A exista

Acolo unde interesul dictează, acolo nu există adevăr. (Mihai Eminescu)

Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Atenția umanității trebuie să treacă de la mașini și lumea fizică la corpul și spiritul omenesc, la acele procese fiziologice și spirituale, fără de care Universul lui Newton și Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în afara acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)

Bucuria trebuie să existe, chiar și în întristări. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Caută fericirea în propria-ți inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află întrânsul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)

Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11

Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)

Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)

Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate și astfel să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)

Dacă există în lume o forță, care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forță este iubirea. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Dacă Dumnezeu există, și eu cred, câștig viața veșnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)

Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puțin crezând în el și câștigă la fel de puțin necrezând.

Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câștigă viața veșnică crezând în El și pierde un bine infinit dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)

Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. (Dostoievski)

Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)

Dacă nu crezi în Dumnezeu, și nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, și există, diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)

Dacă s-ar baza toți pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista speranță de progres. (Orville Wright)

Diavolul recunoaște existența lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5

Din mirare în mirare existența se deschide. (Lao Tse)

Durerea este necesară numai acolo unde există scindare și negare. (Paul Ferrini)

E mare lucru să știi să-ți trăiești viața. Majoritatea oamenilor doar există. (Oscar Wilde)

Este bine să fim conștienți că există o pronie dumnezeiască și că nimic nu se întâmplă în lumea aceasta, fără ca să nu știe Dumnezeu. (Părintele Sofian de la Antim)

Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)

Există doar un lucru bun, știința, și doar unul rău, neștiința. (Socrate)

Există două feluri în care poți fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos și un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale regulate. (Franz Schubert)

Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit. (Albert Camus)

Există o bunătate care respinge și o răutate care atrage. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Există o linie subțire între geniu și nebunie. Iar eu am șters această linie. (Oscar Levant)

Există o singură Biserică adevărată, aceea care este cu adevărat veche, în care potrivit planului lui Dumnezeu sunt adunati drepții pentru că există un singur Dumnezeu și un singur Domn. De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. Biserica cea Una este moștenitoarea Celui care prin fire este Unic și pe această Biserică se silesc ereziile s-o împartă în multe biserici. Spunem deci că numai Biserica Veche și Universală este una și în ce privește ființa ei, si în ceea ce privește începutul ei, și în ceea ce privește superioritatea ei. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)

Există poezie fără filosofie, dar nu există filosofie fără poezie. (Tudor Vianu)

Există premii pentru feciorie, există răsplată pentru văduvie, este loc și pentru meritele căsătoriei. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

Există puțin adevăr în fiecare exagerare și puțină exagerare în fiecare adevăr. (Leonard Barnes)

Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu și pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)

Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)

Există un singur caz de deznădejde pură. Al condamnatului la moarte. (Albert Camus)

Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia. (Poetul Ion Barbu)

Există unele conștiințe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)

Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veșnic prin ceea ce dăruim. (Douglas Lawson)

Existența lui Dumnezeu nu se poate dovedi și e păcat să cauți s-o explici cuiva. Crezi numai … și afirmi. (Camil Petrescu)

Fără credință nu există virtute, nu există viață spirituală. 7.15

Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)

Fără ispite nu există luptă, fără luptă nu există biruință, fără biruință nu există răsplată. (Fericitul Teofilact)

Fără legătura cu Hristos nu există mântuire. 10.19

Fără suflet nu există viață. (Sfântul Maxim Mărurisitorul)

Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare și pentru libertatea de a face orice sfârșește prin a se prăbuși. (Sofocle)

Inspirația există, dar trebuie să te găsească lucrând. (Pablo Picaso)

Inteligența este cel mai greu și cel mai înalt produs al naturii, creațiunea cea mai rară și cea mai prețioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

În dicționarul meu, cuvântul imposibil nu există. (Napoleon Bonaparte)

În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. (Euclid)

În inconștient nu există nici negare, nici contraziceri și nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)

În lume există un singur bine și un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei. (Patericul)

În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)

În popor se spune că nu există om care să nu aibă dușman. Pentru că dacă n-am avea dușmani, înseamnă că în noi n-ar străluci darurile lui Dumnezeu. Se spune în popor foarte simplu: În pomul fără de roade nu se aruncă cu pietre. (Episcopul vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul)

Între oamenii buni și Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i unește. Am spus prietenie? E totuși un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soț și soție. La o așa unire sunt chemați toți oamenii, fiindcă așa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu și al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfințenia vieții noastre. (Seneca)

Jurnalismul își justifică propria existență prin marele principiu Darwinian al supraviețuirii celui mai vulgar. (Oscar Wilde)

La răscruce de viață nu există indicatoare. (Charlie Chaplin)

„La un moment dat, Dumnezeu a venit să mă caute, iar eu L-am primit. Am pus în paranteză tot ce știam despre religii și I-am încredințat existența mea. Am hotărât să devin creștin, dar creștin-ortodox, influențat de Lossky și de Părinți, pe care acesta îi preda cu o mare claritate“, mărturisea adesea Olivier Clément studenților, prietenilor sau jurnaliștilor, dar fără să omită trecutul său. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)

Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 și 9.1) nu înseamnă o desființare a eului propriu, nu înseamnă o negare a identității proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, de a vorbi și de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existență egoist într-un mod de existență generos, trecerea de la o viață centrată pe eul propriu la o viață atentă la nevoile celor din jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înțeles… (Patriarhul Daniel)

Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)

Literatura nu există fără virtute. Pentru că literatura își are rădăcinile în adevăr, iar adevărul reprezintă virtutea. (Bankim Chandra Chattopadhyay)

Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. (Regele României Mihai-I)

Mari și multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)

Măreția omului este reală, atunci când el își cunoaște limitele. Cel care rezistă tendințelor de mărire, acela este corect situat în existență și stăpân pe însușirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârșirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socotește pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoașterea meritelor, a reușitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se știe!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuți întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deții. (Blaise Pascal)

Merit fără reușită există, dar nu și reușită fără un oarecare merirt. (La Rochefoucauld)

Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți. (Albert Einstein)

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)

Mulți filosofi și savanți au ajuns la convigerea că Dumnezeu există, dar n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. 1.1

Nu există alt diavol decât cel din inima noastră. (Hans Christian Andersen)

Nu există armonie fără existența contrariilor. (Heraclit)

Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simți atunci când învingi dificultătile. (Samuel Johnson)

Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neașteptate. (Sofocle)

Nu există ceva mai trist decât un pesimist tânăr. (Mark Twain)

Nu există decât un singur bine, acela de a făptui după cum îți dictează conștiința. (Simone de Beauvoir)

Nu există frumusețe decât atunci când mintea și inima știu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)

Nu există geniu fără un dram de nebunie. (Aristotel)

Nu există înălțimi prea mari, ci numai aripi prea scurte. (Giovanni Papini)

Nu există jertfă fără iubire și iubire fără jertfă. (Părintele Calistrat de la Bârnova)

Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteți găsi pace în lume. O puteți găsi numai în inima voastră, atunci când ea se deschide. (Paul Ferrni)

Nu există mântuire fără efortul dat pentru mântuirea celuilalt. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu există moștenire mai prețioasă decât cinstea. (William Shakespeare)

Nu există nimic sigur în viața unui om cu excepția faptului că trebuie să moară. (Eschil)

Nu există o mândrie mai mare decât aceea de a fi mândru de ceilalți. (Ana Blandiana)

Nu există pentru oameni un câștig mai mare decât prevederea și o minte înțeleaptă. (Sofocle)

Nu există secrete în geometrie. (Voltaire)

Nu există semn mai bun al reușitei decât ura și invidia celorlalți. (Gabriel Liiceanu)

Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)

Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)

Nu există vrăjmaș mai mare pentru om decât omul însuși. 6.6

Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Garz Sinise)

Numai fumul știe că există vânt. (Jules Renard)

Omul nu există decât dacă există Dumnezeu și nemurirea. (Dostoievski)

Ori de câte ori, neputând să-L înțelegem pe Dumnezeu și făurindu-ne un alt dumnezeu decât Cel care, oricum există, nu vom manifesta decât atitudinea gadarenilor, stăpâni ai ținutului Gadara care, incomod fiindu-le Dumnezeu, L-au poftit să plece din ținutul lor. … (Episcopul vicar patriarhal Sebastian Ilfoveanu)

Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)

Oricât ar fi muntele de înalt, tot există o cărăruie până în vârf. (Proverb afgan)

Pentru a exista mari poeți este nevoie de mari cititori. (Walt Whitman)

Pentru cei drepți nu există moarte, ci doar o trecere la viața cea veșnică. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Pentru fiecare dintre noi există un drum al Damascului. (Părintele Constantin Galeriu)

Pentru mine, elementul esențial în teatru este surpriza, pentru că fără surpriză nu există viață. (Andrei Șerban)

Pentru orice problemă complicată există o soluție simplă – și aia greșită. (Umberto Eco)

Pentru orice rău există două leacuri: timpul și tăcerea. (Alexandre Dumas)

Pocăința este părăsirea păcatului. Fără părăsirea păcatului nu există pocăință. (Părintele Teofil Pârâian)

Psihozele, bolile sufletului, se produc din lipsa sau pierderea sensului existenței. Bolile sufletești aici își au obârșia, în lipsa sau pierderea sensului existenței. Noi nu ne putem da singuri sensul existenței noastre, dar suntem obligați, pentru sănătatea și restul existenței noastre, să-l căutăm. (Psihiatrul austriac Viktor Frankl, citat de părintele Constantin Galeriu) E o cerință adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înțelegere coerentă și unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înțelegeri, se nasc: angoasa și schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, citat de părintele Constantin Galeriu)

Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu există mândrie. (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputință, mâhnire, îndoială, frică, tristețe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ține de conditiile existenței noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

exiști este normal, să trăiești este o artă. (Sri Sri Tanka)

Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferința, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înțelepciunea crucii în schimb înseamnă să primești zidirea pe care ți-o dă duhul și să fii conștient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubește, suferă. Cine se expune iubirii și în iubire își scrie istoria propriei existențe, intră inevitabil în cruce. … (Teologul catolic Marko Rupnik)

Secularismul este starea în care omul trăiește, ca și cum Dumnezeu nu ar exista. (Mircea Eliade)

Suntem niște pigmei în comparație cu Pușkin. Nu mai există printre noi un asemenea geniu. (Dostoievski)

Tot ce există se află în Dumnezeu și nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu. (Baruch Spinoza)

Totul ar fi posibil dacă n-ar exista pesimiștii. (Gavriil Stiharul)

Trebuie să ne menținem întotdeauna speranța, credința, convingerea că există o viață mai bună, o lume mai bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)

Un alt criteriu al spiritualității autentice este înțeleapta raportare a omului la cruce. E vorba desigur de crucea ca atitudine existențială în fața necazului și a suferinței. Viața spirituală include înțelegerea spirituală a crucii, care inevitabil e întâlnită în viață. Să ai un raport echilibrat cu crucea e într-adevăr o artă spirituală. (Teologul catolic Marko Rupnik)

Un om liber este numai acela care trăiește alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra oricărei dureri și oricărei nenorociri. Dacă el însuși nu se va nedreptăți pe sine în vreun fel și nu va greși față de sine cu nimic, nimeni nu are și nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodată, pentru că știe că n-am adus cu noi nimic când am venit în lumea aceasta și este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)

Vanitatea e o mitocănie de netăgăduit; nu există noblețe a cărei calitate să n-o stigmatizeze. (Vladimir Ghika)