Matei 3.10)

 Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că și vânturile și marea ascultă de El? (Matei 8.26, 27)

 Indiferența este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea și ura nu au nicio șansă împotriva ei. (Juan Vinge)

 Ingineria este arta sau știința de a face util. (Samuel C. Florman)

 Inteligența este ca un râu; cu cât este mai adânc, cu atât face zgomot mai puțin. (Proverb englezesc)

 Inteligența este ceea ce folosești când nu știi ce să faci. (Jean Piaget)

 Inteligența nu înseamnă să nu faci greșeli, ci să vezi repede cum poți să le îndrepți. (Bertolt Brecht)

 Intrarea în iad este pe gratis, dar intrarea în rai se face cu multă osteneală. (autor necunoscut)

 Ironia te face temut, dar nu popular! (Tudor Vianu)

 Ironia te face temut, dar nu puternic. (Tudor Vianu)

 Iubirea este o forță care transformă și face ca sufletul omului să fie mai bun. (Paulo Coelho)

 Împărtășania nu trebuie făcută des, nici rar, ci bine. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Împrejurarea este foarte importantă în acțiunile omenești, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de făcut acum, mâine ar fi zadarnic și rău. (Axel Oxenstierna)

 În ceasul acela, a zis Iisus mulțimilor: Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe Mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-L, au fugit. (Matei 26.55, 56)

 În ceea ce mă privește, nu am nicio certitudine, dar privitul la stele mă face să visez. (Vincent Van Gogh)

 În clipa morții îți dai seama cum trebuia trăită viața, însă e prea târziu pentru a mai face ceva. (Sfinții Părinți)

 În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)

 În tăcere suntem inundați de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie. (Maica Tereza)

 În viață nu contează câți pași faci pentru a atinge scopul dorit. Important este să nu te oprești din mersul tău. (Confucius)

 În viața noastră nu trebuie să căutăm justificări sau motivări, ci trebuie să căutăm soluții și ajutor. Dacă facem ceea ce este bine, să-I mulțumim lui Dumnezeu, iar dacă nu reușim să facem binele, să-I cerem în schimb ajutorul. (Părintele Alexandru Barna)

 În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui„. (Matei 3.1-3)

 Înfrângerea nu ne face pe noi mai slabi: ne arată doar cât suntem de slabi. (Abraham Lincoln)

 Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferența. (Confucius)

 Întâmplarea dureroasă face pe înțelept să-și aducă aminte de Dumnezeu, și întristează pe măsura ei pe cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Întreaga viață este experimentare. Cu cât faci mai multe experiențe, cu atât este mai bine. (Ralph Waldo Emerson)

 Întru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)

 Înțelegerea te face îngăduitor. (Doamna de Stael)

 Înțelepciunea înalță capul celui smerit și-l face să șadă între cei mari. (Ecclesiasticul 11.1)

 Înțelepciunea ne oprește să judecăm după simple aparențe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce știm și să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)

 Învață repede din greșelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate. (Sigmund Freud)

 Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși. (Marcu 13.28, 29)

 Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? 9.17

 Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun  decât unul Dumnezeu. (Marcu 10.17, 18)

 Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac. (Proverb indian)

 Jertfa făcută în dragoste și credință, asemenea rugăciunii, este cea bine primită, aduce ajutorul lui Dumnezeu, ține la un loc casele, înmulțește roadele, apără de primejdie și ne apropie, o clipă mai devreme, de raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem ajutorul lui Dumnezeu, se cuvine să ne străduim și noi mult mai mult, și prin efortul nostru, prin mâna noastră întinsă către Dumnezeu, să primim de la El ajutorul cel de Sus. Și cum putem face acest lucru? Uitându-ne cu atenție la cei din jur, făcând binele semenilor noștri și, cu siguranță, răsplata lui Dumnezeu nu se va lăsa așteptată. (Profesorul Alexandru Nemoianu)

 Judecata asupra celui de o fire cu tine peste care ești stăpân se face o sentință asupra ta, așa cum este. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Judecata divină ne învață cine suntem; sapă adânc în pământ si ne lasă să vedem din ce anume suntem făcuți. (Charles Haddon Spurgeon)

 La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina, și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi. Și a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape!” Și a fost așa. (Facerea 1.1-6)

 La început era vrăjmaș ascuns al omului, dar Dumnezeu l-a dat pe față ca fiind dușman primejdios, să nu mai poată face rău omului prin prietenii înșelătoare. (Sfântul Ioan Casian, vezi Diavolul/)

 Laudele și ocările îl înnebunesc pe om pentru că îl fac să nu mai știe cine este. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame. O casă și o avere sunt moștenire de la părinți, iar o femeie înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu. (Solomon 19.14, 15)

 Libertatea este să facem ce trebuie, nu ce vrem. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine și rău, adică între datorie și egoism. Educația este însă aceea care vă învață să faceți alegerea. (Giuseppe Mazzini)

 Limba este un instrument ale cărui resorturi nu trebuie să le faci să scârțâie. (Rivarol)

 Lipsa mustrărilor de conștiință, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoșate, al unui obicei al omului de a se îndreptăți pe sine însuși, și de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu 9.14

 Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulți au pierit de ascuțișul sabiei, dar mai mulți de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)

 Luarea-aminte, ca discernământ, îl ajută pe om să-și cunoască starea lăuntrică și să știe la ce treaptă a ajuns, și astfel să vadă limpede câtă cale a străbătut, și câte îi mai rămâne de făcut până la împărăția cerurilor. (Sfinții Părinți)

 Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni; adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. (Matei 6.1, 2)

 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfințfii. (Efeseni 6.17, 18)

 Lucrurile mărețe se fac de obicei cu riscuri foarte mari. (Herodot)

 Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 M-am făcut văzătorul unor realități, ce-mi depășeau întelegerea. 12.1

 Mai bine să faci binele și să te mândrești, decât să faci răul și să te smerești. (Patericul)

 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)

 Mai mult face o mâncare de verdețuri și cu dragoste, decât un bou îngrășat și cu ură. (Solomon 15.17)

 Majoritatea persoanelor își irosesc sănătatea pentru a face avere apoi pentru a o avea înapoi. (A. J. Reb Materi)

 Mă tem ca nu cumva, venind iarăși, să mă umilească Dumnezeul meu la voi și să plâng pe mulți care au păcătuit înainte și nu s-au pocăit de necurăția și de desfrânarea și de necumpătarea pe care le-au făcut. (II Corinteni 12.21)

 Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafața conștiinței obișnuite, o voce mică și liniștită ne spuneCeva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Mi-am distrus toți dușmanii, făcându-i prietenii mei, prin iertare. (Abraham Lincoln)

 Mi-e teamă de greci chiar și atunci când fac cadouri. (Virgiliu)

 Mic eram între frații mei și tânăr în casa tatălui meu; pășteam oile tatălui meu. Mâinile mele au făcut harpa și degetele mele au întocmit psaltirea. (Psalmi 151.1, 2)

 Minților generoase nu le face plăcere să-i oprime pe cei slabi, ci mai degrabă să-i prețuiască și să-i protejeze. (Anne Brontë)

 Mireasma unui pom în floare se face simțită până departe, ca și balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)

 Moartea Domnului s-a făcut moarte morții. 4.11

 Moartea nu se află la polul opus al vieții, ea face parte din viață. (Haruki Murakami)

 Muzica mă transpune fulgerător și nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o.

 Mă contopesc sufletește cu el și împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac asta, nu știu. (Lev Tolstoi)

 Nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alt rezultat. (Albert Einstein)

 Nedreptatea zguduie conștiința în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptățit. Cei care fac nedreptate, așteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nicio pasiune nu fură minții toate puterile așa de bine cum o face frica. (Edmund Burke)

 Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului e prea scumpă și niciodată nu se va putea face, ca să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. (Psalmi 48.7-9)

 Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. (I Timotei 4.12)

 Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiți-vă mama! Viața nu vă aduce nicio altă dragoste care facă atâta bine. (Euripide)

 Nimic nu este prea dificil dacă împarți în pași mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)

 Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Țuțea)

 Nimic nu-l aseamănă pe om cu Dumnezeu, ca facerea de bine. 6.11

 Norocul ți-l faci prin tine însuți. (Bruce Springsteen)

 Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulțumești cu o viață în care faci mai puțin decât poți. (Nelson Mandela)

 Nu avem nevoie de minuni în viața noastră pentru a ne mântui. Credința ține loc de minuni și chiar face câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susținea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovnicește și urechile oamenilor surzi față de virtute.

 Nu descuraja niciodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. (Platon)

 Nu este vorba de a avea suficient timp, ci despre a-ți face suficient timp. (Rachael Bermingham)

 Nu face rele și nu te va prinde răul. (Ecclesiasticul 7.1)

 Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. (Filipeni 2.3)

 Nu îmi distrug oare dușmanii când mi-i fac prieteni? (Abraham Lincoln)

 Nu întrerupe niciodată un dușman atunci când face o greșeală.(Napoleon Bonaparte)

 Nu lăsa pe mâine ceea ce poți face astăzi. (Proverb)

 Nu multul face binele, ci binele face multul. (Sfinții Părinți)

 Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ți cadă povară, căci el nu face decât după capul său, și nebunia lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)

 Nu slăbi în rugăciunea ta și nu trece cu vederea a face milostenie. (Ecclesiasticul 7.11)

 Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut nici un rău. (Solomon 3.30)

 Nu trebuie să cunfundăm (cum fac unii oameni complexați) orice ironie cu batjocura, desconsiderarea, insulta. Ironia civilizată face parte din panoplia dialogului. S-au scris cărți despre ironie (Jankélévitch). (George Pruteanu)

 Nu vârsta, ci înțelepciunea te face om întreg. (Proverb indian)

 Numai virtuțile fac pe om fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Nu cumva poate smochinul, fraților, să facă măsline, sau vița de vie să facă smochine? Tot așa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. (Iacob 3.12)

 Nu poți să te faci călugăr de nu te vei face ca focul, arzând tot. (Avva Iosif cel din Panefo)

 Nu trebuie să lucrezi pentru a face bani, ci pentru a justifica viața. (Marc Chagall)

 Nu trebuie să ne întristăm când pățim ceva rău, ci când facem ceva rău. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Nu trupul e frumos, ci alcătuirea și înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubește dar sufletul care face ca și trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu-ți fie frică să faci un pas mare. Nu poți trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)

 O linguriță de istețime face uneori cât un car de putere. (Liviu Rebreanu)

 O mamă ne iartă toate greșelile, chiar și câteva pe care nu le-am comis. (Robert Brault)

 O persoană care nu a comis niciodată erori nu a încercat niciodată nimic nou. (Albert Einstein)

 Oamenii fac o mare greșeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăție celui ce o rabdă. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Odată, Diogene se încălzea la soare. Alexandru Macedon, care trecea pe acolo, s-a oprit asupra lui și a zis: Cere-mi ce vrei tu. Diogene a răspuns: Nu-mi umbră. (Diogene din Sinope)

 Omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. – Căci precum ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fărădelegii, spre fărădelege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății, spre sfințire. Căci atunci, când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. (Romani 6.19, 20)

 Omul bine informat face cât o armată. (Napoleon Bonaparte)

 Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură și dacă îl lauzi te slujește ca un catâr. De tânăr își părăsește casa în care s-a născut și pleacă de-și pierde frumusețea și cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Omul care este cu Dumnezeu, acela face numai bine și cu el este tot binele, în timp ce omul fără Dumnezeu face numai rău și cu el este tot răul. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)

 Omul e clădit astfel încât ficțiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)

 Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îl educi, ori îl suporți. (Marcus Aurelius)

 Omul milostiv își face bine sufletului său, pe când cel fără milă își chinuiește trupul său. (Solomon 11.17)

 Omul n-ar trebui să facă aceeași prostie de două ori. Există atâta prostie, că ai de unde alege. (Bertrand Russell)

 Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu mai poată face încă o prostie. (Woody Allen)

 Omul nu ajunge să trăiască nici o sută de ani, dar se frământă și își face griji pentru o mie de ani. (Mitropolitul Filaret)

 Omul prudent își face bine lui însuși, cel virtuos face bine oamenilor. (Voltaire)

 Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)

 Orice om își face propriul noroc. ((Proverb franțuzesc)

 Orice operă mare se face cu pasiune. (Alexandru Vlahuță)

 Orice rău aduce mai multă vătămare celui care-l face decât celui care-l îndură. (Sfântul Toma de Aquino)

 Orice vale se va umple și orice munte și orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase, drumuri netede. (Luca 3.5)

 Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoșaților, ar dovedi de dimineață până seara frumusețea, minunăția, necesitatea cocoșaților. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susțină părerile. (Honoré de Balzac)

 Păcatul meu face să strălucească dreptatea Ta. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege și ne-o dăruiește, pentru a ne face să cunoaștem voința Sa. 9.22

 Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la așa numita lui cunoștință științifică. (Thomas Alva Edison)

 Pe cât de puternic este adevărul, pe atât de slabă și de neputincioasă este minciuna. Din omul cel mai neînsemnat, din stratul cel mai de jos al societății, adevărul face o personalitate ilustră. Minciuna însă, dimpotrivă, îl înjosește pe om și dintr-un om mare face un om de nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu.(Alfons de Liguori)

 Pentru a face un rău nu este nevoie de mult efort, însă când vrei să săvârșești un bine este nevoie de voință, dorință și dreaptă socotință. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Pentru că înțelepciunea este mai sprintenă decât orice mișcare, ea pătrunde și își face loc pretutindeni prin curăția ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veșnice și oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu și chipul bunătății Sale. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.24-26)

 Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.10)

 Pentru ce ai făcut răul și n-ai făcut binele, suflete? Lacrimile celor pe care i-ai îndurerat se vor scula asupra ta la Judecată. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Pentru ce dracii se tem de tine? De când m-am făcut călugăr, mă nevoiesc ca să nu las mânia să se suie până la gâtlejul meu. (Avva Isidor)

 Poate că definiția eroismului și a sfințeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele Nicolae Steinhardt)

 Pocăința pentru păcate se face toată viața, nu doar într-un timp anume, ci toată viața. Pocăința devine lucrătoare în momentul în care nu mai săvârșești păcatul. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuși și-l învață să-și amintească de toate lipsurile vieții sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 Postul face parte din modelul de a fi creștin. 10.10

 Postul face sufletul mai cuviincios, sfințește cugetarea, alungă dracii. 2.10

 Povara zilei de mâine, adăugată celei de azi, poate face să se clatine și omul cel mai puternic. (Thomas Carlyle)

 Preadesfrânaților! Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)

 Precum și este scris: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață„; dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești; și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc. (I Corinteni 15.45-49)

 Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri. (Seneca)

 Prieteni are cel ce știe să și-i facă! (Ioan Slavici)

 Primul pas spre bine este acela de a nu face rău. (Benjamin Franklin)

 Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. (Evrei 11.24-26)

 Prin jertfă, Iisus Hristos ni se alătură, face parte din ființa noastră și trăiește în noi. 9.5

 Prin porunci, Domnul face nepătimași pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește luminarea cunoștinței. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Problema cu internetul este că îți oferă orice, material de încredere și material aiuritor. Problema este, așadar, cum facem diferența între ele. (Umberto Eco)

 Procedează întotdeauna corect, vei face plăcere unora și vei produce uimire altora. (Mark Twain)

 Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie. (Vladimir Ghika)

 Prostia altora nu ne face mai deștepți. (Napoleon Bonaparte)

 Prostul face ce poate ca să nu treacă neobservat. (Tudor Mușatescu)

 Putem studia cât poftim, totuși nu-L putem cunoaște pe Domnul câtă vreme nu vom viețui după poruncile Lui, căci nu prin știință, ci prin Duhul Sfânt se face cunoscut Domnul. 1.1

 Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu superior unui politician. (Charlie Chaplin)

 Raționamentele minții se fac din experiențe sigure și repetate. (Mihail V. Lomonosov)

 Răul făcut altuia să-l aștepți și tu la rândul tău. (Seneca)

 Răul pe care l-am făcut, gândit sau pe care l-am intenționat, se va răzbuna pe sufletele noastre. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Răzbunându-te, te faci egalul adversarului; iertându-l, te arăți superior. (Francis Bacon)

 Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. (Psalmi 120.1, 2)

 Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)

 Rugăciunea face pe om Biserică a lui Dumnezeu, dar și preot al Lui, căci și Hristos însuși se află în sufletul care se roagă împreună cu Duhul Sfânt, care se roagă cu suspine negrăite în noi sau se întipărește în eul nostru în rugăciune, pentru că biserica nu este numai locul unde se roagă omul, ci și locul unde se află Hristos. (Părintele Dumitru Stăniloae)

 facă ce e bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică. (II Timotei 6.18, 19)

 Să nu cumva să mijlociți și să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsați-mă să fiu măcinat de dinții fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 Să nu invocăm libertatea pentru a justifica răul pe care-l facem. (Sfinții Părinti)

 Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câștig de-am face minuni, după cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viață virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viață virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Să nu spui tot ce știi, să nu faci tot ce poți, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)

 Să nu te faci vrăjmaș în loc de prieten, că numele rău rușine și ocară va moșteni; așa este păcătosul cel cu două limbi. (Ecclesiasticul 6.1)

 Să sărbătorim necontenit și să nu facem niciun păcat; aceasta-i sărbătoarea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Să se silească omul a-și obișnui sufletul cu bunătatea, din care să facă o datorie. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Să suferi în tăcere este unica lecție care face să o învățăm în această viață. (Vincent van Gogh)

 Se cuvine să te mărturisești fără rușinare, căci rușinarea pe care o înfrângi când te mărturisești îți aduce mărire și dar de la Dumnezeu. De ce te rușinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai rușinat și acum când cauți să-l ușurezi, te rușinezi? Nu știi că rușinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îți dă îndrăzneală și nerușinare, iar când îl mărturisești îți dă frică și rușinare? ….. (Sfântul Nicodim Aghioritul, vezi Păcatul)

 Se pare așadar că oamenii sunt mult mai predispuși să se răzbune decât să facă o faptă bună. (Baruch Spinoza)

 Se știe că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ți se pară ușoare. (Grigore Moisil)

 Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îți place, ci să-ți placă ceea ce trebuie să faci. (James Matthew Barrie)

 Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minții ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalță mintea către Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Sfânta Cruce este măsura pașilor pe care-i facem noi spre veșnicia lui Dumnezeu. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Simțămintele generoase fac din om o făptură sublimă. (Honoré de Balzac)

 Simțul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înțelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun sfârșit. (Dwight David Eisenhower)

 Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci. (Steve Jobs)

 Spune-mi, Doamne, trebuie să fac acest lucru, sau nu? 6.5

 Strămutarea din tine în Hristos, a-L avea pe El în inima ta, a-L face pe El inima ta. 9.7

Succesul este simplu. ceea ce este potrivt, pe calea potrivită, la timpul potrivit. (Arnold H. Glasow)

 Suferința îl face mai puternic doar pe cel puternic, iar pe cel slab îl face și mai slab. (Lion Feuchtwanger)

 Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Unii care nu pot spune o minciună și mulți alții care nu pot face diferența între adevăr și minciună. (Plutarh)

 Sunt un om liber și fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniță, întrebat dacă se supune orânduirii comuniste, părintele Justin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber și fac ce vreau, nu mă tem de oameni! Acest cuvânt l-a costat alți 5 ani de temniță grea.)

 Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere. (Aristotel)

 Speranța înșală mai mulți oameni decât o face șarlatania. (Vauvenargues)

 Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. (Luca 19.9, 10)

 Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)

 Și când Mielul a deschis pecetea a șaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas. (Apocalipsa 8.1)

 Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)

 Și celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârșită. Dărnicia ta să atingă pe toți cei în viață și chiar morților fă-le parte de dărnicia ta. (Ecclesiasticul 7.34, 35)

 Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. (Ioan 1.14)

 Și cuvintelor tale jug și cumpănă și gurii tale fă-i ușă și încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)

 Și de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)

 Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. (Matei 1.24, 25)

 Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți faci nici un rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila; și scoțându-i afară (după ce pe ceilalți i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)

 Și dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Și făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evreiască, zicând: Bărbați frați și părinți, ascultați acum, apărarea mea față de voi! (Faptele Apostolilor 21.40, 22.1)

 Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. (Luca 15.14)

 Și după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceștia de pe urmă au făcut un ceas și i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei și arșița. (Luca 20.11, 12)

 Și iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. (Matei 28.2-4)

 Și iată un om având mâna uscată. Și L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie și, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca și o va scoate? Cu cât se deosebește omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. (Matei 12.10-12)

 Și m-am uitat când a deschis pecetea a șasea și s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s-a făcut ca sângele, și stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul își leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor. (Apocalipsa 6.12-14)

 Și s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul. Și se războia și balaurul și îngerii lui. Și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele de demult, care se cheamă diavol și satana, cel ce înșeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el. (Apocalipsa 12.7-9)

 Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. (Matei 17.2)

 Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceți orice vă va spune. (Ioan 2.3-5)

 Și socotești tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci și tu, că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogăția bunătății Lui și a îngăduinței și a îndelungii Lui răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? (Romani 2.3, 4)

 Și tu, Capernaume: N-ai fost înălțat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. (Matei 11.23, 24)

Știința îl face pe savant, rațiunea îl face pe om; știința aparține câtorva, rațiunea este a tuturor. (Henri Lacordaire)

 Știința puțină îi face pe oameni pretențioși, în timp ce știința multă îi face modești. (Leonardo da Vinci)

 Știința nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci din el este darul tău pentru Dumnezeu. (Leo Buscaglia)

 Tăcerea este o virtute care ne face plăcuți semenilor noștri. (Samuel Butler)

 Teama a ucis milioane de oameni. Faceți astfel încât credința să devină mai puternică decât teama. (Joseph Murphy)

 Toată lumea face erori pe care să le impute altora: asta înseamnă să faci politică. (Georges Clemenceau)

 Toate interesele rațiunii mele, speculative ca și practice, se combină în următoarele trei întrebări: 1. Ce pot să știu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)

 Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21

 Totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere. (Luca 18.5)

 Trebuie să deschidem ușa larg și să facem acei pași care ne pot conduce mai adânc în experiență. (James Redfield)

 Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viața noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neapărată trebuință să învățăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună viețuire rațională să ajungem la viața veșnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Trebuie să-L primim pe Dumnezeu așa cum este El, iar neputința mea de a mă ridica la El, să nu-mi permită nicicând să vorbesc altfel despre Dumnezeu, de cum a făcut-o El. Neputința de a mă ridica la Dumnezeu, să nu-mi permită să-L cobor pe Dumnezeu. Ce altceva este secularizarea, dacă nu neputința de a-L înțelege pe Dumnezeu și pogorârea lui Dumnezeu între noi? (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu, vezi Dumnezeu)

  Trecându-i într-una cu vederea, faci din prost un obraznic. (Publilius Syrus)

  Trupul poate să supraviețuiască și fără carne și toate celelalte. Problema pleacă tot din mintea noastră; acolo se petrec dorințele de a mânca de frupt în zi de post și tot acolo se găsesc și argumentele pentru care am fi îndreptățiți să nu postim. Așa dar, să ne cercetăm fiecare și să vedem ceea ce putem face și ce nu. … (vezi Trupul)

 Tu fii treaz în toate, suferă răul, lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! (II Timotei 4.5)

 Un avantaj în a fi dezordonat, este că tot timpul faci descoperiri interesante. (A. A. Milne)

 Un inteligent observă tot timpul, un prost face tot timpul observații. (Heinrich Heine)

 Un înțelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni… Însă cine nu se luptă contra Răului, s-a și predat inamicului. (Constantin Brâncuși)

 Un lucru făcut de mână de meșter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt. (Ecclesiasticul 9.17)

 Un minut de îndoială face cât o veșnicie de suferință. (Honoré de Balzac)

 Un mormânt scump este imaginea unei averi prefăcute în piatră. (Anaxagora)

 Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinții Părinți)

 Un om de geniu nu face greșeli. Erorile lui sunt voluntare și sunt portaluri ale descoperirii. (James Joyce)

Un om de știință bun este o persoană cu ideii originale. Un inginer bun este o persoană care face un proiect care funcționează cu cât mai puține idei originale posibil. (Freeman Dyson)

 Un om, în general, are două motive pentru a face un lucru. Unul care sună bine și unul real. (John Pierpoint Morgan)

 Un singur lucru face visele imposibile: frica de eșec. (Paulo Coelho)

 Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față cu toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului, și ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinși, pentru a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)

 Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte și imagini. Este conceput, se naște, crește și moare de bătrânețe într-o singură zi. (Jim Bishop)

 Un ziar este un mecanism pentru a-l face pe ignorant și mai ignorant și pe nebun mai nebun. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

 Unde se face semnul crucii, răutatea nu mai are nicio putere. (Sfântul Atanasie cel Mare)

 Uneori, când inventezi, faci și greșeli. E cel mai bine să le recunoști imediat și să mergi mai departe îmbunătățindu-ți inovațiile. (Steve Jobs)

 Unirea, Națiunea a făcut-o! (Mihail Kogălniceanu)

 Unui om bogat i-a rodit din belsug țarina. Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitnițele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. …. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)

 Vai de cei viteji la băut vin și meșteri la făcut băuturi îmbătătoare! (Isaia 5.22)

 Vai de feciorii răzvrătiți, zice Domnul, vai de cei ce fac planuri fără Mine, care fac legăminte ce nu sunt în Duhul Meu, ca să grămădească păcate peste păcate. (Isaia 30.1)

 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale Legii: judecata, mila și credința; pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. (Matei 23.32)

 Vai vouă, celor ce ați pierdut răbdarea! Ce veți face când vă va cerca Domnul? (Ecclesiasticuul 2.15)

 Varga și certarea aduc înțelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face rușine maicii sale. (Solomon 29.15)

 Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron și i-a zis: „Scoală și ne dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat„. (Ieșirea 32.1)

 Viața e 90% cum ți se dă și 10% cum ți-o faci. (Autorul cărții Scrisori Caterinei, preotul ortodox american, Charlie W. Shedd)

 Viclenia face mai mult rău decât răutatea. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Vicleșugul este mai rău decât răutatea pentru că răul se numește acela care face prost răul, iar viclean se numește acela ce face rău cu amăgire și cu adâncă socotință. (Teofilact, un alt învățat al Bisericii)

 Viitorul este suma pașilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, ignorați sau luați în râs. (Henri Coandă)

 Virtutea nu este făcută să stea singură. Cel ce o practică va avea vecini. (Confucius)

 Voința care tinde către cunoaștere nu se mulțumește niciodată cu un lucru gata făcut. (Giordano Bruno)

 Vrei să-i faci rău cuiva? Nu-l bârfi, ridică-l în slăvi. (André Siegfried)

 Zadarnic vei vrea să-l înveți pe cel ce nu e dornic să fie învățat, dacă nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăța. (Jan Amos Comenius)

 Zâmbim pentru că suntem fericiți, dar zâmbetul în sine ne face totodată să ne simțim fericiți. (Michael Lewis)

 Zgomotul nu dovedește nimic: uneori găina face un ou și cotcodăcește de parcă ar fi ouat o planetă întreagă. (Mark Twain)

 Zis-a Amma: Bine este a nu te mânia. De ce urăști pe omul care te-a mâhnit? Nu el ți-a făcut nedreptate, ci diavolul. Urăște boala, nu pe cel bolnav.

 Zis-a Avva Ilie: De nu va căuta mintea cu trupul, în zadar este osteneala, căci de iubește cineva necazul, mai pe urmă i se face lui spre bucurie și odihnă.

 Zis-a Avva Isidor: Viața fără cuvânt mai mult folosește decât cuvântul fără viață. Căci viața chiar și în tăcere folosește. Cuvântul chiar și strigând supără. Dar dacă și cuvântul și viața se vor întâlni, fac o icoană a toată înțelepciunea.

 Zis-a Avva Petru: Nu se cade să ne înălțăm când Domnul va face ceva prin noi, ci mai degrabă să mulțumim că ne-am învrednicit să fim chemați de Dumnezeu.

 Zis-a Avva Pimen: Mai mare dragoste nu este cu putință să afle cineva decât să-și pună sufletul pentru aproapele său. De va auzi un cuvânt rău de mâhnire, dar nu-l va zice, sau de i se va face nedreptate și va suferi, dar nu va răsplăti, unul ca acesta își pune sufletul pentru aproapele.

 Zis-a Avva Teodor: Lucrul mâinilor îl avem sub lucrul sufletului, dar acum s-a făcut lucrul sufletului sub lucrul mâinilor.

 Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era și cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat și într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toți cei ce au nădăjduit în sineși au căzut.

 Ziua în care te decizi să faci un lucru important este ziua ta norocoasă. (Proverb japonez)